bannerPos

L&F-mærkesager på området for KO-regler og KO-kontrol

- Det er vores job at være vagthund over for, at de danske myndigheder ikke går videre, end det er nødvendigt i forhold til EU-reglerne, siger chefkonsulent i L&F’s juridiske afdeling, Helle Guldbrandt Lachmann. (Foto: L&F)

Flemming Erhard

Journalist
08-02-2020 13:15
Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder ikke bare for dyrevelfærd, men også for flere andre områder såsom miljø og natur. Generelt herfor har L&F flere ønsker om ændringer:

Kontrol og sanktioner skal have fokus på vejledning og korrektion

● Kontrol og sanktionssystemer skal ændres til et system fokuseret på vejledning, korrektion og tolerance. Målet skal ikke være at finde fejl og straffe landmænd og virksomheder, men i stedet gennem dialog og vejledning at sikre overholdelse af reglerne

Øget gennemsigtighed skal sikre ens vilkår

● Love, bekendtgørelser og vejledninger m.v. i de forskellige EU-lande skal oversættes til engelsk. Det vil sikre, at man kan se, hvordan reglerne administreres i andre EU-lande.

Øget brug af bagatelgrænser

● En øget brug af bagatelgrænser vil tage øget hensyn til de småfejl, der ofte vil ske, når virkeligheden på bedrifterne møder de firkantede regler. Det vil ligge i naturlig forlængelse af EU’s eget såkaldte proportionalitetsprincip, der betyder, at myndighedsudøvelse ikke skal være mere vidtgående, end hvad formålet tilsiger 

Øget proportionalitet i støttenedsættelsen

● Støttereduktionssystemet for krydsoverensstemmelse er i udgangspunktet meget uproportionalt. Så der bør indføres et loft for træk i støtten, mener L&F. Når der gives en procentvis støttereduktion på f.eks. 3 procent, har det vidt forskellige økonomiske konsekvenser, alt efter hvor stor en udbetaling i landbrugsstøtte, bedriften får. Det vil sige, at to landmænd, der laver den samme overtrædelse, vil blive ramt vidt forskelligt økonomisk, alt efter størrelsen eller produktionen på bedriften.

Hændelige overtrædelser må ikke føre til støttenedsættelse

● KO-reglerne kan føre til træk i landbrugsstøtten for både forsætlige og uagtsomme overtrædelser. Hændelige overtrædelser bør ikke medføre nedsættelse af støtten. Landmanden skal derfor have en eller anden form for skyld i forbindelse med overtrædelsen.

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

De vilde heste tiltrækker tusindvis af turister

Flokken af vilde heste på Langelands sydspids er blevet det helt store trækplaster for turister og naturinteresserede.

Vilde heste plejer truet naturtype

En flok Exmoor-ponyer fremmer biodiversiteten og beskytter overdrev på Sydlangeland. Hestene er samtidig en kæmpe turistmagnet.

Tilskud kan gå tabt

Der er fortsat risiko for, at ansøgere hamstrer tilskud uden fast vilje til at bygge. Da skal EU have penge tilbage fra Danmark.

Nyt tilskud til byggeri af slagtesvinestalde skruer op for miljøeffekten

Barren for tilskudsberettigede staldprojekter er sat højt over emissionskravene til almindelige miljøgodkendelser.

Teknisk kvælstoffilter med natur- effekt

Et åbent minivådområde fremstår som en sø i landskabet, der tiltrækker både fugle, padder og insekter.

40 minivådområder i spil på Fyn

Oplandskonsulenterne hos Velas i Vissenbjerg på Fyn har søgt EU-tilskud og tilladelse til godt 40 mini- vådområder. Cirka 30 har fået tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og knap 20 har fået tilladelse fra kommunerne.

Græsæg til restauranter og til salg i gårdbutikken

I Dalbakkegaards gårdbutik kan kunderne både købe gårdens egne produkter og produkter fra andre lokale producenter.

Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.