Rådgivningsselskab sætter fokus på bæredygtighed

Landbruget skal tage ejerskab over bæredygtighed, mener Patriotisk Selskab forud for økonomikonference.

Det er oplagt, at de danske landbrugsvirksomheder benytter sig af de forretningsmuligheder, samfundets store fokus på bæredygtighed medfører, mener Patriotisk Selskab. 

Når den enkelte landmand sætter bæredygtighedstiltag i værk, skal han imidlertid have for øje, at bæredygtighed handler om andet og mere end klima.

- Grundlaget for overhovedet at kunne udføre bæredygtige tiltag er en bæredygtig økonomi og stabile medarbejdere, lyder det fra rådgivningsselskabet.

- På linje med at have en sund økonomi, overholde lovgivningen og dyrke det gode landmandskab bør man i dag arbejde med at have en bæredygtig virksomhed. Bæredygtighed betyder kort sagt, at det, vi gør, ikke må begrænse fremtidige muligheder. For den enkelte virksomhed betyder det, at der skal arbejdes bevidst med tiltag, der gør produktionen mere bæredygtig, siger miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab, og tilføjer: 

- Arbejdet med bæredygtighed er ikke ens for to landbrugsvirksomheder. Man må starte der, hvor mulighederne er. Kan man for eksempel levere et restprodukt eller dyrke en specialafgrøde til en virksomhed i lokalområdet? Eller er der modsat en virksomhed i området, der har et restprodukt, man selv kan bruge i sin produktion?

Tag ejerskab

Og hun fortsætter:

- Hvad er der af muligheder i driften? Kan man producere grise eller kyllinger med dyrevelfærdshjerter på? Kan man købe foder lokalt i stedet for at bruge importeret sojaskrå fra Amazonas? Kan maskinparken opdateres, så der kan spares brændstof – eller er det en bedre forretning at udlicitere markarbejdet til en maskinstation? Kunne det være en fordel med en jordfordeling? Har man arealer, som kræver meget, før de er dyrkbare, og i stedet kunne omlægges til natur eller vådområder, eventuelt med tilskud?

- Det er afgørende, at landbruget ikke ser bæredygtighed som endnu en ting, ”vi får trukket ned over hovedet”, men i stedet tager ejerskab og udnytter mulighederne, mener Kamilla From-Nielsen, der mener, at det er oplagt, at dansk landbrug griber muligheden for at skabe et bæredygtigt brand og bliver førende producenter af bæredygtige fødevarer:

Til økonomikonferencen på Odense Congress Center vil man også kunne høre indlæg af direktør for Landbrug & Fødevarer Anne Ahrnung, ejer af Ausumgaard Kristian Lundgaard-Karlshøj, forsker hos Thünen-Instituttet for landbrugsøkonomi i Tyskland, Thomas de Witte, viceformand for Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed - og selvfølgelig Patriotisk Selskabs konsulenter.

Læs mere og tilmeld dig på patriotisk.dk.

Læs også