Abonnementsbetingelser Effektivt Landbrug A/S

Gældende pr. 15. september 2023 for Effektivt Landbrug

Kundeservice

Hanne Gommesen
E-mail: abonnement@effektivtlandbrug.dk
Tlf. +45 70 15 12 37
Fax +45 70 15 12 47

Betingelser vedrørende abonnement

Levering:

EFFEKTIVT LANDBRUG:

Avisen udkommer tirsdag - lørdag med undtagelse af helligdage, uge 27, uge 28 og uge 52.

Avisen omdeles med Bladkompagniet.

Manglende levering:

Hvis aviserne ikke leveres, kan der som hovedregel ske efterlevering med posten dagen efter. Abonnenten skal i så fald give kundeservice meddelelse herom. Manglende levering af aviserne, der skyldes force majeure eller andre forhold uden for avisernes kontrol godtgøres ikke.

Betaling:

Alt online betaling foregår til:
Effektivt Landbrug A/S
Odensevej 29
DK-5550 Langeskov

Prisen for abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste.

Der betales forud for den aftalte periode.

Betaling via opkrævning:

Ved udløbet af den aftalte periode udsendes opkrævning for den kommende periode.

Hvis sidste rettidige betalingsdag ikke overholdes leveres avisen ikke efterfølgende.

Abonnementet kan med fordel betales via PBS. Tilmeld abonnementet via Deres pengeinstitut.

Automatisk kortbetaling:

Har du købt et abonnement med automatisk kortbetaling vil abonnementet automatisk blive trukket fra dit kort på den angivne betalingsdato.

Betalingen vil fremgå af din kontooversigt under din profil, og du kan til enhver tid framelde dig Automatisk kortbetaling.

Ønsker du at skifte betalingsform kan dette ske ved at trykke her og vælge punktet Dit abonnement.

Effektivt Landbrug A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre abonnementspriser og gebyrstørrelser

Prisforhøjelse:

Prisforhøjelser varsles via avisen. Prisforhøjelser får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Andet:

Et abonnement, der er tegnet som et introduktionsabonnement, er også et løbende abonnement.

Det fortsætter efter introduktionsperiodens udløb til den til enhver tid gældende fulde abonnementspris.

Ved køb af digitalt abonnement, modtager abonnent, ved hver udgivelse en notifikation via e-mail om at avisen er klar til læsning. (Denne kan afmeldes)

Vi forbeholder os retten til at annullere et printabonnement og tilbageføre pengene, hvis abonnentens adresse ikke er omfattet af Bladkompagniets normale dagbladslevering

Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement ved telefonisk henvendelse eller bestilling via internet har abonnenten 14 dages fortrydelsesret.

Vil abonnenten bruge fortrydelsesretten, skal abonnenten give kundeservice besked herom senest 14 dage efter den seneste avis er modtaget på abonnentens adresse. Giver abonnenten besked pr. brev, skal abonnenten sende brevet inden fristens udløb.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges til ophør ved abonnementsperiodens udløb. Abonnementet kan i øvrigt opsiges med 3 måneders varsel, skriftligt, telefonisk eller pr. mail til kundeservice.

Ved stop af abonnementet grundet manglende betaling vil der blive fremsendt opkrævning på det skyldige beløb.

Oplysninger

Abonnementsoplysninger om tidligere abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne slettes, såfremt abonnenten ønsker det.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse abonnement@effektivtlandbrug.dk