Avanceret lægger: Lægger gødningen præcist ved kartoflerne

Grimme Skandinavien viser den nye Prios 440 kartoffellægger for første gang i Danmark.

Lægning af kartofler er præcisionsarbejde. På næste uges Agromek viser Grimme Skandinavien en avanceret nyhed, som i en arbejdsgang tildeler gødning præcist fem centimeter på begge sider og fem centimeter under kartoffelniveauet, bejdser kartoflerne, og lægger kartoflerne i den ønskede knoldafstand fra 14 til 50 centimeter.

Den nye 4-rækkede Grimme Prios 440, der for første gang udstilles i Danmark, har en sensor på hjulene forrest på maskinen, der kører let hen over jorden, og som hydraulisk styrer dybden af gødningsskærene i forhold til jordoverfladen.

Nyt er gødningskassen på 1.700 liter, der nu er fremstillet i plast, hvor den på de tidligere modeller var i rustfrit stål. Endvidere er Prios 440 udstyret med en inspektionsplatform til overvågning af læggebåndene og tanken, som rummer op til 4.000 kg læggekartofler.

Automatiske kørespor

Alt er hydraulisk trukket på maskinnyheden, og derfor kan den automatisk anlægge kørespor i kartoffelmarken, og tilpasses alle sprøjtebredder.

- I plejesporet tilføres naturligvis ikke gødning og bejdsemiddel, men samtidig kan maskinen indstilles til at øge mængden af knolde i de to rækker langs sprøjtesporet for at udnytte lyset og eventuelle ekstra gødning i jorden endnu bedre, forklarer Per Rasmussen, salgschef og medindehaver hos Grimme Skandinavien i Rødkærsbro.

Endvidere kan maskinens computer graduere gødningstildelingen efter markkort, og tilpasse lægningen ved markkiler.

Kamformere i plast

På bagenden af Grimme Prios 440 kartoffellæggeren viser han de nye kamformere, udført i fiberplast.

- De trækker kammene af, så de bliver let komprimeret. Samtidig er der gitterruller påmonteret, således kartoffeldyrkeren i samme arbejdsgang kan lave struktur i kammene. Det er især interessant på de lettere jorde for at undgå sandflugt, forklarer Per Rasmussen.

Fra traktoren følges kartoffellæggerens funktioner med Grimmes eget Smartview-videosystem. Det er blandt andet muligt at følge alle maskinens fem kameraer på én gang på skærmen, ligesom videosekvenser kan afspilles i slowmotion, for at kontrollere arbejdsgangen mere intenst.

- Det kan for eksempel være overvågning af læggebåndene. Måske springer kartoflerne for højt, og båndene derfor skal løses en smule, nævner salgschefen forud for lanceringen af den nye maskine på Agromek.

Læs også