Forløb om oksekødsapport koster chefjurist jobbet på Aarhus Universitet

Sagen om oksekødsrapporten fra Aarhus Universitet fra 2019 trækker her næsten to år efter stadig sine spor. Håndteringen af sagen har nu kostet universitets chefjurist jobbet. Tre ledere bag en beslutning om at forhale en aktindsigt til en avis slipper med påtale.

I september 2019 vakte det voldsom kritik af Aarhus Universitet, da det kom frem, at forskere fra universitetet havde kørt lidt for tæt parløb med Landbrug & Fødevarer og Danish Crown i et projekt omkring oksekøds klimaaftryk.

Rapporten blev af Aarhus Universitet trukket tilbage. En institutleder blev fyret, og der blev udtalt kraftig kritik af centerleder ved DCA på Aarhus Universitet, Niels Halberg, for manglende kvalitetssikring af rapporten, der var finansieret af midler fra Kvægafgiftsfonden.

Her to år efter koster håndteringen af hele sagen omkring oksekødsrapporten nu også jobbet for Aarhus Universitets chefjurist. Det skriver Information.

Det sker fordi, at universitetet i to måneder i efteråret 2019 – helt bevidst og i strid med loven – ikke gav aktindsigt til netop Information. Mediet havde bedt om at få dokumenter udleveret om en række andre rapporter, der ligesom oksekødsrapporten var finansieriet med eksterne midler. De dokumenter dokumenterede, skulle det vise sig, at der også med andre rapporter var problemer med uvildigheden.

Information fik først aktindsigten få timer efter, at Aarhus Universitet selv havde præsenteret resultaterne af sin egen undersøgelse af eksternt finansierede rapporter.

Efterfølgende gav Aarhus Universitet en mangelfuld forklaring til sin tilsynsmyndighed, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, på baggrunden for, at aktindsigten ikke blev givet.

Krisekommunikation

Ved at forhale aktindsigten forhindrede Aarhus Universitet, at der i kølvandet på sagen omkring oksekødsrapporten kom flere lignende sager frem.

Universitetet kunne dermed selv styre krisekommunikationen og melde ud, at universitetet i sin egen undersøgelse af de eksternt finansierede rapporter havde fundet fejl i 34 ud af 55 rapporter. Flere af de mest alvorlige fejl var netop i de rapporter, som Information havde søgt aktindsigt i.

Den mangelfulde forklaring til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kom efter, at Information havde klaget over den manglende udlevering af dokumenter i aktindsigten til Ombudsmanden.

Det var chefjuristen, der havde skrevet under på den forklaring til styrelsen, og det kostede hende jobbet.

Slipper med påtale

Beslutningen om at forhale aktindsigten blev dog ikke truffet af chefjuristen. Aarhus Universitet oplyser til Information, at daværende dekan for fakultetet Science & Technology, Lars Henrik Andersen, prodekan Kurt Nielsen og centerleder for DCA Niels Halberg i september 2019 deltog ved det møde, hvor det blev besluttet, sammen med chefjuristen.

Kun de to sidstnævnte har i dag stadig deres stillinger, men de mister ikke deres job. Rektor Brian Bech Nielsen fortæller til Information, at de slipper med en påtale. Ifølge rektoren var de ledende medarbejdere ikke klar over, at de brød loven. Om baggrunden for fyringen af chefjuristen lyder det:

- Det skyldes, at chefjuristen ikke rettidigt har informeret undertegnede om, at der er truffet en beslutning på det daværende fakultet, Science & Technology, som er i strid med lovgivningen, samt at chefjuristen har udarbejdet redegørelser til styrelsen, som ikke har oplyst sagen på retvisende og tilstrækkelig vis, siger han.

Kritik fra minister

Fra uddannelses- og forskningminister Ane Halsboe Jørgensen (S) lyder det til Information, at det er hendes klare forventning, at Aarhus Universitet ikke lader det være noget, der gentager sig.

L&F betalte halv million kroner tilbage

Det var i efteråret 2019, at sagen om oksekødsrapporten for alvor buldrede derudaf.

Meningen med oksekødsrapporten var at give et samlet overblik over okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele kæden fra primær produktion og slagteri, til tilberedning i hjemmet, inklusiv tab i kæden.

I indledningen til rapporten fremgår det tydeligt, hvordan rapporten er finansieret, og L&F og Danish Crown er med i styregruppen i projektet.

Indledningen var dog netop skrevet af L&F, og i enkelte afsnit havde L&F og Danish Crown kunnet komme med rettelser. Derfor burde de i forhold til god videnskabelig praksis have stået på rapportens forfatterliste, forklarede professor emeritus Heine Andersen fra Københavns Universitet til Effektivt Landbrug i september 2019.

Lagde sig fladt ned

Rapporten var blevet finansieret af midler fra Kvægafgiftsfonden.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man som forsker vil gå ind i det her. Det står jo også helt åbenlyst i ansøgningen til projektet, at det skal fremme afsætningen af oksekød – et i øvrigt helt legitimt ønske fra Landbrug & Fødevarer – men det er jo en specifik økonomisk interesse, som skal tilgodeses af forskeren, sagde Heine Andersen dengang, hvor han fortalte, at den slags rapporter normalt er noget, som man får lavet hos konsulentvirksomheder.

L&F lagde sig da dengang også fladt ned og betalte cirka en halv million kroner tilbage til Kvægafgiftsfonden.

- Det står klart for os, at samarbejdet har været for tæt. Vores rolle i processen har miskrediteret forskernes resultater. Derfor mener vi, at det rigtige at gøre er at betale pengene tilbage, sagde Morten Høyer i september 2019 til Effektivt Landbrug.

Læs også