bannerPos

Hvordan beskattes dine børn af gaver og arbejde i din virksomhed?

Hvis barnet er fyldt 15 år, er der fradrag for lønudbetalingen i virksomheden, og lønnen skal regnes med i den skattepligtige indkomst hos barnet. Arkivfoto

Redaktionen

29-06-2019 13:11
Læs her om beskatningen, hvis du giver gaver til dine børn eller ansætter dem i din virksomhed.

Af Kirstine Østergård Kortbæk, skattekonsulent, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Børn er selvstændigt skattepligtige som voksne og skal som udgangspunkt beskattes af deres indtægter. Også selv om de juridisk er børn, indtil de fylder 18 år og er blevet myndige.

Børn (under 18 år) har et personfradrag på 35.300 kroner om året (2019), som oftest i form af et frikort. For andre (over 18 år) er personfradraget 46.200 kroner om året (2019).

Gaver fra forældre til børn

Giver du som forælder en gave til dine børn, er der en risiko for, at dine børn bliver afgiftspligtige af gaven. Der er en bundgrænse på 65.700 kroner (2019), som betyder, at du afgiftsfrit kan give hvert af dine børn 65.700 kroner (2019), uden at det får skattemæssige konsekvenser.

Hvis I er to forældre, kan I derfor samlet give hvert barn 131.400 kroner afgiftsfrit. Overstiger gaven bundgrænsen, skal der betales en gaveafgift på 15 procent af det beløb, der overstiger bundgrænsen.

Det er uden betydning for grænsebeløbet, hvilken alder dit barn har.

- Er dit barn ikke fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes barnet ikke af lønnen for arbejdet i din virksomhed

Hvis du giver dine børn et arveforskud, vil det blive anset som en gave og er omfattet af ovennævnte bundgrænse. Derudover tæller indskud på børneopsparingskonti med i bundgrænsen på 65.700 kroner (2019).

Du kan give en afgiftsfri gave på et beløb op til 65.700 kroner om året til både dine egne børn, stedbørn og børnebørn. Derudover kan du give dit barns eller stedbarns ægtefælle en afgiftsfri gave, hvis værdien ikke overstiger 23.000 kroner

Børn i virksomheden

Hvis du som forælder ansætter dine børn i din egen virksomhed, er det afgørende for beskatningen af dit barn og dine fradragsmuligheder, om barnet er fyldt 15 år.

Er dit barn ikke fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes barnet ikke af lønnen for arbejdet i din virksomhed. Og du har som forælder heller ikke fradrag for lønudgiften.

De samme regler gælder, hvis barnet arbejder i stedforældre, plejeforældre eller adoptivforældres erhvervsvirksomhed.

Hvis derimod barnet er fyldt 15 år, er der fradrag for lønudbetalingen i virksomheden, og lønnen skal regnes med i den skattepligtige indkomst hos barnet. Fradraget for lønudbetalingen forudsætter, at barnet faktisk har udført arbejde, der svarer til lønnen.

Hvis du som forælder driver en virksomhed i selskabsform, er der derimod mulighed for at fradrage lønudbetalingen til et barn under 15 år, hvis lønnen udbetales af selskabet. Det kræver, at du som forælder er hovedaktionær i selskabet eller ejer virksomheden sammen med andre i et I/S.

Dokumentation

Har du ansat dine egne børn i din virksomhed, gælder der strengere krav til dokumentationen for arbejdets udførsel, end hvis du har ansat andres børn. Det gælder uanset barnets alder. Det skal være sandsynligt, at barnet har ydet et arbejde svarende til lønnen, og lønnen skal tilfalde barnet.

Skatteforvaltningen vil kunne nedsætte fradraget, hvis lønnen ikke er reel. Der er set et konkret eksempel på et barn, som arbejdede 50-100 timer om måneden til en løn svarende til præcis det skattefrie beløb på barnets frikort, samtidig med at lønnen blev overført til forældrenes bankkonto.

I dette eksempel blev der kun godkendt fradrag for cirka 5 procent af de udbetalte lønninger.

 

Tiden er afgørende når man snakker om digital dermatitis

Selvom det føles som om, at en digital dermatitis kommer af sig selv, ja så forsvinder den ikke af sig selv. Den kræver altid behandling, og jo hurtigere man sætter i gang, desto større er succesraten, lød det onsdag da udenlandske eksperter gjorde en gruppe nordjyske landmænd og klovbeskærere klogere på klovlidelsen. Først i Støvring og senere på bedriftsbesøg ved Aalborg.

- Vi vil gøre en hel del anderledes fremadrettet

På baggrund af PRRS-smitten fra ornesæden hos Hatting afholdt Seges Svineproduktion i sidste uge to informationsmøder om situationen i Horsens. I denne uge blev Fagligt Nyt i Horsens indledt med aktuel information om den kritiske situation – netop i Horsens. Den kom fra afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, Bent Nielsen.

Kliplev-biogas er klar til at indgå aftaler med landmænd

Nu kan landmænd indgå en leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.

Arlas ikoniske mælkekasser skifter farve til sort

Arla lancerer nu mere klimavenlige mælkekasser. Det betyder farvel til de grønne mælkekasser.

Kender du papirtypen?

Både jeg og mine gode kolleger her i Seges og DLBR vil rigtig gerne hjælpe »papirtype-landmanden« ved at gøre hans livs meget lettere, skriver Morten Langgaard.

Danmark vil vise verden hvordan man investerer grønt

Regeringen vil stille sig i spidsen for arbejdet med at tiltrække flere private investeringer til grøn energi på globalt plan. Investeringsbehovet er enormt, og der skal kanaliseres langt flere midler fra private investorer, hvis den grønne omstilling skal lykkes i tide.

Hvor går spildevandet hen, når det går ud?

Rigtig meget spildevand renses ikke, selvom vi betaler for det. Det går ud over miljøet, mener skribenten.

Ny jordfordelingsfond er startskuddet til noget større

Partierne bag Tørkepakken fra sidste år er blevet enige om, hvordan den multifunktionelle jordfordelingsfond på 150 millioner kroner, som de her aftalte, skal se ud og fungere i praksis.
Side 1 af 1637 (32728 artikler)Prev1234567163516361637Next