bannerPos

EU-betalingerne må forventes at falde om nogle år

I landbrugsordningen indgår p.t. en vinkel om, at såfremt EU måtte mangle midler, vil der ske en regulering i landbrugsstøtten, skriver Poul Erik Jørgensen, landbrugsdirektør i Nykredit.

AF: POUL ERIK JØRGENSEN

LANDBRUGSDIREKTØR NYKREDIT
27-06-2019 14:09
Det er aktuelt at forvente, at den årlige udbetaling fra betalingsrettigheder falder. Nykredits landbrugsdirektør kan ikke give et konkret bud på hvor meget – men mere end de cirka 5 procent, der hidtil har været fremme.

EU laver budgetter for syv år ad gangen, og næste periode skal starte i 2021.

Mange vurderer, at forhandlingerne om nyt budget ikke afsluttes rettidigt, så der kommer en slags forlængelse af nuværende grundlag i 2021. Dermed vil et nyt EU-budget reelt først være gældende fra 2022.

Det er jo langt frem i et likviditetsbudget, men ikke langt, når man skal tage stilling til investeringer og mere langsigtede indtjeningsbudgetter.

Og her tror jeg, at det er aktuelt at forvente, at den årlige udbetaling fra betalingsrettigheder falder. Jeg kan ikke give et konkret bud på hvor meget – men mere end de cirka 5 procent, der hidtil har været fremme i omtalen af kommissionens budgetforslag.

Forventningen bygger på den danske opfattelse af, at EU ikke skal tilføres nye indtægter i form af nye kilder eller en forhøjelse af momsloftet. Og i landbrugsordningen indgår p.t. en vinkel om, at såfremt EU måtte mangle midler, vil der ske en regulering i landbrugsstøtten.

Dark horses

Vi kender endnu ikke udfaldet af Brexit, men UK er næststørste bidragsyder for øjeblikket. Så bortfald af deres bidrag vil føre til besparelsesbehov. Tilsvarende må vi forvente, at der skal bruges yderligere midler til beskyttelse af ydre grænser og håndtering af flygtninge- og emigrantsituationen. Midler, som formentlig må findes inden for eksisterende budgetrammer.

Et andet element er, at værdien af en betalingsrettighed er lavere i de nye EU-lande. De nye lande fra »Østudvidelsen« som for eksempel Polen kræver en udligning af betalingerne, hvilket i givet fald vil betyde en reduktion af de danske betalinger.

I Danmark er der også en national adgang til at reducere de direkte betalinger, idet Folketinget kan overføre op til 15 procent af betalingsrettighederne fra de direkte betalinger i søjle 1 til mere indirekte og bredere formål i søjle 2. For øjeblikket udnyttes det alene delvist, idet der overføres 7 procent.

Det er jo en politisk vurdering, om Folketinget ved næste budgetperiode vil udnytte hele rammen på 15 procent.

Betingelse

I EU-Kommissionens forslag fra sidste år åbnes yderligere for, at landene får mulighed for at omprioritere yderligere 15 procent – forudsat at de anvendes til klimaformål. Og den del er i forslaget uden krav om national medfinansiering, hvad formentlig øger den nationale interesse for at omprioritere anvendelsen af midlerne.

Betalingsrettighederne har væsentlig betydning for resultaterne på mange landbrug – men det er ikke første gang, at der reduceres.

På de fleste landbrug er der en vedvarende effektivitetsforbedring, og de bliver ikke alene modvirket af realprisfald på landbrugsprodukter, men altså også fra bortfald af nogle af EU-betalingerne.

Jeg ser ikke forventningerne som anledning til panik – men som et væsentligt input til den mere strategiske, økonomiske planlægning på den enkelte bedrift.    

Dan Duck venter med millionretssag

Onsdag fik Dan Ducks direktør Hardy Eskildsen foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her skulle han redegøre for det særdeles kritisable forløb, som Fødevarestyrelsen kastede ham ud i med en fejlbehæftet kontrolrapport, der kostede kæmpe dele af julesalget.

Arla-mælk uden genmodificeret foder

Øget efterspørgsel i Europa og optimeret logistik er baggrunden for, at Arla fra 1. april 2021 beder alle sine danske konventionelle landmænd om at skifte til foder, der ikke er genmodificeret.

Coop vil fremme grøn omstilling blandt fødevareproducenter

Coop har lanceret et nyt initiativ, Coop Klimafunding. Det skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne.

Coop vil fremme den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter

Nu lancerer Coop et nyt initiativ, Coop Klimafunding, der skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne. Ansøg allerede nu om at blive en del af Coop Klimafunding.

Det tegner til at gødningsprisen skal op i 2020

Prisen for kvælstof har fundet sig et nyt lavpunkt og er så småt begyndt at stige igen. Med en oliepris der ligeledes peger op og med kornpriser der også går i vejret, så tyder det på at prisen for gødning skal stige i resten af 2020.

Miljøministeren stopper jagt på fire truede fuglearter

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. Et enigt vildtforvaltningsråd står bag ministerens beslutning.

Landbrugskommissær afkræves svar ovenpå opsigtsvækkende melding

En række danske EU-parlamentarikere og en flok af deres udenlandske kolleger kræver svar fra EU’s landbrugskommissær Janusz Wojciechowski omkring meningen for Twitter-opdatering, hvor dansk svineproduktion bliver problematiseret.

Jerseymælk fra stald til forbruger

Lapp Valley Farm nær byen New Holland i Pennsylvania, USA, sælger is i lange baner fra sine 80 jerseykøer til kunder fra nær og fjern, fordi de selv laver 16 slags meget velsmagende is og giver kunderne en god oplevelse.

Udsigt til en lavere ukrainsk hvedeproduktion i 2020

I Central og Vesteuropa kan vi allerede nu konstatere, at hvedehøsten i 2020 umuligt kan nå op på de produktionstal, der gjorde sig gældende i 2019. Østpå i Ukraine tegner det heller ikke for godt for hvedehøsten i 2020.
Side 1 af 1774 (35468 artikler)Prev1234567177217731774Next