Nyt system til at reducere ammoniakfordampning

Den miljøteknologiske løsning til kvægstalde Lelys Sphere er kåret som en trestjernet nyhed på Agromek.

Lely præsenterer på Agromek en ny miljøteknologisk løsning til at reducere ammoniakfordampningen i kvægstalde.

Det nye system, Sphere, er kåret som en trestjernet danmarksnyhed på Agromek 2022, og Lely oplyser, at den nye løsning er en helt ny kombination af kendte komponenter.

Inde i stalden lukkes åbningerne i de traditionelle betonspaltelementer med separationsstrimler med drænhuller udført i rustfrit stål. På den måde skilles urin og fæces på gulvet.

Kan installeres i eksisterende stalde

Urinen løber ned i gyllekanalen, mens den faste del bliver opsamlet af gødningsrobotten Lely Collector, der suger gødning op og afleverer den i et særskilt dump.

På denne måde fås en flydende del, der indeholder en stor del kali, og en fast del med hovedparten af gødningens indhold af fosfor.

I gyllekanalerne monteres gulvudsugning. Luften herfra ledes til en udendørs placeret luftrenser, hvor ammoniakken i udsugningsluften vaskes ud med en forsuret væske. Væsken får et ret højt indhold af ammoniak, der opsamles og anvendes som flydende kvælstofgødning.

Sphere er et system, der ifølge Lely kan installeres i eksisterende stalde med spaltegulv og dybe gyllekanaler.

 

Læs også