Det er op ad bakke for midtjysk el-motorvej

Utilfredsheden var til at tage og føle på, da Energinet fornyelig holdt en række informationsmøder, blandt andet i Videbæk.

Over 400 mennesker fyldte Videbækhallens møderum til det, der skulle være et informationsmøde om den kommende el-motorvej ned gennem Jylland, men som udviklede sig til en principiel debat om projektet, netop på grund af den beslutning, som et flertal i Folketinget har taget om at føre de nye 400 kilovolt-ledninger gennem luften.
Stort set alle, der bliver berørt af den nye linjeføring, er utilfredse med luftledningerne. En af dem er landmand Niels Peder Storbjerg fra Videbæk.
- Kablet skal ned i jorden, hele vejen ned. Vi har et rigt samfund, men hvis vi bliver ved med det her, bliver det en møllesten om halsen på os. Hvis jeg skal have de her kabler på min jord, må I lægge dem kvit og frit, hvis de kommer i jorden. Men det andet kan jeg ikke leve med, sagde han, da der blev åbnet op for spørgsmål og kommentarer fra de tilstedeværende.
Det medførte både store klapsalver opbakning fra stort set alle andre, der kom til orde under debatten. Det gjaldt også fra politisk side, for blandt de op mod 500 deltagere i mødet var der også flere lokalpolitikere.
Miljøudvalgsformand i Holstebro kommune, Carsten Filsø (SF) oplyste, at kommunen i et høringssvar til Energinet har henstillet til, at ledningerne graves ned i jorden, og det samme gør sig gældende i Ringkøbing-Skjern kommune, fortalte borgmester Hans Østergaard (V).
- Vi har også drøftet det her internt i byrådet, og så sent som i går nikkede byrådet til en indsigelse, som vi kommer med. Og den opfordrer til, at hele ledningsanlægget i Ringkøbing-Skjern kommune lægges i jorden, sagde han.
Han oplyste samtidig, at han sammen med borgmestrene i Tønder, Esbjerg og Varde nu inviterer energiminister Lars Christian Lilleholt (V) på besøg for at blive klogere på problematikken.
- Vi vil gerne invitere energiministeren herop og gå en tur i naturen for at gøre opmærksom på, hvad det egentlig er, der bekymrer os. Med invitationen ønsker vi at sørge for, at politikerne har det bedst mulige beslutningsgrundlag, lød det fra Hans Østergaard.
- Der er tale om et omfattende projekt, som får stor betydning for vores hverdag, så det er vigtigt at få alle relevante synspunkter frem, tilføjede han.
 

Glad for opbakning

Beslutningen om at føre kabler gennem luften, og ikke lægge dem i jorden, var taget, da Energinet forelagde sagen for lokalpolitikere i 2017. En overgang har det været forbudt at føre elkabler gennem luften, men det blev der lavet om på, da regeringen afskaffede PSO-afgiften i november 2016.
Fra landbrugets side har der længe været gjort indvendinger mod projektet. Formand for Vestjyske Landbrug, Søren Christensen, var også til stede til mødet, og han er glad for de lokalpolitiske tilkendegivelser.
- Vi er nødt til at stå sammen i den her sag, og jeg er glad for, at vi har borgmestre helt fra Holstebro og ned til grænsen, der siger at vi har vindmøller nok og gerne vil producere grøn energi. Men vi må finde en løsning, og finde de penge, der skal til, for at vi kan få de ledninger gravet ned i jorden, siger han.
Samtlige byråd i de berørte kommuner er imod en løsning med luftkabler, har de informationsmøder, der er blevet holdt, vist, og formanden håber, at det kan ændre projektet fundamentalt.
- Når man tænker på, hvor meget der er gravet ned i forvejen, er man nødt til at finde en løsning, hvor vi kan være der alle sammen. Men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til den opbakning, den vestjyske befolkning har givet lokalpolitikerne, og så håber jeg, at det kan være med til at banke nogle døre ind på Christiansborg, siger Søren Christensen.
 

Vil ikke bondefanges

 Han er utilfreds med den politiske proces, der har været i sagen, og føler sig taget ved næsen.
- Vi har fra landbrugets side presset på for at få ledningerne gravet i jorden. Men vi kunne jo ikke komme til at diskutere det reelt på mødet, da det allerede er bestemt. Det er skidt, lyder det fra Søren Christensen.
Af den oprindelige plan for byggeriet af el-motorvejen fremgår det, at Miljøstyrelsen tidligst kan godkende projektet i midten af 2019, hvorefter Energinet skal forhandle aftaler om inddragelse af jord på plads med de berørte lodsejere. Det vil betyde, at arbejdet med den nye linjeføring vil kunne påbegyndes i slutningen af 2020.

Læs også