L&F-formand: Kæmpe lettelse med bred landbrugsaftale

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, vil ikke bilde sine medlemmer ind, at alt er godt efter ny landbrugsaftale. Katastrofen er dog undgået, mener han.

Formand for L&F , Søren Søndergaard roser Folketinget for at være blevet enige om en bred aftale.

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at der nu er landet en bred politisk aftale på landbrugsområdet. Fra formand Søren Søndergaard lyder det:

- Det er rent ud sagt en kæmpe lettelse, at der er indgået en bred aftale. Vi har arbejdet benhårdt for, ikke at blive kastebold mellem rød og blå blok i årene der kommer. Det er lykkes, og det er jeg glad for. Det giver tryghed, når landmænd og virksomheder skal lave investeringer, der rækker mange år ud i fremtiden. Det er også positivt, at regeringen har holdt fast i målet om en aftale hen over midten i dansk politik, siger Søren Søndergaard i en pressemeddelelse.

Fra Landbrug & Fødevarer lyder det, at det først og fremmest har handlet om at få en aftale, der skaber ro om erhvervets fremtid, og sikrer den nødvendige finansiering. Det er delvist lykkedes, mener Søren Søndergaard.

- Det fremgår tydeligt af aftalen, at de borgerlige partier har afværget katastrofen og haft blikket stift rettet mod at redde tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne og samtidig sikre en stærkt, grøn fødevareklynge. Det vil jeg gerne kvittere for. Jeg vil ikke bilde vores medlemmer ind, at alt er godt - eller for den sags skyld bliver nemt, men jeg har fulgt forhandlingerne tæt, og der har været langt værre scenarier fremme undervejs, siger Søren Søndergaard.

Han fortæller, at man for eksempel har fået afværget flere krav om efterafgrøder, og de nye og skrappe mål til kvælstofreduktioner bliver først og fremmest med kollektive virkemidler.

- Vi har også fået en såkaldt second opinion, altså en ny vurdering af det faglige grundlag bag hele vandmiljøindsatsen. Det har været helt centralt for os, siger Søren Søndergaard.

Vigtigt med solid finansiering

Mens der i andre sektorer har været politisk velvilje til at finde nye midler til finansiering af grønne tiltag, er det gået mere trægt i landbrugsforhandlingerne. Søren Søndergaard hæfter sig ved, at der i de seneste uger er kommet en bredere anerkendelse af, at der er brug for nye penge til den ambitiøse, grønne omstilling.

- Det er også en sejr, at partierne har prioriteret flere penge til grønne investeringer, så vi sikrer en reel og forbedret klimaindsats frem for en ren omfordeling af eksisterende midler. Vi er – for at være helt ærlige – ærgerlig over, at, at frivillig udtagning af lavbundsjord stadig er delvist finansieret af EU-midler. Vi fik det reduceret fra knap tre milliarder til knap én milliard. Men jeg havde selvfølgelig gerne set, at det sidste tal var et rundt nul.

-Vi går en stor og svær omstilling i møde med de krav, aftalen stiller til os, men med en bred aftale har vi en historisk mulighed for, i partnerskab med samfundet og politikerne, at fortsætte den grønne omstilling af verdens bedste fødevareerhverv, mens vi leverer eksportindtægter, arbejdspladser og fødevarer i verdensklasse, siger Søren Søndergaard.

Læs også