bannerPos

Hvordan beskattes dine børn af gaver og arbejde i din virksomhed?

Hvis barnet er fyldt 15 år, er der fradrag for lønudbetalingen i virksomheden, og lønnen skal regnes med i den skattepligtige indkomst hos barnet. Arkivfoto

Redaktionen

29-06-2019 13:11
Læs her om beskatningen, hvis du giver gaver til dine børn eller ansætter dem i din virksomhed.

Af Kirstine Østergård Kortbæk, skattekonsulent, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Børn er selvstændigt skattepligtige som voksne og skal som udgangspunkt beskattes af deres indtægter. Også selv om de juridisk er børn, indtil de fylder 18 år og er blevet myndige.

Børn (under 18 år) har et personfradrag på 35.300 kroner om året (2019), som oftest i form af et frikort. For andre (over 18 år) er personfradraget 46.200 kroner om året (2019).

Gaver fra forældre til børn

Giver du som forælder en gave til dine børn, er der en risiko for, at dine børn bliver afgiftspligtige af gaven. Der er en bundgrænse på 65.700 kroner (2019), som betyder, at du afgiftsfrit kan give hvert af dine børn 65.700 kroner (2019), uden at det får skattemæssige konsekvenser.

Hvis I er to forældre, kan I derfor samlet give hvert barn 131.400 kroner afgiftsfrit. Overstiger gaven bundgrænsen, skal der betales en gaveafgift på 15 procent af det beløb, der overstiger bundgrænsen.

Det er uden betydning for grænsebeløbet, hvilken alder dit barn har.

- Er dit barn ikke fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes barnet ikke af lønnen for arbejdet i din virksomhed

Hvis du giver dine børn et arveforskud, vil det blive anset som en gave og er omfattet af ovennævnte bundgrænse. Derudover tæller indskud på børneopsparingskonti med i bundgrænsen på 65.700 kroner (2019).

Du kan give en afgiftsfri gave på et beløb op til 65.700 kroner om året til både dine egne børn, stedbørn og børnebørn. Derudover kan du give dit barns eller stedbarns ægtefælle en afgiftsfri gave, hvis værdien ikke overstiger 23.000 kroner

Børn i virksomheden

Hvis du som forælder ansætter dine børn i din egen virksomhed, er det afgørende for beskatningen af dit barn og dine fradragsmuligheder, om barnet er fyldt 15 år.

Er dit barn ikke fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes barnet ikke af lønnen for arbejdet i din virksomhed. Og du har som forælder heller ikke fradrag for lønudgiften.

De samme regler gælder, hvis barnet arbejder i stedforældre, plejeforældre eller adoptivforældres erhvervsvirksomhed.

Hvis derimod barnet er fyldt 15 år, er der fradrag for lønudbetalingen i virksomheden, og lønnen skal regnes med i den skattepligtige indkomst hos barnet. Fradraget for lønudbetalingen forudsætter, at barnet faktisk har udført arbejde, der svarer til lønnen.

Hvis du som forælder driver en virksomhed i selskabsform, er der derimod mulighed for at fradrage lønudbetalingen til et barn under 15 år, hvis lønnen udbetales af selskabet. Det kræver, at du som forælder er hovedaktionær i selskabet eller ejer virksomheden sammen med andre i et I/S.

Dokumentation

Har du ansat dine egne børn i din virksomhed, gælder der strengere krav til dokumentationen for arbejdets udførsel, end hvis du har ansat andres børn. Det gælder uanset barnets alder. Det skal være sandsynligt, at barnet har ydet et arbejde svarende til lønnen, og lønnen skal tilfalde barnet.

Skatteforvaltningen vil kunne nedsætte fradraget, hvis lønnen ikke er reel. Der er set et konkret eksempel på et barn, som arbejdede 50-100 timer om måneden til en løn svarende til præcis det skattefrie beløb på barnets frikort, samtidig med at lønnen blev overført til forældrenes bankkonto.

I dette eksempel blev der kun godkendt fradrag for cirka 5 procent af de udbetalte lønninger.

 

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next