Kolding-invitation til miljøministeren

Invitation til miljøministeren fra landbruget og Kolding Kommune, hvor begge parter oplever, at mini-vådområder kvæles af firkantede regelfortolkninger.

Landmænd tør ikke etablere mini-vådområder af frygt for, at selv små fejl vil koste dem hele støttebeløbet til projektet. Det skaber frustrationer ikke blot hos landmændene, men også i kommunerne, som ønsker mini-vådområder som effektive kvælstof-/fosfor-filtre i landskabet.

Landbrugets organisationer i Kolding Kommune samt Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune har derfor inviteret miljøminister Lea Wermelin ud at se et nyanlagt mini-vådområde hos landmand Peter Hindbo, Lejrskov ved Kolding.

- Jeg håber, ministeren vil tage imod invitationen og komme ud i den virkelighed, hvor landmænd slås med helt groteske regler i bestræbelserne for at bedre vandmiljøet, siger formanden for Kolding Herreds Landbrugsforening, Hans Damgaard.

Usikkerhed

Formanden kan berette om flere medlemmer, som har fået tilsagn til at kunne gå i gang med at etablere mini-vådområder.

- Men de fleste tør ikke søsætte projektet af frygt for, at de ikke udfører det 100 procent efter reglerne. Landbrugsstyrelsens håndtering ved afsyning af projekterne skaber stor usikkerhed. Det er grotesk, siger Hans Damgaard.

Hans Damgaard står ikke alene med sin bekymring. Han får opbakning fra Kolding Kommune, hvor man også oplever konsekvenserne af reglerne om minivådområder.

- Vi har i Kolding Kommune givet godkendelse til etablering af 15 mini-vådområder i år og sidste år. Men mange projekter bliver ikke til noget. Ansøgerne frygter, at det færdige projekt ikke vil kunne godkendes af Landbrugsstyrelsen, siger Birgitte Kragh, formand Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune.

jba

Læs også