Mælkeerstatning mistænkt for BSE-smitte

Ifølge koens ejer fik den i en periode efter fødslen i 1996 mælkeerstatning af mærkerne Rød og Grøn kalvo.

Plantedirektoratets "Rapport om fedt i mælkeerstatninger fra Nordmilch" (se under Dokumenter på direktoratets hjemmeside www.pdir.dk) oplyser, at præcis de samme to typer mælkeerstatning er blevet brugt til alle de syv andre dyr, der indtil nu er blevet konstateret smittet med BSE i Danmark. Det skete i et tidsrum, hvor hverken eksperter eller andre havde mistanke mod mælkeerstatninger som smittekilde til BSE.

I de fleste tilfælde er mælkeerstatningen solgt under handelsnavnene Sund kalv 1 og Sund kalv 3. Men indholdet er identisk med Rød og Grøn kalvo, som blev brugt på bedriften på Bornholm.

I praksis har danske økologiske landmænd aldrig brugt mælkeerstatninger. Mælkeerstatninger indeholder nemlig nogle konserveringsmidler, som ikke er tilladt i økologisk produktion.

Det er dog ikke konserveringsmidlerne men tilsat animalsk fedt i mælkeerstatninger, der er kommet under mistanke som bærer af BSE-smitte.

I august 2000 blev det i hele EU forbudt at bruge syntetiske mælkeerstatninger og animalsk fedt i foderet til kvæg.

Fire måneder senere - i december 2000 - holdt det tyske firma Nordmilch op med at komme animalsk fedt i firmaets mælkeerstatninger. Dermed fjernedes efter al sandsynlighed også enhver risiko for, at konventionelle kalve kan smittes med BSE gennem mælkeerstatningen.

Koen fra Bornholm blev ikke solgt som økologisk men som konventionelt slagtedyr, hvorefter den blev fundet smittet. Det vil sige, at der ikke er konstateret BSE i noget dansk kreatur, der har været tænkt anvendt til økologisk kød. Ej heller er der hverken fra Danmark eller andre lande meldinger om BSE hos kreaturer, der fra fødsel til død har levet i en økologisk besætning.

- Ethvert fund af BSE er en ulykke for den berørte landmand, uanset om han er konventionel eller økolog. Det er vigtigt at se på de mulige årsager til ulykken, og vi må konstatere, at de økologiske regler har været foran de generelle regler, når det har handlet om at stoppe mulige smitteveje, siger Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk Landsforening.

Konkret peger han på, at økologerne var først til at afskaffe kød- og benmel i foder til kvæg generelt og til at fjerne animalsk fedt i foder til kalve.

Sikkerheden øges yderligere, når der næste år indføres en dansk regel om, at kun kød fra dyr, der har levet økologisk hele livet, må sælges som økologisk.

Knud Erik Sørensen understreger, at der intet er at bebrejde den bornholmske landmand i den aktuelle sag.

- Han har handlet i god tro og i fuld overensstemmelse med reglerne og almindelig landbrugspraksis på det tidspunkt, da koen blev smittet, understreger Knud Erik Sørensen.

Læs også