bannerPos

Tubeventilation erstattede sprøjten i kalvestalden

Straks efter, at der var etableret tubeventilation i kalvestalden hos Henrik Haugaard, blev luftkvaliteten mærkbart forbedret, og i løbet af kort forsvandt problemerne med lungesyge hos kalvene. Fotos: Fladhøjgaard
22-06-2019 12:39
Med tubeventilation fra Rotor A/S blæses der luft ind i stalden gennem store poser ophængt i loftet. Poserne har huller, så luften blæses nedad og til siderne. Dyrene bliver ikke udsat for træk.

Da Henrik Haugaard i efteråret 2015 satte kalve ind i en gammel, tidligere kostald fra 1970’erne, der var blevet lavet om til kalve på dybstrøelse, gik det fint det første halve års tid.

Men da sommeren og varmen kom i 2016, gik det helt galt. Der var hele tiden kalve, der fik lungesyge og måtte sprøjtes. Situationen var uholdbar på alle måder.

- Det er en gammel Tectum-stald på 9,5x28 meter - i øvrigt med en god loftshøjde - der havde stået tom i 20 år. Vi fjernede hele indmaden og indrettede stalden med fire dybstrøelsesbokse med plads til 15 kalve i hver, fortæller Henrik Haugaard.

Han driver »Fladhøjgaard« ved Testrup nær Aalestrup. Besætningen er på 320 højtydende malkekøer, hovedsageligt sortbrogede.

Fjernede muren i den ene side

- Da vi lavede den gamle stald om til kalve, fjernede vi også hele muren i den ene side og etablerede udvendigt foderbord. Det gjorde vi for at få noget luft ind i stalden - og for at spare pladsen til et foderbord inde i stalden, forklarer Henrik Haugaard.

- Lige, da vi stod i problemer til halsen med syge kalve i sommeren 2016, kom vi i kontakt med ventilationsfirmaet Rotor. De var på det tidspunkt netop begyndt at sælge deres nyudviklede tubeventilation til kalvestalde, fortæller den nordjyske mælkeproducent.

Tubeventilation er et overtryks-ventilationssystem. Med en traditionel ventilator i gavlen blæses der luft ind i stalden gennem en eller flere store poser, der er ophængt i loftet. Poserne har huller, så luften blæses nedad og til siderne.

Der er ingen styring på anlægget, som derfor er meget enkelt.

Lynhurtig effekt

- Vi besluttede os for at få etableret tubeventilation i kalvestalden. Straks efter, at det var gjort, blev luftkvaliteten mærkbart forbedret, og i løbet af kort tid forsvandt problemerne med lungesyge hos kalvene, lyder det fra Henrik Haugaard.

- Siden er det gået fint i kalvestalden, hvor vi har vinduerne i den lukkede side af stalden stående åbne. Og selv om det lyder utroligt, har vi ikke sprøjtet en eneste kalv for lungesyge i de seneste to år. Kalvene trives på alle måder, fortæller han.

Rotor oplyser, at ventilatoren, som blæser luften ind, er testet i vindtunnel. Størrelsen på hullerne i poserne kan tilpasses og posens længde og diameter dimensioneres, så systemet passer nøjagtigt til den enkelte stald.

Hullerne, der vender nedad mod kalvene, har en mindre diameter end dem, der vender ud mod siderne. Via en beregning er hullerne dimensioneret, så der tilføres tilstrækkeligt med frisk luft i kalvenes opholdszone - uden, at de udsættes for træk.

Rotor viser en model af tubeventilationssystemet på Landsskuet.

l-l

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next