Rabobank: Europæisk mejeriindustri står over for 20 procent fald i mælkeproduktionen

I en nylig rapport fra Rabobank står mælkeproducenter i hele det nordvestlige Europa, herunder Danmark, Tyskland, Holland og Belgien, over for en skræmmende udsigt: et potentielt fald på 20 procent i mælkeproduktionen inden 2035.

En rapport fra Rabobank understreger de betydelige udfordringer, der truer dele af Nordeuropas mejerisektor. Udfordringerne er drevet af et strukturelt fald i mælkeproduktionen.

Ifølge Rabobank truer dette fald ikke kun den operationelle effektivitet og den finansielle stabilitet, men forværrer også konkurrencen om mælkeressourcerne.

På trods af et årti med robust vækst efter fjernelse af mælkekvoter og gunstige økonomiske forhold, står industrien nu over for modvind såsom svækkede marginer, miljøbestemmelser, mangel på arbejdskraft og klimavolatilitet, lyder det i rapporten.

Ser man fremad tegner Rabobanks fremskrivninger et billede, hvor mælkeproduktionen potentielt falder med op til 20 procent i 2035. Dette markante fald kan slette næsten al den produktionsvækst, som er set siden 2010.

Richard Scheper, analytiker i Rabobank, understreger nødvendigheden af, at ​​mejeriselskaber vil dreje i retning af højværdiprodukter som specialproteiner, mærkevarer og ost. Dette strategiske skift, hævder han, er afgørende for at opveje stigende omkostninger og opretholde markedskonkurrenceevnen midt i overskydende forarbejdningskapacitet.

Richard Scheper understreger vigtigheden af, at der kommer ​​klare og konsekvente politiske foranstaltninger for at lette en glidende overgang til mere bæredygtige landbrugsmetoder.

Han mener, at det vigtigste for industrien er at evne at tilpasse sig fremtiden og at bevare et strategisk fremsyn.

Læs også