Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Der ville både være færre økologiske producenter og færre forbrugere til deres fødevarer uden den ekstra støtte til økologerne i forhold til EU-støtten til det konventionelle landbrug.

Det siger forsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO), Michael Friis Pedersen.

- Det økologiske arealtilskud og omlægningstilskuddet er for mig at se afgørende for, at der er et økologisk areal på det niveau vi har i Danmark. Uden det ville det økologiske areal være væsentligt mindre. I en situation, hvor den økologiske arealstøtte havde været nul kroner ville der formentligt kun være basis for en mindre niche.

Forbruget af økologiske fødevarer ville også være mindre, fordi færre forbrugere ville være rede til at betale en højere pris, end prisniveauet er i dag, vurderer han.

- Uden støtten ville det udelukkende have været en markedsdrevet økologi. Der ville selvfølgelig have været et vist areal, som var økologisk. Men det havde været meget mindre.

Forbrugerpriser ville være højere

I den situation ville det kun være udbud og efterspørgsel, som havde bestemt, hvor høj en pris, landmanden skulle have for sine varer, for at få det til at løbe rundt. Og så ville det såkaldte pristillæg for økologiske fødevarer oven i prisen for tilsvarende konventionelle fødevarer have været højere end i dag, forklarer Michael Friis Pedersen om mekanismerne.

På den måde har økologiske landbrugere i vid udstrækning haft stor gavn af EU-støtten til at sikre et indkomstgrundlag for, at de overhovedet kan være i erhvervet som økologer. Ligesom, altså, også forbrugerne i kraft af lavere priser har gavn af EU-støtten til økologisk produktion.

Landbrugsstøtten til særskilt økologer er politisk bestemt af en interesse i at fremme dén produktionsform af hensyn til miljøet og dyrevelfærden, med mere. Reglerne herfor udmøntes og administreres herhjemme af Landbrugsstyrelsen.

EU er i fuld gang med at forhandle om, hvordan landbrugsstøtten skal indrettes for den næstkommende programperiode med virkning fra 2021.

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik? 

Vi  vil gerne vide, om I læsere bliver klogere på EU’s fælles landbrugspolitik i takt med vores dækning. Udfyld spørgeskemaet, så er du samtidig med i lodtrækningen om et sæt trådløse høretelefoner fra enten Apple eller Huawei til en værdi af 1.300 kroner. På forhånd tak! 

Læs også