Hvem er der plads til i Danmark?

Af Niels Hauge Mikkelsen, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Granlyvej 39, 5592 Ejby 

Motorsport Center Fyn er lukket, fordi man har en mistanke om, at arten stor vandsalamander er til stede i et kunstigt gravet vandhul på området. Man har egentlig ikke set en vandsalamander i området, man tror bare, den er der.

Det er nok til at sætte al aktivitet i stå – ingen yderligere dokumentation kræves.

Stor vandsalamander er medtaget i EU’s habitatsdirektiv – derfor skal der en ny miljøvurdering til. Motorsportsbanen går hele vejen rundt om vandhullet, der i øvrigt ligger indeklemt mellem motorvejen, jernbanen og en skydebane. Mon de også skal vige pladsen for en vandsalamander, som nogen nok tror måske er til stede?

Sportscentret har etableret en faunapassage. Det er åbenbart ikke nok.

Odense Kommune arbejder på en lovliggørelse – det tager tid.

Tidligere i juli blev der arrangeret et møde for at bakke motorsporten op. Mange tusinde kom for at støtte motorsportens muligheder på Fyn.

Det møde sætter naturbeskyttelsespolitikken i perspektiv endnu en gang:

Selvfølgelig skal vi støtte og passe på naturen. Men skal vi ikke også støtte og passe på mennesker og deres udfoldelser og støtte, at børn og unge mennesker får mulighed for at komme ud og dyrke deres sport?

Skal vi frede ethvert sted, hvor en vandsalamander – eller et andet fredet dyr – måske er til stede? Er det ikke bedre at lave en plan, der fastslår, at i et land af Danmarks størrelse kan vi have så og så mange steder, der er egnet for sådanne dyr – og så give mennesker lov til at udfolde sig andre steder?

Motorsport Center Fyns kamp er ikke en enkeltstående kamp. Den kæmpes mange steder for, at almindelige mennesker kan udfolde sig, og for at der skal være plads til landbrug, fødevareproduktion og meget mere. Danmark er et godt, lille land, her skal stadig være respekt for og plads til alle. Derfor giver vi vores støtte til motorsportens center.

Læs også