bannerPos

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Kalk har betydning for dannelsen af mikro-aggregater og agronomisk gode aggregater og forbedrer ligeledes jordens porøsitet.

Redaktionen

24-08-2019 14:26
Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

Den optimale pH for dyrkning af jorden ligger omkring 6,5.

- Det gør den, fordi vi ved, at det er i det pH-niveau, at de fleste af plantens essentielle næringsstoffer er mest tilgængelige for planten, siger Mikkel Møller Østerhaab, konsulent hos Seges.

Jordens struktur er ifølge konsulenten konstant afhængig af pH-værdien og de ioniske kræfter, som er til stede i jorden.

- Ler- og humuskolloiderne har negative overflader og tiltrækker derfor kationer. Kolloiderne danner elektroniske dobbeltlag med de kationer, som er frit tilgængelige i jordvæsken, og ved lave pH-værdier er det tungmetaller, som aluminium, jern og brintatomer, som samtidig er det, der er tilgængeligt for planterne. Ved en surere udvikling af jorden, øges tilgængeligheden af tungmetallerne ligeledes for planterne, og tungmetallerne forårsager forgiftning af planterne, som bliver vækstreducerede i skud og rod.

Kalk har betydning for dannelsen af mikro-aggregater og agronomisk gode aggregater og forbedrer ligeledes jordens porøsitet.

- Kalken skal fordeles og gøres tilgængeligt for jordens partikler, før den kan have en indvirkning på jordens struktur. Sammensætningen af porerne ændres ved kalkning. Der bliver færre isolerede porer, da jordens poresystem bliver mere langstrakte, og de tidligere isolerede porer bliver forbundet ved kalkning, siger Mikkel Møller Østerhaab.

Kalk øger regnormes aktivitet

En indirekte forbedring af jordens struktur ved tildeling af kalk er en øget størrelse og aktivitet hos jordens regnormebestand.

- Regnorme i tempereret klima trives bedst ved en mere neutral pH-værdi, og i sure jorde kan regnormene gå i diapause, dvale, ligesom de gør under tørre forhold. Regnorme aktiviteter, som gravning, fouragering og fordøjelse, har alle en påvirkning på jordens struktur, lyder det fra konsulenten.

Gravning af regnormegange giver ifølge Mikkel Møller Østerhaab en direkte udvidelse af jordens makroporesystem, som rodsystemet kan udvide sig i, og jordvæsken kan drænes gennem.

- Gravning har en betydelig påvirkning på jordens porøsitet. Regnormene indtager og fordøjer jordpartikler og organiske partikler, som bliver bundet sammen i regnormenes fordøjelsessystem. De kommer ud i den anden ende, og danner grundlag for dannelsen af flere stabile aggregater, og binder de mikro-aggregater, som kalken har produceret, til makro-aggregater.

- Ved tildeling af kalk ændres populationssammensætningen af jordens bakterier og jordboende-svampe. Forholdet mellem bakterier og svampe øges, da mere neutral jord øger bakteriepopulationen, mens det reducerer svampepopulationen. Bakterier nedbryder organiske materialer, som frigiver mere næringsstof til næringsstofcyklussen, og dermed fremmer de væksten hos andre jordstrukturforbedrende organismer, siger han.

Øget næringsstof tilgængelighed

De kortsigtede fordele for jorden indebærer øget næringsstof tilgængelighed, flere mikroorganismer, øget mikrobiel aktivitet, og deraf øget udskillelse af jordpartikelbindende polysakkerider, flere regnorme og øget regnormeaktivitet.

Disse ting er med til at forbedre jordstrukturen og aggregatstabiliteten, men det bliver først målbart bedre efter cirka halvandet år.

På den længere bane vil jordens karbonpulje blive opbygget, da kalkningen fremmer blandt andet plantevækst og mikrobiel vækst. Porøsiteten og stabiliteten vil være væsentligt forbedret gennem en årrække, da regnorme og andre organismer har influeret på jordens aggregatdannelse, hvilket den øgede karbonpulje også vil have haft en positiv effekt på.

hl

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next