Sponseret af: Agri Nord

Ny stald til 31.000 slagtesvin er et strategiskifte

Griseproducent Henrik Mortensen, Løgstør, stopper som smågriseproducent og vender tilbage til en full-line produktion med ny stald til 31.000 slagtesvin. Han tror på, det er den model, der giver det bedste økonomiske resultat og den bedste arbejdsplads i fremtiden.

Griseproducent Henrik Mortensen har tjent gode penge på at producere smågrise til eksport siden 2014. Rigtig gode penge de sidste par år. Alligevel vælger han nu at bygge ny stald til 31.000 slagtesvin og gå tilbage til full-line produktion.

- De danske slagterier er blevet bedre og bedre til at afsætte vores produkter, og vores udenlandske konkurrenter er ramt af stigende omkostninger. Jeg tror virkelig på de danske slagterier, siger griseproducenten, der har været selvstændig siden 1993, da han købte Falde Overgaard ved Løgstør i fri handel.

Frem til 2014 udvidede han løbende med opkøb af ejendomme og tilbygninger og var full-line griseproducent, men dårlig økonomi i slagtesvin gjorde, at han lagde om til smågriseproduktion dengang. 

Dyrere og mere bøvl at eksportere smågrise

De seneste par år er der løbet stadig flere omkostninger på smågriseeksporten. Markedet er blevet meget uforudsigeligt, og det er blevet vanskeligt at planlægge sin afsætning.

Kontrollen i forbindelse med eksporten er også blevet en ekstra omkostning og et irritationsmoment for Henrik Mortensen.

- Kontrollen bliver mere og mere rigid og til tider utilstedelig, oplever han. 

Samtidig fik også afrikansk svinepest (ASF) og Covid-19 indflydelse på eksporten af smågrise, og i 2020 svingende priser ekstremt meget fra omkring 690 kroner for en smågris ned til 200 kroner. 

- Smågrisemarkedet er blevet uroligt, fortæller producenten. 

Tilskudsmuligheder skubbede på beslutningen

Den forringede økonomi i smågriseeksporten og den bedre betaling for slagtesvin er altså to af de parametre, der har været afgørende for Henrik Mortensens beslutning om at ændre sin hidtidige strategi.

Tilbage i 2016 søgte han desuden tilskud til modernisering af slagtesvinestalde og fik bevilling. 

- Jeg blev bevilliget et større beløb, så det har også været medvirkende til min beslutning, fortæller han. 

31.000 slagtesvin med få miljøkrav

Den ejendom, hvor Henrik Mortensen bygger den nye stald, ligger desuden helt perfekt for projektet. Det er absolut også en af grundene til, at stalden snart er en realitet.

Han har kunnet få miljøgodkendelse til at bygge nyt anlæg til 31.000 slagtesvin alene ved at lave gyllekøling og hyppig, automatisk gylleudslusning.

- Den slags lokaliteter, der er så velegnet til husdyrproduktion, findes der ikke mange af i Danmark, siger han. 

Godt arbejdsmiljø i lys og luftig stald

Der er ikke kun et godt miljø udenfor stalden. Arbejdsmiljøet inde i stalden bliver også godt. Stalden, en Agrifarm konceptstald, har naturlig ventilation, og der er flere meter til loftet.

Det giver en lys og luftig stald, som er behagelig at arbejde i.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi kan tilbyde nogle gode arbejdsvilkår for at tiltrække arbejdskraft, siger Henrik Mortensen.
Han vurderer også, at arbejdsmiljøet for de ansatte hos søerne er bedre, når han holder sig ved de 1.130 søer i stedet for at udvide til det dobbelte.

- En fordobling af antal søer vil give langt mere monotont arbejde for de ansatte. For eksempel vil det være et fuldtidsjob for én mand at vaccinere eller kastrere, mens vi i dag har mange flere forskellige og afvekslende opgaver, siger han. 

Fleksibel virksomhed

Alsidigheden i produktionen gør også, at Henrik Mortensen nu får to produktionsenheder, en so-ejendom og en slagtesvine-ejendom, der er adskilt fra hinanden. 

- Hvis jeg på et tidspunkt skulle få lyst til at sælge, så kan jeg splitte produktionen op og sælge den ene enhed fra, siger han. 

Opbakning hele vejen rundt

Henrik Mortensens hustru Lisbeth og parrets tre drenge er alle med inde over, når der skal tages større beslutninger for bedriften.

For dem var det vigtigt, at der var så stor sikkerhed i projektet som muligt, og det vurderer Henrik Mortensen, at der er, både i kraft af salgbarheden, tilskudsmulighederne og den forbedrede økonomi. 

Hans virksomhedsrådgiver og strategiske sparringspartner Jacob Frey Hansen fra Agri Nord har også vendt pegefingeren opad til projektet.

- Vi har lavet en række analyser, afdækket risici, lavet dybe beregninger og diskuteret tingene godt igennem, fortæller rådgiveren, der også har udarbejdet dét, han kalder et fornuftigt budget, der på ingen måder er pyntet på. 

- Der er også en fin investeringsøkonomi i projektet, fortæller rådgiveren.

Udover sin rådgiver har Henrik Mortensen brugt sit store netværk, kollegaer og erfa-gruppe til at vende projektet med. 

Udvikling fremfor afvikling

Henrik Mortensen var formand for Danske Svineproducenter fra 2009 til 2018. Egentlig kan en formand kun sidde otte år maksimalt, men på grund af problemer med at finde en afløser fik Henrik Mortensen 9 år på posten.

Derefter vendte han hjem på fuld tid til bedriften, og skiftet til at være hundrede procent fokuseret på sin virksomhed har også gjort, at der skulle ske noget.

- Det kan godt være, at min hårfarve siger noget andet, men jeg er slet ikke klar til afvikling endnu. Det skal ske noget udvikling, for jeg er slet ikke klar til at drosle ned. Jeg har verdens bedste job, siger Henrik Mortensen, der selv er med i stalden hver dag.

Der er åbent hus i den nye slagtesvinestald den 9. september fra kl. 11-16 på adressen Ejstrupvej 20, 9670 Løgstør. 

Agri Nord

Hobrovej 437
9200 Aalborg SV