Kontroversielt biogasanlæg er gået i luften

Nature Energys biogasanlæg i Kværs har været omdiskuteret i flere omgange. Men nu er anlægget, der kan producere over 20 millioner kubikmeter biogas om året, gået i gang.

Der har været stor blæst omkring planerne om et biogasanlæg i den sønderjyske by Kværs. Flere har stillet spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt, og spørgsmålet om opførelsen af det store biogasanlæg var et stort tema forud for sidste kommunale valgkamp.

Men nu er biogasanlægget i Kværs kommet i gang. Det er det 13. anlæg, som Nature Energy tager i brug, og driftleder Gudmud Vejbæk Jepsen ser store fordele ved at få gang i anlægget.

 Det er en milepæl for os, men først og fremmest er det et vigtigt skridt for den grønne omstilling, at vi får fortrængt de fossile energikilder og erstattet dem med grøn, danskproduceret biogas, siger han i forbindelse med, at biogasanlægget er blevet koblet til energinettet

.De kommende måneder fyldes alle tankene med organisk affald, og anlægget forventes at levere fuld produktion i slutningen af januar.

Det grønne gasnet

Biogas ventes at udgøre 40 procent af gassen i gasnettet i Danmark i år, og den politiske ambition er at nå 100 procent biogas i 2030.

Biogas laves blandt andet af gylle, dybstrøelse, madaffald fra de grønne poser under vasken og andre organiske affaldsprodukter.

- Et biogasanlæg er simpelt sagt en meget stor kompostbunke, som vi har kapslet inde i en tank uden ilt, så vi får en sump, og så har vi har sat en emhætte hen over og suger det metan og andre gasser, der naturligt afdampes, når affaldet rådner. Det er samme proces, som er sket gennem millioner af år, og som er endt som naturgas, vi henter fra undergrunden, men her gør vi det bare nu og ved jordoverfladen og bruger de affaldsprodukter, vi har til rådighed, forklarer Gudmund Jepsen Vejbæk

Når affaldet har afgivet metanen, køres det tilbage til landbruget, hvor det bruges som gødning.

- På den måde er biogas en vedvarende ressource, der er lige så naturlig og vedvarende som sol og vind, konstaterer Gudmund Vejbæk Jepsen

Nature Energy er verdens førende producent af biogas og biogasanlæg og har foruden de nu 13 anlæg i Danmark, flere anlæg på vej i USA, Canada og flere steder i Europa. Det forventes, at biogas ved årsskiftet vil udgøre 40 procent af energiforsyningen i Danmark.

 

Læs også