Agrogården fordoblet

(LANDBRUG FYN) På fredag 14. november er der lejlighed til at tage den store udvidelse af rådgivningscentret i Ringe i nærmere øjesyn.

Med nybygningen på 1700 kvadratmeter er Agrogården i Ringe henover sommeren blevet dobbelt så stor.

Årsagen til udvidelsen, der har beløbet sig til 14 millioner kroner, er, at landboforeningens kontorer i Nyborg og Svendborg er blevet nedlagt pr. 1. oktober. Denne dag rykkede personalet fra de to hidtidige kontorer ind i de nye lokaliteter sammen med Ringe-afdelingens personale.

Dermed er i alt 95 ansatte samlet i Ringe, medens 7 medarbejdere bemander kontorerne i Rudkøbing og Ærøskøbing, der som de eneste afdelinger er blevet bibeholdt i strukturen i forbindelse med sammenlægningen af rådgivningsenhederne - og pr. 1. januar i år også de fem lokale landboforeninger.

Det nye hus, der er indrettet efter organisationsplanens sektionsopdeling (omtalt på side 6 og 7), indvies officielt på fredag 14. november fra kl. 11 til 16. Her håber man, at foreningens medlemmer og øvrige interesserede vil lægge vejen fordi Ringe for at se resultatet af det omfattende byggeri og omlavning af de eksisterende godt 1.800 kvadratmeter på Lombjergevej 1.

Kl. 11.30 holder formanden Kurt Nissen indvielsestalen, og efter endnu et par talere vil der være lejlighed til at se byggeriet på egen hånd eller i hold med guide.

I indbydelsen til arrangementet lover man også et mindre frokosttraktement i den ombyggede kantine fra stedets nye storkøkken. Og medbringes der gaver, må det meget gerne være et bidrag til en pæn og højteknologisk talerstol.

- Det er et stort ønske for os, idet vi gerne vil kunne betjene de kommende foredragsholdere i vore mødelokaler bedst muligt, siger direktøren for Agrogården, Tage Pedersen.

Han glæder sig over, at det er lykkedes at skabe så ideelle mødefaciliteter, der med inddragelse af kantinen kan rumme over 300 gæster.

Ved en indvielse af et sådan byggeri figurerer udsmykning af væggene traditionelt også på budgettet.

- Men egentlig er vi her næsten selvforsynende med den megen kunst fra væggene i Svendborg og Nyborg - og så skal man huske på, at der jo er begrænset med vægplads i det store nye kontorlandskab, nævner Tage Pedersen og tilføjer, at langt hovedparten af kontorinventaret også er genbrug fra de hidtidige kontorer.

- Vi kan nemlig godt finde os i, at alle møblerne i mødelokalerne ikke er ens. Det samme gælder skrivebordene, hvor vi dog har måtte investeret i et antal nye hæve/sænkeborde, idet man ikke i Nyborg havde sådanne borde at kunne medbringe.

Altså har investeringen i inventar været begrænset, og generelt er budgettet for nybyggeriet, ombygningen af de eksisterende lokaler og inventaret blevet holdt. Agrogårdens direktør erkender dog, at et nyt, fremtidssikret telefonanlæg til 400.000 kroner ikke var med i budgettet, men det var formålstjenligt at indkøbe, når der alligevel var gang i den omfattende ombygning og installationen i nybygningen.

Tilbage er nu salget af de hidtidige afdelinger i Svendborg og Nyborg. Den del af landbocentret i Svendborg, som landboforeningen benyttede, er blevet solgt til DGI Svendborg, og derfor mangler man her endnu at finde en købe til den anden bygning, som i Sydfyns Landbocenters regi blev anvendt af familielandbrugets rådgivere.

Selv om der har været mange henvendelser af interesserede købere til kontorbygningen i Nyenstad i Nyborg, er der her endnu ikke sket noget gennembrud i salgsbestræbelserne.

Læs også