bannerPos

Hvordan beskattes dine børn af gaver og arbejde i din virksomhed?

Hvis barnet er fyldt 15 år, er der fradrag for lønudbetalingen i virksomheden, og lønnen skal regnes med i den skattepligtige indkomst hos barnet. Arkivfoto
29-06-2019 13:11
Læs her om beskatningen, hvis du giver gaver til dine børn eller ansætter dem i din virksomhed.

Af Kirstine Østergård Kortbæk, skattekonsulent, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Børn er selvstændigt skattepligtige som voksne og skal som udgangspunkt beskattes af deres indtægter. Også selv om de juridisk er børn, indtil de fylder 18 år og er blevet myndige.

Børn (under 18 år) har et personfradrag på 35.300 kroner om året (2019), som oftest i form af et frikort. For andre (over 18 år) er personfradraget 46.200 kroner om året (2019).

Gaver fra forældre til børn

Giver du som forælder en gave til dine børn, er der en risiko for, at dine børn bliver afgiftspligtige af gaven. Der er en bundgrænse på 65.700 kroner (2019), som betyder, at du afgiftsfrit kan give hvert af dine børn 65.700 kroner (2019), uden at det får skattemæssige konsekvenser.

Hvis I er to forældre, kan I derfor samlet give hvert barn 131.400 kroner afgiftsfrit. Overstiger gaven bundgrænsen, skal der betales en gaveafgift på 15 procent af det beløb, der overstiger bundgrænsen.

Det er uden betydning for grænsebeløbet, hvilken alder dit barn har.

- Er dit barn ikke fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes barnet ikke af lønnen for arbejdet i din virksomhed

Hvis du giver dine børn et arveforskud, vil det blive anset som en gave og er omfattet af ovennævnte bundgrænse. Derudover tæller indskud på børneopsparingskonti med i bundgrænsen på 65.700 kroner (2019).

Du kan give en afgiftsfri gave på et beløb op til 65.700 kroner om året til både dine egne børn, stedbørn og børnebørn. Derudover kan du give dit barns eller stedbarns ægtefælle en afgiftsfri gave, hvis værdien ikke overstiger 23.000 kroner

Børn i virksomheden

Hvis du som forælder ansætter dine børn i din egen virksomhed, er det afgørende for beskatningen af dit barn og dine fradragsmuligheder, om barnet er fyldt 15 år.

Er dit barn ikke fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, beskattes barnet ikke af lønnen for arbejdet i din virksomhed. Og du har som forælder heller ikke fradrag for lønudgiften.

De samme regler gælder, hvis barnet arbejder i stedforældre, plejeforældre eller adoptivforældres erhvervsvirksomhed.

Hvis derimod barnet er fyldt 15 år, er der fradrag for lønudbetalingen i virksomheden, og lønnen skal regnes med i den skattepligtige indkomst hos barnet. Fradraget for lønudbetalingen forudsætter, at barnet faktisk har udført arbejde, der svarer til lønnen.

Hvis du som forælder driver en virksomhed i selskabsform, er der derimod mulighed for at fradrage lønudbetalingen til et barn under 15 år, hvis lønnen udbetales af selskabet. Det kræver, at du som forælder er hovedaktionær i selskabet eller ejer virksomheden sammen med andre i et I/S.

Dokumentation

Har du ansat dine egne børn i din virksomhed, gælder der strengere krav til dokumentationen for arbejdets udførsel, end hvis du har ansat andres børn. Det gælder uanset barnets alder. Det skal være sandsynligt, at barnet har ydet et arbejde svarende til lønnen, og lønnen skal tilfalde barnet.

Skatteforvaltningen vil kunne nedsætte fradraget, hvis lønnen ikke er reel. Der er set et konkret eksempel på et barn, som arbejdede 50-100 timer om måneden til en løn svarende til præcis det skattefrie beløb på barnets frikort, samtidig med at lønnen blev overført til forældrenes bankkonto.

I dette eksempel blev der kun godkendt fradrag for cirka 5 procent af de udbetalte lønninger.

 

Dan Duck venter med millionretssag

Onsdag fik Dan Ducks direktør Hardy Eskildsen foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her skulle han redegøre for det særdeles kritisable forløb, som Fødevarestyrelsen kastede ham ud i med en fejlbehæftet kontrolrapport, der kostede kæmpe dele af julesalget.

Arla-mælk uden genmodificeret foder

Øget efterspørgsel i Europa og optimeret logistik er baggrunden for, at Arla fra 1. april 2021 beder alle sine danske konventionelle landmænd om at skifte til foder, der ikke er genmodificeret.

Coop vil fremme grøn omstilling blandt fødevareproducenter

Coop har lanceret et nyt initiativ, Coop Klimafunding. Det skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne.

Coop vil fremme den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter

Nu lancerer Coop et nyt initiativ, Coop Klimafunding, der skal understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag i samarbejde med forbrugerne. Ansøg allerede nu om at blive en del af Coop Klimafunding.

Miljøministeren stopper jagt på fire truede fuglearter

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. Et enigt vildtforvaltningsråd står bag ministerens beslutning.

Landbrugskommissær afkræves svar ovenpå opsigtsvækkende melding

En række danske EU-parlamentarikere og en flok af deres udenlandske kolleger kræver svar fra EU’s landbrugskommissær Janusz Wojciechowski omkring meningen for Twitter-opdatering, hvor dansk svineproduktion bliver problematiseret.

Jerseymælk fra stald til forbruger

Lapp Valley Farm nær byen New Holland i Pennsylvania, USA, sælger is i lange baner fra sine 80 jerseykøer til kunder fra nær og fjern, fordi de selv laver 16 slags meget velsmagende is og giver kunderne en god oplevelse.

Udsigt til en lavere ukrainsk hvedeproduktion i 2020

I Central og Vesteuropa kan vi allerede nu konstatere, at hvedehøsten i 2020 umuligt kan nå op på de produktionstal, der gjorde sig gældende i 2019. Østpå i Ukraine tegner det heller ikke for godt for hvedehøsten i 2020.

Eksporten kører fint

Der er kommet godt gang i eksporten af afgrøder igen, efter en usikker periode med handelskrig, coronavirus og afrikansk svinepest i Kina. Det viser nye tal fra det amerikanske landbrugsministerium.
Side 1 af 1774 (35467 artikler)Prev1234567177217731774Next