Arla-lastbiler i København skal køre på gylle

Et nyt forsøg med biogas sender mælkebiler på gaden i København.

Der står godt 500.000 køer på Arla-gårde, der hver især producerer godt 20 kubikmeter gylle om året. Gylle fra en enkelt ko kan konverteres til cirka 350 liter diesel, der kan drive en lastbil 875 kilometer, og dermed kan udledningen af CO2 reduceres med mindst 53 procent i forhold til biodiesel.

Og da Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der kører 12,5 millioner kilometer årligt og anløber godt 2.600 detailbutikker hver dag, er potentialet stort.

I første omgang er det to af Arlas lastbiler af mærket Scania, der er ombygget, så de udelukkende kører på biogas. Den ene lastbil leverer mælk på grøn gas i København, mens den anden henter mælk på Sjælland og kører til København. Afkølingen af mælken sker også med biogas.

Arlas overordnede klimaplan indebærer, at den totale udledning af drivhusgasser pr. produceret liter mælk skal reduceres 30 procent inden 2030 sammenlignet med 2015 og være helt neutraliseret inden 2050.

 

Læs også