Lone Andersen: - Fornuftigt at udskyde økologiforordning

EU Kommissionen har fredag officielt foreslået at udskyde ikrafttræden af den ny økologiforordning til 1. januar 2022. Efter planen skulle de ny regler ellers gøres gældende allerede fra 1. januar 2021.

Ifølge Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer og formand for økologisektionen i EU’s største landbrugsorganisation, Copa og Cogeca, er det fornuftigt at udskyde de nye regler:

- Det er forventet og fornuftigt at udskyde de nye økologiregler et år. Der er stadig mange forhold til forhandling, og med de udeståender vil det blive svært for både kontrolorganer og mange producenter at nå en omstilling til 1. januar 2021, siger hun.

Forslaget om udskydelse begrundes blandt andet. med, at corona-situationen har reduceret forhandlingsmulighederne i Bruxelles. Den endelige udskydelse skal dog også godkendes i EU-parlamentet, men det forventes at være en formalitet.

- De sidste udeståender kan nu gennemarbejdes og forhandles på plads over efteråret. Vi får så til gengæld travlt med at drøfte med de danske myndigheder, hvordan reglerne håndteres det næste år, for der er landmænd, der i god tro har indrettet sig efter at producere efter de nye regler fra 2021, siger Lone Andersen.

aldo

Læs også