Arla Foods vil investere 2,3 mia. kr.

Hovedparten af selskabets mejerier ventes at blive berørt af nye planerne. 17 af selskabets mejerier forventes ifølge planen at lukke.

Arla Foods vil vokse med op til 10 pct. om året i gennemsnit.

Det er et af de grundlæggende elementer i den plan, Arla Foods’ bestyrelse sagde ja til på sit ekstraordinære bestyrelsesmøde 26. juni.

Planerne, der er de mest omfattende nogensinde i både det svenske og danske selskabs historie, lægger op til ekstraordinære investeringer på 2,3 mia. kr. over de næste fem år, nye og ændrede strategier for selskabet og divisionerne samt ikke mindst omfattende ændringer i selskabets struktur, oplyser mejerikoncernen.

Investeringerne skal sikre, at Arla Foods’ produktionsapparat bliver blandt de bedste i verden. Hovedparten af selskabets mejerier ventes at blive berørt af planerne. 17 af disse mejerier forventes ifølge planen at lukke.

Mens strategiplanen er udarbejdet af selskabets ledergruppe med hjælp fra stabsfunktionen Business Support, er strukturplanerne først og fremmest udarbejdet af de enkelte divisioner. Vedtagelsen af planen betyder ikke, at de enkelte projekter er vedtaget. De tages alle op til særskilt behandling og bestyrelsesgodkendelse.

Strategiplanen indbefatter en beslutning om, at selskabet skal vokse med op til 10 pct. om året i gennemsnit. Denne vækst skal for omkring halvdelens vedkommende opnås ved, at selskabets produkter fortsat forædles og sælges på de bedst betalende markeder. For den anden halvdels vedkommende vil væksten ske gennem internationale fusioner og opkøb.

Læs også