Stort dansk biogasanlæg godt på vej

Nature Energy Videbæk holdt rejsegilde og markerede dermed en ny milepæl i byggeriet af det hidtil største biogasanlæg fra Xergi.

Byggeriet af biogasanlægget Nature Energy Videbæk er nu så godt på vej, at der blev holdt rejsegilde på procesbygningerne i begyndelsen af april.
Anlægget får kapacitet til at behandle 600.000 tons biomasse om året og en forventet produktion på 16,5 millioner kubikmeter metan. Dermed er anlægget det største, Xergi har bygget i sin 30-årige historie med etablering af biogasanlæg.
 
- Det går godt med byggeriet. Som rejsegildet antyder, står procesbygningen nu som en rå bygning. Vi har etableret fire ud af fem reaktortanke på hver 9.500 kubikmeter. Arbejdet med rørinstallationer er i gang, og om få uger kommer vi også i gang med elinstallationerne, fortæller projektchef Simon Madsen fra Xergi.
 
Han forventer da også, at anlægget som planlagt vil være klar til at producere den første biogas i december 2018.
 
Rejsegildet blev festligholdt af blandt andre borgmester Hans Østergaard fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Hans Henrik Dahl Andersen fra Nature Energy, der er hovedaktionær i anlægget. Ligeledes var de øvrige aktionærer, Arla, Leverandørforeningen Videbæk Biogas og Xergi repræsenteret.
 
Rejsegildet fandt sted på en kold forårsdag, så det endte med, at selskabet rykkede ”indendørs” i en af de endnu tomme reaktortanke.
 
Biogasanlægget ved Videbæk skal give Arla mulighed for at anvende grøn energi, som delvist er produceret på et af virksomhedens egne affaldsprodukter. Hvert år vil i alt 40.000 tons af restproduktet Perlac 14 blive afgasset i biogasanlægget.
 
Resten af de 600.000 tons biomasse er gylle og dybstrøelse samt en mindre mængde restprodukter fra andre industrier. Efter afgasning anvendes biomassen som gødning i landbruget.
 

Læs også