- En falliterklæring vi ikke kan blive enige om et kompromis

Folketinget har i fredags førstebehandlet regeringens lovforslag om forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning på §3-arealer, som der tegner sig et snævert rødt flertal bag.

- Det er en dejlig dag i dag.

Sådan lød det fra Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov, da hun fredag eftermiddag tydeligt tilfreds indledte førstebehandlingen af regeringens lovforslag, som vil gøre sprøjtning, gødskning og omlægning af §3-arealer forbudt.

- Det er et løft for naturen. Vi sagde, at vi ville være en grøn regering, og nu leverer vi, lød det fra Mette Gjerskov.

Forbuddet kommer til at berøre 9.000 lodsejere, og i alt cirka 37.000 hektar. Kvægformand i Landbrug & Fødevarer, Christian Lund, lagde i weekendens udgave af Effektivt Landbrug ikke skjul på, at han ikke deler Mette Gjerskovs begejstring. Han ser store konsekvenser for landbruget, hvis forslaget bliver en realitet.

Christian Lund slog fast, at hvis man alene ser på kvægbruget, er der mange landmænd, som sikrer en stabil grovfoderproduktion på disse arealer. Kommer der restriktioner, vil det reducere udbyttet kraftigt og gå ud over kvaliteten.

- Ja, nogle vil kunne mærke det på pengepungen, det anerkender vi. Men ikke i et omfang, som burde give de store vanskeligheder, lød det fra Mette Gjerskov.

Forslaget bliver med al sandsynlighed vedtaget af partierne i rød blok, som alle bakker op om forslaget, mens alle partierne i blå blok er i mod.

En falliterklæring

Fra De Konservatives miljøordfører Mette Abildgaard, lød det blandt andet:

- Helt ærligt, jeg synes, at det her er forkert.

- Jeg synes, at vi svigter som samarbejdende folkestyre, det må jeg sige, sagde hun med henvisning til det omtumlede forhold omkring §3-sprøjteforbuddet de seneste mange år.

Forbuddet blev først vedtaget af den tidligere SR-regering i 2015, for så at blive rullet tilbage af den senere V-regering kort efter. Og nu kommer det altså så igen efter sidste års regeringssskifte. .

- Det kan jo ikke blive ved på den her måde. Det er en falliterklæring for os som folketing, at vi ikke kan blive enige om et kompromis, som giver en tryghed og forudsigelighed i forhold til, hvordan vi regulerer, sådan en naturtype her, sagde Mette Abildgaard, der erkendte, at man i blå blok i 2015 selv burde have været bedre til at forsøge at indgå et kompromis.

Øger levesteder til vilde arter

Fra miljøminister Lea Wermelin (S) lyder det, at forbuddet bliver indført for at bremse tilbagegangen af arter i naturen.

- Ved at indføre et forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning af de beskyttede arealer, så kan der skabes bedre levesteder for de beskyttede naturområder til gavn for fugle, insekter og planter.

- Sprøjtning, gødskning omlægning, ja de øger udbyttet, men det betyder også, at der er færre levesteder til de vilde arter, sagde hun.

Der er ikke udsigt til, at de lodsejere, som det går ud over får nogen kompensation. Lea Wermelin afviser også de kritikere, som mener, at de arealer, som det drejer sig om er nogle, der i dag er lav naturværdi ved.

- Det hænger jo netop sammen med, at der er en landbrugsmæssig drift på de arealer, sagde ministeren.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Venstre vil have lovforslag udskudt

Forslaget om sprøjteforbud på §3-arealer bliver behandlet midt under den aktuelle corona-situation. Det betyder, at der i øjeblikket heller ikke holdes fysiske møder i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Det er dermed ikke muligt for interessenter, organisationer og borgere at komme i foretræde, ligesom det er vanskeligt at holde fyldestgørende samråd med ministeren. Fra Venstre beder man derfor nu til, at miljøminister Lea Wermelin udskyder forslaget til det igen bliver muligt at holde fysiske møder. Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen har givet miljøministeren til i næste uge at svare.

Læs også