bannerPos

Småt med økologi uden EU-støtte

Et folketingsflertal vil fordoble det økologiske areal pr. 2030. Arkivfoto

Flemming Erhard

Journalist
30-11-2019 08:28
Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Der ville både være færre økologiske producenter og færre forbrugere til deres fødevarer uden den ekstra støtte til økologerne i forhold til EU-støtten til det konventionelle landbrug.

Det siger forsker ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO), Michael Friis Pedersen.

- Det økologiske arealtilskud og omlægningstilskuddet er for mig at se afgørende for, at der er et økologisk areal på det niveau vi har i Danmark. Uden det ville det økologiske areal være væsentligt mindre. I en situation, hvor den økologiske arealstøtte havde været nul kroner ville der formentligt kun være basis for en mindre niche.

Forbruget af økologiske fødevarer ville også være mindre, fordi færre forbrugere ville være rede til at betale en højere pris, end prisniveauet er i dag, vurderer han.

- Uden støtten ville det udelukkende have været en markedsdrevet økologi. Der ville selvfølgelig have været et vist areal, som var økologisk. Men det havde været meget mindre.

Forbrugerpriser ville være højere

I den situation ville det kun være udbud og efterspørgsel, som havde bestemt, hvor høj en pris, landmanden skulle have for sine varer, for at få det til at løbe rundt. Og så ville det såkaldte pristillæg for økologiske fødevarer oven i prisen for tilsvarende konventionelle fødevarer have været højere end i dag, forklarer Michael Friis Pedersen om mekanismerne.

På den måde har økologiske landbrugere i vid udstrækning haft stor gavn af EU-støtten til at sikre et indkomstgrundlag for, at de overhovedet kan være i erhvervet som økologer. Ligesom, altså, også forbrugerne i kraft af lavere priser har gavn af EU-støtten til økologisk produktion.

Landbrugsstøtten til særskilt økologer er politisk bestemt af en interesse i at fremme dén produktionsform af hensyn til miljøet og dyrevelfærden, med mere. Reglerne herfor udmøntes og administreres herhjemme af Landbrugsstyrelsen.

EU er i fuld gang med at forhandle om, hvordan landbrugsstøtten skal indrettes for den næstkommende programperiode med virkning fra 2021.

Er du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik? 

Vi  vil gerne vide, om I læsere bliver klogere på EU’s fælles landbrugspolitik i takt med vores dækning. Udfyld spørgeskemaet, så er du samtidig med i lodtrækningen om et sæt trådløse høretelefoner fra enten Apple eller Huawei til en værdi af 1.300 kroner. På forhånd tak! 

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

AMU-kurser skal professionalisere naturplejere

Med biodiversitet og klima højt på dagsordenen i den offentlige debat får naturplejere en vigtig rolle for hele landbruget.

Naturpleje er på vej til at blive et levebrød

Naturstyrelsen og Seges arbejder på at ophøje med naturpleje med græssende dyr til en regulær driftsgren.

- Planen er, at jeg skal leve af butikken

Naturpleje med kvæg og får sikrer efterhånden en stor del af indtægten for ægteparret Michael Baun og Bente Villadsen på Fanø.

Bidt af naturpleje

Før overså Michael Baun sjældne sommerfugle og blomster i marken. Sidste år fik han sammen med sin hustru, Bente Villadsen, 15. Juni Fondens årlige ildsjælepris for at have gjort en særlig indsats for naturen.

12 millioner øko-æg

Det producerer hønsene pr. år i Vallø Øko ApS, hvor dyrevelfærd står højt på dagsordenen, og EU har ydet tilskud til forskellige former for miljøteknologi.

Dyrevelfærd står højt på dagsordenen

Valløs filosofi: En høne, der har det godt, spiser mindre foder og lægger mange æg.

Lokal butik med foder til hobbydyr klarer udfordringerne

Hos Rolfsminde Foder jonglerer indehaver Bitten Skovgaard Frederiksen med fodersalg, bekymrede kunder og to små børn.

Skovrejsning øger glæden ved natur og jagt

Vildtbestanden vil nyde godt af den nyplantede skov, når først indhegningen fjernes efter fem år, siger Allan Jansen.

Skovstøtten dækkede omkostningerne til planter og hegn

Økonomien i at rejse skov med EU-tilskud er til at leve med, siger lodsejer Allan Jansen fra Sønder Omme.

En perle i landskabet

Botofte Skovmose gavner ikke kun miljøet og klimaet. Vådområdet er også en stor naturattraktion.

Fra lavbundsjord til kvælstoffilter

I 10 år har vådområdet Botofte Skovmose sparet Langelandsbæltet for 8-11 tons kvælstof om året. EU har bidraget til projektet med landdistriktsmidler og grønne tilskud.

Faunastriber kan opretholde EU-hektarstøtte på lige fod med efterafgrøder

Landmændene kan så dyrevenlige blomster og planter og stadig få den såkaldt grønne støtte fra EU’s landbrugskasse.

Faunastriber breder sig som ukrudt

Sidste år fordoblede landmænd i Herning-Ikast Landboforening deres areal til at fremme biodiversiteten på dyrkede arealer.

Sunde hønsefødder i kyllingestalden

Svidninger på trædepuderne er en vigtig indikator for dyrevelfærden i kyllingestalde. Med effektiv ventilation og selvrensende varmevekslere har sydjysk landmand reduceret svidningerne til under en procent.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

L&F-mærkesager på området for KO-regler og KO-kontrol

Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder ikke bare for dyrevelfærd, men også for flere andre områder såsom miljø og natur. Generelt herfor har L&F flere ønsker om ændringer:

Kontrolregler for dyrevelfærd skal gøres mere fælles for EU’s landmænd

Uden fælles regler bliver det indre marked fragmenteret og konkurrenceforvredet, siger L&F.