Status på herpesvirus

Den aggressive herpesvirus, der de seneste måneder har hærget blandt hestehold, ser heldigvis ud til at være under kontrol. Men der er stadig forholdsregler, der vil være gode at kende.

Der har siden 1. maj ikke været kendskab til yderligere spredning af den aggressive herpesvirus type 1, som har givet sygdom i enkelte besætninger på Fyn. Anbefalingen om at undgå samlet opstaldning kan derfor, ifølge Jørgen Kold, der er chef for Seges Heste, ophæves.
- Det er dog stadig vigtigt, at alle tager temperatur på heste, der skal møde andre heste, så vi sikrer, at kun raske heste møder raske heste ved samlinger, siger han i en meddelelse på Landbrugsinfo, der er udsendt som et samarbejde mellem Dansk Ride Forbund, Seges Heste og Den danske dyrlægeforening, faggruppe heste.
Specialisterne anbefaler, at alle arrangører ved samlinger af heste beder deltagerne udfylde en tro- og love erklæring, hvor den ansvarlige for hesten underskriver, at der ikke er tegn på smitsom sygdom i stalden eller besætningen, hvor den kommer fra, samt at der er taget temperatur på hesten i 10 dage op mod samlingen, hvor temperaturen ikke har været 38,3 grader celsius eller derover.
 

Forårsager lammelser

Herpesvirus 1 forårsager feber, luftvejslidelser, lammelser og eventuelt abort hos drægtige hopper. Sygdommen starter oftest som en luftvejsinfektion med feber og hoste. Efter cirka to uger kan der tilstøde lammelser
Herpesvirus 1 smitter primært som dråbeinfektion fra luftvejene ved såvel direkte kontakt fra hest til hest samt indirekte kontakt via tøj, skotøj, trailer, foder og udstyr til heste osv. Der kan også forekomme smitte fra andre legemsvæsker.
- Der kan vaccineres mod typer af herpes-
virus, men de dækker ikke optimalt mod herpesvirus 1, siger Jørgen Kold. Han understreger, at hestens herpesvirus 1 ikke smitter mennesker.
Gruppen af specialister anbefaler, at det stadig kun er heste fra raske stalde og besætninger, der bør mødes med andre heste.
Der er udsendt følgende anbefalinger:
 
Gruppe 1:  Raske stalde
 Daglig observation af alle heste
 Daglig temperaturtagning anbefales
 Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man tage temperatur dagligt af alle heste i stalden 10 dage før, man tager afsted.
 
Gruppe 2:  Stalde med symptomer
på luftvejsinfektion
 Karantæne 14 dage efter sidst raskmeldte hest
 Isoler syge heste, så vidt muligt
 Daglig temperaturtagning

Gruppe 3:  Stalde med Herpesvirus 1 infektion
 Karantæne minimum 3 uger efter    sidst raskmeldte hest
 Isoler syge heste, så vidt muligt
 Temperaturtagning morgen og aften
 Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden
 Desinfektion af udstyr og staldoverflader  inden genåbning af stalden

 

 

Læs også