Bæredygtigt Landbrug stævner professor Stiig Markager

Bæredygtigt Landbrug har mistet tålmodigheden med professor ved DCE på Aarhus Universitet Stiig Markager, lyder det i en pressemeddelelse fra foreningen.

I en pressemeddelse fra Bæredygtigt Landbrug lyder det, at man har besluttet sig for at stævne professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet. Det sker i utilfredshed medmed professorens udtalelser om, at der er en signifikant stigning i udledningen af kvælstof til vandmiljøet. En påstand som går stik imod konklusionerne i den årlige, officielle Novana-miljørapport.

- Nok er nok. Nu må retssystemet tage affære, for vi danske landmænd finder os ikke i på uberettiget vis at blive hængt ud som miljøsvin – og vi er den organisation, der tager de kampe, ingen andre tager, siger Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen.

Stiig Markager nægter at trække sine påstande tilbage og har ikke formået at dokumentere dem, mener foreningen. Stævningen går på straffelovens bestemmelser om privat påtale. Hensigten er, at Stiig Markagers udtalelser formelt og officielt kan bortfalde ved retskendelse.

Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen understreger, at sagen omhandler noget meget større og vigtigere end blot landmænd, som er sure over en professors udtalelser.

- Vi er i den situation at Stig Markager med hans udlægning af tallene sår tvivl om konklusionerne i de officielle NOVANA rapporter, og dermed også sår stor tvivl om forskerteamet fra Aarhus Universitet som står bag NOVANA. Det var uproblematisk, hvis ikke det netop var en professor fra samme universitet, som bliver flittig brugt i den politiske debat. Derfor ser vi os desværre nødsaget til at gå rettens vej for at få trukket Stig Markagers udtalelser tilbage, så NOVANA-rapporterne fortsat kan danne en troværdig ramme om en vigtig samfundsdebat og være fundamentet for fremtidige handlingsplaner, siger han i pressemeddelelsen.

Dette er baggrunden for, at Uffe Baller fra Interlex har sendt en stævning på vegne af Bæredygtigt Landbrug.

- Problemet med Stiig Markagers manipulationer er, at politikere – som følge af hans udmeldinger – kræver landbrugsjord taget ud af dyrkning eller en voldsom begrænsning i brugen af gødning. Begge dele vil være katastrofalt for dansk landbrug, der faktisk har begrænset både miljø- og klimapåvirkningen ganske betragteligt de seneste mange år, fortæller Jørgen Evald Jensen.

Effektivt Landbrug har talt med Stiig Markager fredag eftermiddag.

- Jeg står fuldstændig ved de udtalelser, som jeg har haft, siger professoren.

Læs mere i lørdagens trykte udgave af Effektivt Landbrug. 

Læs også