bannerPos

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Kalk har betydning for dannelsen af mikro-aggregater og agronomisk gode aggregater og forbedrer ligeledes jordens porøsitet.
24-08-2019 14:26

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

Den optimale pH for dyrkning af jorden ligger omkring 6,5.

- Det gør den, fordi vi ved, at det er i det pH-niveau, at de fleste af plantens essentielle næringsstoffer er mest tilgængelige for planten, siger Mikkel Møller Østerhaab, konsulent hos Seges.

Jordens struktur er ifølge konsulenten konstant afhængig af pH-værdien og de ioniske kræfter, som er til stede i jorden.

- Ler- og humuskolloiderne har negative overflader og tiltrækker derfor kationer. Kolloiderne danner elektroniske dobbeltlag med de kationer, som er frit tilgængelige i jordvæsken, og ved lave pH-værdier er det tungmetaller, som aluminium, jern og brintatomer, som samtidig er det, der er tilgængeligt for planterne. Ved en surere udvikling af jorden, øges tilgængeligheden af tungmetallerne ligeledes for planterne, og tungmetallerne forårsager forgiftning af planterne, som bliver vækstreducerede i skud og rod.

Kalk har betydning for dannelsen af mikro-aggregater og agronomisk gode aggregater og forbedrer ligeledes jordens porøsitet.

- Kalken skal fordeles og gøres tilgængeligt for jordens partikler, før den kan have en indvirkning på jordens struktur. Sammensætningen af porerne ændres ved kalkning. Der bliver færre isolerede porer, da jordens poresystem bliver mere langstrakte, og de tidligere isolerede porer bliver forbundet ved kalkning, siger Mikkel Møller Østerhaab.

Kalk øger regnormes aktivitet

En indirekte forbedring af jordens struktur ved tildeling af kalk er en øget størrelse og aktivitet hos jordens regnormebestand.

- Regnorme i tempereret klima trives bedst ved en mere neutral pH-værdi, og i sure jorde kan regnormene gå i diapause, dvale, ligesom de gør under tørre forhold. Regnorme aktiviteter, som gravning, fouragering og fordøjelse, har alle en påvirkning på jordens struktur, lyder det fra konsulenten.

Gravning af regnormegange giver ifølge Mikkel Møller Østerhaab en direkte udvidelse af jordens makroporesystem, som rodsystemet kan udvide sig i, og jordvæsken kan drænes gennem.

- Gravning har en betydelig påvirkning på jordens porøsitet. Regnormene indtager og fordøjer jordpartikler og organiske partikler, som bliver bundet sammen i regnormenes fordøjelsessystem. De kommer ud i den anden ende, og danner grundlag for dannelsen af flere stabile aggregater, og binder de mikro-aggregater, som kalken har produceret, til makro-aggregater.

- Ved tildeling af kalk ændres populationssammensætningen af jordens bakterier og jordboende-svampe. Forholdet mellem bakterier og svampe øges, da mere neutral jord øger bakteriepopulationen, mens det reducerer svampepopulationen. Bakterier nedbryder organiske materialer, som frigiver mere næringsstof til næringsstofcyklussen, og dermed fremmer de væksten hos andre jordstrukturforbedrende organismer, siger han.

Øget næringsstof tilgængelighed

De kortsigtede fordele for jorden indebærer øget næringsstof tilgængelighed, flere mikroorganismer, øget mikrobiel aktivitet, og deraf øget udskillelse af jordpartikelbindende polysakkerider, flere regnorme og øget regnormeaktivitet.

Disse ting er med til at forbedre jordstrukturen og aggregatstabiliteten, men det bliver først målbart bedre efter cirka halvandet år.

På den længere bane vil jordens karbonpulje blive opbygget, da kalkningen fremmer blandt andet plantevækst og mikrobiel vækst. Porøsiteten og stabiliteten vil være væsentligt forbedret gennem en årrække, da regnorme og andre organismer har influeret på jordens aggregatdannelse, hvilket den øgede karbonpulje også vil have haft en positiv effekt på.

hl

Åbent hus landet over

I denne weekend og de kommende weekender afholdes en række åbent-hus-arrangementer hos din lokale maskinhandler.

- Vi afventer politiets undersøgelse

Vi afventer politiets undersøgelse, siger Kim Heiselberg i kølvandet på en artikel i Avisen Danmark, hvor en blodprøve i en besætning under det såkaldte røde kontrolsystem (det vil sige en avls- eller opformeringsbesætning) skulle have været testet for PRRS, men hvor analysen angiveligt blev aflyst af en ledende medarbejder i Seges.

Minister vil styrke kontrol af dyrlæger

Et eksportcertifikat underskrevet af de danske myndigheder skal være uangribeligt. Derfor vil Fødevarestyrelsen nu styrke kontrollen med besætningsdyrlægerne efter et tilfælde, hvor anmeldepligten af husdyrsygdomme muligvis er blevet tilsidesat. Det konkrete forhold er anmeldt til politiet.

Femte år i træk med BNP-vækst på over 2 procent

Den danske økonomi er i topform, men corona-virusudbruddet kan give en vækstpause, vurderer Nykredit.

Dambruger sælger nu sit livsværk

Hellevad Mølles Dambrug i Sønderjylland er sat til salg. For det unge par, der vil arbejde med dyr og fødevareproduktion, er det et billigt alternativ til et landbrug. Positivt dækningsbidrag fra dag ét.

Årets Gartner 2020

Årets Gartner er kåret og det blev Lotte og Henrik Christensen, der er anden generation på Gunnar Christensens Planteskole, som blev grundlagt i 1962.

Stor forskel på tysk og dansk vedligeholdelse af vandløb

Et dronefoto af to nabomarker – en dansk og en tysk – gør det tydeligt, at der er forskel på afvandingsmulighederne i de to lande.

Vær klar, hvis eksporten lukker midlertidigt

Specielt producenterne af 30 kilos grise til udlandet bør forholde sig til risikoen for en midlertidig nedlukning af eksporten, hvis Tyskland for afrikansk svinepest. Men gå ikke i panik, lød det fra formanden for svineproducenterne i VKST på årsmøde.
Side 1 af 1782 (35623 artikler)Prev1234567178017811782Next