Bygger bro mellem folkeskolen og landbruget

24-årige Rikke Vemmelund Hedegaard er ansat som gårdguide. Her er hendes opgave at få børnehaver og folkeskoler en tur på landet.

Det var med højt humør og krammere, da 0.-2. klasserne fra Kølkær skole sagde farvel til Rikke Vemmelund Hedegaard efter et gårdbesøg hos Viggo Madsen ved Kibæk.

Eleverne var blevet vist rundt på gården, hvor Rikke fortalte om dansk landbrug og alle de gode historier og muligheder, der gemmer sig i erhvervet. Besøget var nummer to i en lang række af gårdbesøg, som den 24-årige Rikke Vemmelund Hedegaard kommer til at facilitere for skoleklasser i Herning-Ikast området.

- Jeg vil sige, det var en succes. Tilbagemeldingerne fra både lærere og elever har været positive, og der var masser af krammere fra eleverne efter besøget, siger hun.

Landboforeningen står bag

Ansættelsen af Rikke Vemmelund Hedegaard er kommet i stand på baggrund af en idé og et ønske fra Herning-Ikast Landboforening om at skabe kortere afstand mellem folkeskolen og landbruget.

- Det er vigtigt, at man allerede i folkeskolen får et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde i landbruget. Interessen skal vækkes, så de måske får mod på at komme i erhvervspraktik og derfra videre på en landbrugsuddannelse, siger Leif Hølledig Nørgaard, der er formand for Herning Ikast Landboforening.

Midt- og Vestjylland bliver ofte betegnet som Danmarks spisekammer, da koncentrationen af landbrugsbedrifter og opdyrkede jorde er ganske høj i området, og netop derfor mener formanden for foreningen, at man har et ansvar for at promovere faget og gøre en indsats for rekruttering.

Gør det lettere for skolerne og landmanden

Rikke Vemmelund Hedegaard er uddannet produktionsleder og agrarøkonom, og hun har derfor et godt kendskab til landbruget. Dette er nødvendigt, da hun skal agere gård-guide på bedrifter med grise såvel som kreaturer. Når hun ikke er ude på gårdbesøg, sidder hun på kontor på Agroskolen i Hammerum, hvor hun aktivt kontakter skoler og landmænd i Herning Kommune.

- For skolerne har den store forhindring været økonomien. De har simpelthen fravalgt gårdbesøg, da der skulle lejes en bus. For en landmand kan det også være en stor ekstra opgave at skulle have en skoleklasse på besøg og vise dem rundt. Jeg oplever, at både skoler og landmænd er glade for, at jeg er bindeleddet og kan stå for både bussen og rundvisningen, siger hun.

Fakturaen for busturene er det dog Herning-Ikast Landboforening, der tager sig af, og det gør de med en klokkeklar dagsorden.

- Hvis vi virkelig vil skabe interesse for vores erhverv, skal vi gøre det så nemt for skolerne som muligt. Og vi skal heller ikke give landmanden en masse ekstra arbejde, siger Leif Hølledig Nørgaard.

- Hvis vi virkelig vil skabe interesse for vores erhverv, skal vi gøre det så nemt for skolerne som muligt. Og vi skal heller ikke give landmanden en masse ekstra arbejde.

Leif Hølledig Nørgaard, formand for Herning Ikast Landboforening

Læs også