L&F-mærkesager på området for KO-regler og KO-kontrol

Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder ikke bare for dyrevelfærd, men også for flere andre områder såsom miljø og natur. Generelt herfor har L&F flere ønsker om ændringer:

Kontrol og sanktioner skal have fokus på vejledning og korrektion

● Kontrol og sanktionssystemer skal ændres til et system fokuseret på vejledning, korrektion og tolerance. Målet skal ikke være at finde fejl og straffe landmænd og virksomheder, men i stedet gennem dialog og vejledning at sikre overholdelse af reglerne

Øget gennemsigtighed skal sikre ens vilkår

● Love, bekendtgørelser og vejledninger m.v. i de forskellige EU-lande skal oversættes til engelsk. Det vil sikre, at man kan se, hvordan reglerne administreres i andre EU-lande.

Øget brug af bagatelgrænser

● En øget brug af bagatelgrænser vil tage øget hensyn til de småfejl, der ofte vil ske, når virkeligheden på bedrifterne møder de firkantede regler. Det vil ligge i naturlig forlængelse af EU’s eget såkaldte proportionalitetsprincip, der betyder, at myndighedsudøvelse ikke skal være mere vidtgående, end hvad formålet tilsiger 

Øget proportionalitet i støttenedsættelsen

● Støttereduktionssystemet for krydsoverensstemmelse er i udgangspunktet meget uproportionalt. Så der bør indføres et loft for træk i støtten, mener L&F. Når der gives en procentvis støttereduktion på f.eks. 3 procent, har det vidt forskellige økonomiske konsekvenser, alt efter hvor stor en udbetaling i landbrugsstøtte, bedriften får. Det vil sige, at to landmænd, der laver den samme overtrædelse, vil blive ramt vidt forskelligt økonomisk, alt efter størrelsen eller produktionen på bedriften.

Hændelige overtrædelser må ikke føre til støttenedsættelse

● KO-reglerne kan føre til træk i landbrugsstøtten for både forsætlige og uagtsomme overtrædelser. Hændelige overtrædelser bør ikke medføre nedsættelse af støtten. Landmanden skal derfor have en eller anden form for skyld i forbindelse med overtrædelsen.

Kilde: Landbrug & Fødevarer

Læs også