Køb af ejendom på tvangsauktion

Der kan være mange penge at spare ved at købe en ejendom på tvangsauktion, men man kan også risikere at »købe katten i sækken«.

EJENDOMSHANDEL Når du køber noget på tvangsauktion, må det aldrig være et impulskøb for der er ingen fortrydelsesret. Derfor er det vigtigt, at du har taget dine forholdsregler inden du byder på en fast ejendom på tvangsauktion.

Det er derfor vigtigt, at du har gennemgået salgsopstillingen grundigt, har besigtiget ejendommen og har bestemt dig for, hvad du maksimalt vil byde, samt at du har styr på garantistillelse og finansiering.

Udover det beløb, du har budt, skal du betale det, der kaldes »størstebeløbet«: Det er alle udgifter ved at gennemføre tvangsauktionen; blandt andet rekvirentens advokatsalær, gebyrer til retten, skyldig ejendomsskat mv. Beløbet opgøres ofte først under tvangsauktionen.

Økonomiske fælder

Hvis det eller de lån, der har fået dækning, har særlige vilkår kan du risikere indfrielse til en overkurs. Det vil sige, at et bud på 1 million kroner måske reelt koster 1,1 millioner.

Når du er blevet højestbydende, skal der stilles sikkerhed over for fogedretten. Størrelsen af sikkerheden er i forhold til, hvor meget der er budt.

En del af sikkerheden skal stilles med det samme og skal være i form af kontanter eller en særlig bankgaranti. Hvis du møder med advokat, kan advokaten indestå over for fogedretten, så du undgår at bruge likviditet til at stille garantien.

Læs også