bannerPos

Ny kontrolordning på ret kurs

22-05-2020 09:53

Efter lang tids venten kunne sagen omkring det første sønderjyske minivådområde forleden afsluttes, og landmandsparret bag projektet, Martin Hansen og hustruen Bettina ved Rødekro, kunne få deres penge.

Den lange ventetid skyldtes ifølge oplandskonsulent Per Aalykke Jensen, SLF, at Landbrugsstyrelsen grundet uklare og rigide retningslinjer omkring kontrol i foråret 2019 kasserede de fire første anlæg, der blev afsynet. Det skabte usikkerhed om ordningen. Oplandskonsulenterne kunne ikke på det foreliggende grundlag anbefale landmændene at gå i gang.

Med en stor samlet indsats af Seges, Landbrug & Fødevarer og Landbrugsstyrelsen lykkedes det efterfølgende at få etableret et nyt grundlag for kontrol og afsyning.

De færdige anlæg kan opmåles af en landinspektør, og denne opmåling kan sammen med fotodokumentation, m.m., udgøre kontrolgrundlaget. Corona-nedlukningen gav yderligere ventetid – men langt om længe fik Martin Hansen pengene sat ind på kontoen.

- Det tegner godt for den nye kontrolordning, og oplandskonsulenterne ser frem til, at mange landmænd nu tilmelder sig ordningen, siger Peter Aalykke Jensen ifølge SLF´s hjemmeside.

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next