Sponseret af: Agri Nord

Al mark-strategi bør basere sig på økonomien

Mælkeproducenterne Søren Spanggaard og Poul Martin Christensen gør ikke noget i marken, medmindre det kan svare sig. Derfor har de haft god gavn af Agri Nords nye koncept Mark & Mønter, som er et analyseværktøj til at vurdere økonomien i forskellige tiltag i marken.

 

Søren Spanggaard driver slægtsgården Højvang i Vognsild ved Aars i Himmerland sammen med sin far Poul Martin Christensen. 

De har 200 køer og driver 200 hektar. 

Men Søren Spanggaard vil meget hellere fortælle, at virksomheden har en afkastningsgrad på 5 procent og et konsolideringsnulpunkt på 2,15 kroner efter løn. 

- Vores mål er at drive en virksomhed, der har et afkast, som kan matche aktiemarkedet. På den måde kan vi sammenligne os med andre virksomheder, siger han. 

Nyudviklet værktøj til strategiske mark-overvejelser 

For at få det bedst mulige afkast havde han derfor længe efterlyst et værktøj, der kunne beregne og analysere, hvad den bedste strategi er for hans og farens markdrift.

- Alting burde i virkeligheden starte med økonomien. Det er dét, der skal være retningsgivende, siger han. 

Sådan et værktøj kunne hans bror Anders Spanggaard hjælpe med. Han er planteavlskonsulent i Agri Nord og tog fat i sin kollegaer i planteavlsafdelingen og økonomiafdelingen. 

Sammen udviklede de værktøjet Mark & Mønter, som er et målrettet værktøj til at vurdere, hvor man får størst output af sit input. 

- Det er et værktøj, vi har manglet og efterspurgt længe, siger Søren Spanggaard. 

Flere foderenheder eller bedre kvalitet

En af de dilemmaer, Søren Spanggaard og Poul Martin Christensen stod overfor var, om de skulle lave fem eller seks slæt.

Det ville være dyrere, at lave seks slæt, men til gengæld ville det give et højere proteinindhold og en bedre fordøjelighed i ensilagen, som så ville betyde en besparelse på indkøbt foder.

Da Anders Spanggaard og økonomikonsulent Betina Skak Vestergaard havde slået hovederne og tallene sammen viste det sig, at Søren Spanggaards og Poul Martin Christensens ide med at lave seks slæt så ud til at være en økonomisk gevinst.

- Men vi ved det jo først med sikkerhed om et år, når vi kan gøre resultatet endeligt op, siger Poul Martin Christensen.

De første analyser peger dog på, at tingene går i den rigtige retning. Både proteinprocent og fordøjelighed ligger i top med henholdsvis 23 og 21 procent protein og 83 og 82,5 procent organisk stof.

- Som planteavlskonsulent er det guld værd at se foderanalyserne. Jeg kunne jo godt have en idé om, at det er bedst at køre med fem slæt, men når jeg ser analyserne her, er det jo ikke. Her får vi en dialog og laver en analyse, i stedet for at lave ren planlægning og gøre som vi plejer, siger Anders Spanggaard. 

Stigende proteinpriser

Det er blandt andet de stigende proteinpriser, der har fået far og søn til at kigge nærmere på, om de kan avle mere protein selv.

Derfor har de også ændret på forholdet mellem majs og græs. Før havde de 75 procent majs og 25 procent græs. Det er ændret til forholdet 60/40. 

- Vi kan lave flere foderenheder i majs, men det koster på protein-indkøbet, siger Poul Martin Christensen.

Rådgivningen skal kunne betale sig

Søren Spanggaard er meget bevidst om omkostningerne. Derfor vil han heller ikke bruge penge på rådgivning, som han ikke tjener hjem. 

En konsulent koster omkring 1.000 kroner i timen, og i det her tilfælde er der to konsulenter på banen i to timer hver plus tid til forudgående analysearbejde. 

Men nogle af de strategiske valg, Søren Spanggaard tager, har store økonomiske konsekvenser.

I år overvejer han blandt andet at hæve stængelhøjden fra 50 centimeter til 70 centimeter. Det vil give lidt færre foderenheder, men en bedre kvalitet i foderet og igen mindre behov for dyrt indkøbt foder.

En længdeforskel på bare 20 centimeter svarer til 40.000 kroner på hans majsareal. 

- Nogle af de strategiske overvejelser, vi drøfter, drejer sig om store summer, så den rigtige beslutning er ofte hurtigt tjent hjem, siger Søren Spanggaard. 

Mange kunne få meget ud af det

Økonomikonsulent Betina Skak Vestergaard oplever, at der er mange, der kunne få meget mere ud af deres mark, hvis de regnede på konsekvenser og gevinster af deres valg. 

- Og så skal man jo ikke se den her form for rådgivning som problemløsning, man sætter ind, når tingene kører dårligt. Tværtimod. Den rigtige strategi skal ruste bedriften til dårligere tider, siger hun. 

Kollegaen Anders Spanggaard oplever også, at det tit er muligt at lave væsentlige forbedringer ret hurtigt. 

- Der er alt for mange, der glemmer at regne på, hvad tingene må koste, siger Anders Spanggaard.

Udover grovfoderstrategi kan det være i forhold til forpagtningsaftaler, maskinøkonomi, udbytter, handelsstrategi med mere. Han og Betina Skak Vestergaard tager altid udgangspunkt i de områder, hvor man kan flytte mest.

- Og det er ikke altid dér, hvor landmanden tror, siger Betina Skak Vestergaard. 

Nørder videre

Søren Spanggaard og Poul Martin Christensen er klar til et Mark & Mønter-møde igen til næste år.

- Der er altid noget at hente, når man får snakket om tingene, siger Poul Martin Christensen.

Både han, Søren og Anders bruger i forvejen meget tid på at nørde i økonomien og strategien, som de udtrykker det, og de havde allerede fokus på mange af de ting, der kom frem efter fællesmødet, hvor Betina Skak Vestergaard også var med inde over.

Og tingene kørte egentlig fint nok, men alligevel vælger de at få den ekstra dimension med ind over.

- Tingene kører fint, men vi vil ikke kun have, at det kører fint. Vi vil hente det sidste også og op og køre på den store klinge, siger Søren Spanggaard. 

Højvang

  • Drives af far og søn Poul Martin Christensen og Søren Spanggaard, der er ved at forberede generationsskifte
  • Søren Spanggaard er 6. generation
  • Beliggende i Vognsild ved Aars
  • 200 køer
  • 200 hektar

Agri Nord

Hobrovej 437
9200 Aalborg SV