Ny kontrolordning på ret kurs

Efter lang tids venten kunne sagen omkring det første sønderjyske minivådområde forleden afsluttes, og landmandsparret bag projektet, Martin Hansen og hustruen Bettina ved Rødekro, kunne få deres penge.

Den lange ventetid skyldtes ifølge oplandskonsulent Per Aalykke Jensen, SLF, at Landbrugsstyrelsen grundet uklare og rigide retningslinjer omkring kontrol i foråret 2019 kasserede de fire første anlæg, der blev afsynet. Det skabte usikkerhed om ordningen. Oplandskonsulenterne kunne ikke på det foreliggende grundlag anbefale landmændene at gå i gang.

Med en stor samlet indsats af Seges, Landbrug & Fødevarer og Landbrugsstyrelsen lykkedes det efterfølgende at få etableret et nyt grundlag for kontrol og afsyning.

De færdige anlæg kan opmåles af en landinspektør, og denne opmåling kan sammen med fotodokumentation, m.m., udgøre kontrolgrundlaget. Corona-nedlukningen gav yderligere ventetid – men langt om længe fik Martin Hansen pengene sat ind på kontoen.

- Det tegner godt for den nye kontrolordning, og oplandskonsulenterne ser frem til, at mange landmænd nu tilmelder sig ordningen, siger Peter Aalykke Jensen ifølge SLF´s hjemmeside.

Læs også