bannerPos

Abonnementsbetingelser Effektivt Landbrug A/S

Abonnementsbetingelser

Gældende pr. 1. juni 2012 for Effektivt Landbrug

Kundeservice

Hanne Gommesen 
E-mail: hago@effektivtlandbrug.dk
Tlf. +45 70 15 12 37 
Fax +45 70 15 12 47

Betingelser vedrørende abonnement

Levering:

EFFEKTIVT LANDBRUG:

Avisen udkommer tirsdag - lørdag med undtagelse af helligdage, uge 27, uge 28 og uge 52.

Avisen omdeles med PostNord og Bladkompagniet.

Manglende levering:

Hvis aviserne ikke leveres, kan der som hovedregel ske efterlevering med posten dagen efter. Abonnenten skal i så fald give kundeservice meddelelse herom. Manglende levering af aviserne, der skyldes force majeure eller andre forhold uden for avisernes kontrol godtgøres ikke.

Betaling:

Alt online betaling foregår til:
Effektivt Landbrug A/S 
Odensevej 29 
DK-5550 Langeskov 

Prisen for abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste.

Der betales forud for den aftalte periode.

Betaling via opkrævning:

Ved udløbet af den aftalte periode udsendes opkrævning for den kommende periode.

Hvis sidste rettidige betalingsdag ikke overholdes leveres avisen ikke efterfølgende.

Abonnementet kan med fordel betales via PBS. Tilmeld abonnementet via Deres pengeinstitut eller via kundeservice.

Automatisk kortbetaling:

Har du købt et abonnement med automatisk kortbetaling vil abonnementet automatisk blive trukket fra dit kort på den angivne betalingsdato.

Betalingen vil fremgå af din kontooversigt under din profil, og du kan til enhver tid framelde dig Automatisk kortbetaling.

Ønsker du at skifte betalingsform skal du kontakte kundeservice. Det samme er gældende ved kortudløb/spærring af kort.

Effektivt Landbrug A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre abonnementspriser og gebyrstørrelser

 

Prisforhøjelse:

Prisforhøjelser varsles via avisen. Prisforhøjelser får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Andet:

Et abonnement, der er tegnet som et introduktionsabonnement, er også et løbende abonnement.

Det fortsætter efter introduktionsperiodens udløb til den til enhver tid gældende fulde abonnementspris.

Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement ved telefonisk henvendelse eller bestilling via internet har abonnenten 14 dages fortrydelsesret.

Vil abonnenten bruge fortrydelsesretten, skal abonnenten give kundeservice besked herom senest 14 dage efter den seneste avis er modtaget på abonnentens adresse. Giver abonnenten besked pr. brev, skal abonnenten sender brevet inden fristens udløb.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges til ophør ved abonnementsperiodens udløb. Abonnementet kan i øvrigt opsiges med 3 måneders varsel, skriftligt, telefonisk eller pr. mail til kundeservice.

Ved stop af abonnementet grundet manglende betaling vil der blive fremsendt opkrævning på det skyldige beløb.

Oplysninger

Abonnementsoplysninger om tidligere abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne slettes, såfremt abonnenten ønsker det.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. 
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hago@effektivtlandbrug.dk

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer