Planter kan blive bedre til at udnytte luftens kvælstof

Grovvarefirmaet Brødr. Ewers tilbyder til foråret et nyt biostimulant-produkt, som øger planters evne til at hente kvælstof i luften og kan give merudbytter på 5-10 procent. Konceptet præsenteres i Herning.

Biostimulanter, som øger planternes evne til at udnytte kvælstof i luften, bliver i den kommende vækstsæson et tilbud fra Danmarks største privatejede grovvareforretning, Brødr. Ewers A/S.

Det landsdækkende grovvareselskab præsenterer på Agromek et nyt samarbejde med det britisk-amerikanske selskab Azotizc om leverance af produktet Encera, som er en N-fikserende biostimulant til udsprøjtning i planternes stadie 30-32, oplyser produktkonsulent Kresten Mathiasen, Brødr. Ewers.

I USA, Canada og England er man et par år foran EU med anvendelse af biostimulanter, og erfaringerne er positive. Nu tilbyder Brødr. Ewers et produkt, som er gennemprøvet på landmandsniveau samt godkendt i EU og Danmark, og som kan leveres fra foråret 2023.

Kresten Mathiasen forklarer, at det under laboratorieforhold længe har kunnet lade sig gøre at få N-fikserende bakterier til at kolonisere ikke-N-fikserende planter som korn, raps og majs. Derved har planterne fået evnen til at udnytte luftens kvælstof.

Øget forskning

De senere år er forskningsindsatsen for at få bakterierne til at virke under markforhold intensiveret.

- Der er nogle klare økonomiske og plantevækstmæssige fordele at hente, når man kan opnå en stabil virkning i markafgrøder. Først og fremmest er luftens kvælstof en billig og stabil kilde. Dernæst opnår N-fikserende planter en jævn tilførsel af kvælstof, som varer ved så længe, der er grøn bladmasse, siger Kresten Mathiasen.

Brugererfaringer fra Nordamerika og England viser ifølge Brødr. Ewers, at der opnås 5-10 procent i merudbytte ved normal N- mængde. Det er ved brug af produktet muligt at spare 20-25 procent af den tildelte N-mængde og have samme udbytteniveau i afgrøder som majs, hvede og raps.

- Planteavleren opnår en positiv virkning i både en- og to-kimbladede arter, siger Kresten Mathiasen.

Encera er registreret ved Landbrugsstyrelsen som biostimulant. Udbringning kan ske med almindelig marksprøjte, og Encera kan således tilføres afgrøden uden investering i ekstra grej.

 

Biostimulanter

·         Er baseret på naturligt forekommende materiale

·         Kan være videreforarbejdet via biologiske processer

·         Booster plantens eksisterende evne til vækst

·         Har ingen direkte effekt overfor sygdoms- og insektangreb

·         Fremmer afgrødekvaliteten og øger næringsstofoptagelsen

·         Gør afgrøder mere effektive i kombination med gødning og planteværn

Kilde: Brødr. Ewers

Læs også