Landbrug på vej i graven: Grønne kors præger de tyske marker

En stille og uhyggelig protest vinder i disse dage frem overalt i tysk landbrug.

Her er bønderne begyndt at stille grønne kors på markerne for at symbolisere, at landbruget er på vej i graven – blandt andet på grund af den landbrugspakke, som politikerne i det tyske parlament, Forbundsdagen, vedtog i begyndelsen af september.

De grønne kors – eller Grüne Kreuze – er ofte ledsaget af et skilt, hvorpå man beder omgivelserne respektere landmændenes arbejde.

- Vi frygter for fremtiden, fastslår 34-årige René Rempt fra Stoltenhagen i Vorpommern-Rügen der ligger i Mecklenburg-Vorpommern over for NDR.

Turbo på strukturudvikling

Ifølge landmanden vil landbrugspakken føre til en stærkt forøget strukturudvikling. Han og kollegerne forudser massive indkomsttab og gårdslagtninger.

En af hovedårsagerne til de forventede tab er, at landbrugspakken forbyder brugen af plantebeskyttelsesmidler i beskyttede områder.

Alene i René Rempts region i Mecklenburg-Vorpommern vil forbuddet ifølge landbrugsorganisationen »Landesbauernverband« berøre 700.000 hektar landbrugsjord, svarende til halvdelen af ​​landbrugsområdet i regionen.

Naturforbund kræver mere

I modstrid hertil står det tyske pendant til Danmarks Naturfredningsforening –  »Naturschutzbund Deutschland«. Her glæder man sig over landbrugspakkens fokus på insektbeskyttelse og forbuddet mod brugen af plantebeskyttelsesmidler.

Man understreger dog samtidig, at man er kritisk og vil følge virkningerne opmærksomt. Samtidig kræver man ikke blot en reduktion i den direkte støtte til landmændene, som ifølge landbrugspakken skal være på 4,5 procent. »Naturschutzbund Deutschland« kræver en 15 procents reduktion, og at pengene i stedet kanaliseres i retning af naturbeskyttelse.

Læs også