ECB ændrer kurs trods krigen i Ukraine

Den europæiske centralbank ECB vælger nu – på grund af den høje inflation – at nedskalere sine obligationsopkøb i et hurtigere tempo henimod sommer således, at der opkøbes for 40 milliarder euro i april, 30 milliarder i maj og 20 milliarder i juni. Det skriver Nykredit i en kommentar.

Derefter vil det ifølge Nykredit afhænge af den økonomiske udvikling (nøgletal), hvorvidt opkøbene skal fortsætte eller afvikles helt. Det sidste afspejler den forhøjede økonomiske usikkerhed som følge af krigen i Ukraine.

- Det er en hurtigere nedskalering af opkøbene end fremlagt i december. Dengang var det ECBs melding, at opkøbene skulle løbe frem til årets sidste del med opkøb på 40 milliarder pr. måned i Q2, 30 milliarder per måned i Q3 og herefter 20 milliarder så længe behovet bestod, skriver Nykredit, og tilføjer:

- Med den hurtigere nedtrapning, så er der også åbnet op for, at ECB får større fleksibilitet til at hæve renten tidligere om nødvendigt. ECB har sagt, at renteforhøjelserne først kommer efter, at opkøbene er afsluttet.

Læs også