Ny vejledning til aflivning af dyr på marken

Efter en tæt dialog med blandt andre Landbrug & Fødevarer er Fødevarestyrelsen nu klar med en vejledning til de landmænd, som gerne vil aflive dyr på deres egen gård fremfor på et slagteri.

SLAGTNING Flere landmænd stod med et problem, da Fødevarestyrelsen i sommer indskærpede, at det ikke er tilladt at aflive dyr på marken for derefter at sende de døde dyr til et slagteri. Medmindre, der er tale om nødslagtning eller dyr, der er uvante med at blive håndteret.

Årsagen var, at styrelsen var blevet gjort opmærksom på, at den procedure, der blev brugt i Danmark, var i strid med EU-reglerne. 

I løbet af efteråret har Landbrug & Fødevarer været i tæt dialog med Fødevarestyrelsen for at få en alternativ løsning for de få landmænd, som af flere grunde ikke ønsker at transportere deres dyr levende til slagteriet.

 

Glæde over en løsning

Fødevarestyrelsen er nu klar med en løsning, der betyder, at landmænd fra 1. januar 2020 igen må aflive dyr på marken, når bestemte krav til hygiejne og fødevaresikkerhed er opfyldt på bedriften.

Det glæder Landbrug & Fødevarer, der takker styrelsen for deres forståelse og samarbejdsvillighed til at finde en pragmatisk løsning. Der har under hele forløbet været en tæt dialog med styrelsen, og det er lykkedes at finde en løsning, som både tilgodeser landmændene og er i tråd med EU- reglerne.

- Jeg er meget glad for, at det igen kan lade sig gøre at aflive dyr på marken. Det er en god løsning for både landmænd og dyr, siger Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

De såkaldte gårdslagtninger indebærer, at dyrene kan blive bedøvet og afblødt på bedriften under slagteriets autorisation. Efter afblødningen bliver slagtekroppen transporteret til slagteriet til videre behandling. Slagtningen vil således foregå under slagteriets autorisation, og alle aktiviteter knyttet til den er slagteriets ansvar.

Find den nye vejledning, der beskriver reglerne for at slagte alle typer af slagtedyr på gården, på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller via link på landbrugsinfo.dk.

cab

Læs også