Sparerunde hos DLG

Regnskabet for første halvår er bedre en forventet hos DLG, men en »væsentlig minusafvigelse« fra tørring af korn udløser sparerunde i andet halvår.

I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for første halvår, varsler DLG en sparerunde.

For DLG vil andet halvårs resultat nemlig umiddelbart blive negativt påvirket af, at der kun i meget begrænset omfang er indtægter fra tørring af årets kornhøst.

- Brutto giver dette en væsentlig minusafvigelse, men opgaven for selskabet er at søge denne kompenseret ved omkostningsbesparelser i størst muligt omfang, hedder det i regnskabsmeddelelse fra DLG, der samtidigt glæder sig på medlemmernes vegne:

- For landmændenes økonomi kommer den meget tørre høst som en tiltrængt positiv faktor, hedder det i meddelelsen.

Koncernen stiler efter et nettoresultat omkring årets budget. Der forventes for tiden et niveau for det primære driftsoverskud (EBIT) på 180-200 millioner kroner og en koncernomsætning, der stiger fra 11,3 milliarder kroner i 2002 til et niveau på mellem 13 og 14 milliarder kroner.

Bruttoresultatet blev på 741 millioner kroner Det er en stigning fra 565 millioner kroner sidste år.

Det primære driftsoverskud (EBIT) blev på 76 millioner kroner. Det er en stigning fra 57 millioner kroner i første halvår af 2002.

Nettoresultatet efter skat og medinteressenters andel blev på 11 millioner kroner, hvilket er uændret i forhold til første halvår af 2002. Det er et noget højere niveau, end der var budgetteret med for første halvår af 2003.

Inden for vitaminer og mineralfoderaktiviteterne i Vitfoss/Vilomix-gruppen har salgsstigningen været lidt stærkere end forventet. Samlet er indtjeningen lidt højere end budgetteret og lidt højere end i første halvår af 2002.

I foråret 2003 blev gruppen suppleret med virksomheden Fodermix i Sverige. Virksomhedsgruppen består herefter af: Vitfoss i Danmark, Deutsche Vilomix, Prohamix i Polen, Fodermix i Sverige samt fire små salgsdatterselskaber i Østeuropa.

Inden for kornhandelen har afsætningen og indtjeningen på maltbyg været presset i første halvår af 2003 på grund af en svag international efterspørgsel. Derfor er den samlede kornindtjening noget under det budgetterede.

Omsætningen af sædekorn, planteværn og gødning blev lidt højere end budgetteret. Indtjeningen blev som planlagt.

Det gælder også konsumområdet i Agrova Food under ét, mens både aktiviteten og indtjeningen fra service- og energiaktiviteterne blev lidt større end budgetteret og lidt højere end i første halvår af 2002.

Salget og indtjeningen fra Dankalk var samlet set større end første halvår 2002 og også lidt større end budgetteret.

På omkostningssiden er udviklingen i første halvår 2003 sammenholdt med 2002 afgørende præget af købet af KFK-aktiviteter. Driftsomkostningerne blev imidlertid samlet set lidt mindre end budgetteret. Koncernens nettofinansomkostninger blev på grund af den relativt lave rente væsentligt lavere end budgetteret.

Læs også