Sponseret af: Agri Nord

ESG kan vise omverden, hvor god du er som landmand

Nogle tænker måske, at det relativt nye koncept med ESG-rapportering med fokus på den bæredygtige bedrift er noget pjat. Men lad være med at tænke sådan lyder rådet fra en nordjysk mælkeproducent, der opfordrer til, at man kaster sig ud i det. Han fik lavet en rapport sammen med Agri Nord for nogle år siden, og det har skabt værdi og nogle konkrete mål at arbejde henimod.

Per Aagaard Nielsen er 37 år og tredjegenerations landmænd på den 200 hektar store bedrift på Ørum Mosevej ved Hjallerup.

Her producerer han økologisk mælk med 130 køer. 

Per Aagaard Nielsen valgte at skifte til økologi for små seks år siden. Ikke fordi han mener, at økologi er bedre end konventionel produktion. Men fordi det gav mening for at optimere hans bedrift og bundlinje.

Og det er hele den måde, han tænker om sin bedrift. Hvordan man kan optimere på det, man har i forvejen.

- Jeg har hele tiden haft det mål om, at vi skal optimere. Altså, gøre alt det vi kan for at få det meste ud af de rammer, vi har. I stedet for altid at tænke, at vi bare skal bygge og bare udvide. Og i stedet sige, at vi skal prøve at få det meste ud af det vi har først, og så bevise, at vi faktisk er gode til det her, siger Per Aagaard Nielsen.

Og netop synligheden af, hvad der var at hente af bæredygtige gevinster på bedriften og få en analyse af, hvilke mål han kunne arbejde henimod, har åbnet Pers øjne for de muligheder, han har.

ESG står for Environment, Social og Governance og kan på godt dansk oversættes til miljømæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold. Arbejdet med disse punkter kan samles i en såkaldt ESG-rapport, hvilket er noget som Agri Nord blandt andet har specialiseret sig i.

Kort fortalt er det en ny form for analyse, eller kortlægning om man vil, som har taget store dele af erhvervslivet med storm. Og særligt indenfor landbruget, hvor der er så mange øjne, der hviler på bæredygtighed, er det særdeles vigtigt at holde fokus på kerneværdien i ens bedrift, når man spørger Per Aagaard Nielsen. 

Landmanden var én af de første landmænd i landet, som fik udformet en ESG-rapport. Og det skete i samarbejde med rådgiver Carsten Aarup fra Agri Nord.

- Det, jeg synes, er det overordnede formål med en ESG-rapport, er, at man får et nemt overblik over bedriften og virksomheden. Når du har samlet alle de her data sammen, så har du et godt grundlag for at træffe nogle beslutninger. Og det er det, jeg synes, den er rigtig god til. Det er et strategisk værktøj, som du bruger i din ledelse af virksomheden, siger Carsten Aarup, der er på besøg hos Per Aagaard Nielsen.

Carsten Aarup arbejder primært indenfor E og G i ESG. Altså det, der relaterer sig til blandt andet klima, miljø og natur, samt virksomhedsledelse. Og da det primært var de mål, som Per Aagaard Nielsen havde et ønske om at arbejde mere i dybden med, var Carsten Aarup derfor den primære rådgiver.

- Per har jo valgt tre fokusområder. Det ene var klima, det andet var sundhed blandt besætningen, og det tredje er strategi og ledelse. Men man kan også vælge noget helt fjerde eller femte, siger Carsten Aarup.

- Vi bruger de specialister, der er relevante indenfor de forskellige fagområder, så vi kan følge det helt til dørs. Hos Agri Nord er der jo specialister indenfor planteavl, skat, kvæg osv. Vi har hele paletten, siger han.

Synlighed for omverdenen

For Carsten Aarup er ESG en måde at synliggøre sig overfor omverdenen med positivt fortegn.

- En måde, man kan sige til omverdenen: "Det her - det er mig. Det er min forretning og mit værdigrundlag". Og så kigger man også en lille smule frem i tiden, siger han og fortsætter:

- I bund og grund så faciliterer vi tilblivelsen af rapporten, for langt henad vejen så handler det egentligt om godt landmandskab, god ledelsesskik, godt arbejdsmiljø, og det er jo nogle ting, som alle landmænd kan nikke genkendende til. Men med det her værktøj får man ligesom konkretiseret endnu mere, hvad der er godt landmandskab, hvad er godt naboskab, hvad der er god ledelsesskik, hvad er god virksomhedsledelse, og hvad der er en god arbejdsplads? Og så får man puttet det ind i en rapport, så man egentlig får det på skrift og kan synliggøre det for omverdenen, lyder det fra rådgiveren.

Per Aagaard Nielsen er enig. Som ung landmand med mange år i branchen foran sig føler han, at især bæredygtighed er, og bliver, et af de vigtigste måleparametre.

Landmænd som foregangsmænd

- Forbrugerne, politikerne og alle snakker meget om "bæredygtighed". Så det kan jo ikke nytte noget, at vi som landmænd ikke vil gå med og være foregangsmænd for, hvad kan vi gøre på vores ejendom, og hvad vi gør vi på vores ejendom, lyder det med et smil fra mælkeproducenten.

- Jeg kan godt følge nogle af dem, der er lidt ældre, som måske er lidt på vej ud af erhvervet og tænker: "åh, nu én gang til. Hvorfor kan vi ikke være landmænd uden at bruge computere?". Men der er jeg nok lidt mere typen med åben pande, der siger, at hvis vi selv er med til at udvikle os og selv sætte vores præg på det, så kan det egentlig være, at vi kan lave noget, der er forholdsvist simpelt på vores bedrifter. En måde at få nogle tydelige mål for sin ejendom ud fra nogle bæredygtighedsparametre, så man hurtigere kan fortælle det til omverdenen, siger han.

- ESG-rapporten er et rigtig godt værktøj. Her får vi fortalt, hvad det egentlig er, vi er gode til i forvejen. Lad os nu bare få plukket de lavthængende frugter og så få fortalt forbrugerne, banken og omverdenen, hvordan det egentlig er herude hos landbruget, siger han.
Efter han fik lavet sin ESG-rapport i samarbejde med strategisk rådgiver Carsten Aarup fra Agri Nord har han for alvor fået øjnene op for de miljømæssige gevinster, han har kunnet hente på sin bedrift.

- En af de store øjenåbnere var med hensyn til lavbundsjordene. Jeg vidste godt, jeg havde lavbundsjorde herude, men jeg havde aldrig rigtigt gået op i, hvor meget jeg egentlig havde. Så hvis jeg ændrede lidt i dyrkningsplanen, kunne jeg faktisk nemt forbedre mit klimaregnskab, siger landmanden.

Videre endnu

Per Aagaard Nielsen fortæller, at stalden, han har, er ved at være godt slidt. Og at hvis han skal rykke mere i de kommende år for at opfylde sine mål, så kræver det en udvidelse.

- Hvis jeg skal videre herinde, så er jeg nødt til at skabe nye rammer. Både for yversundheden, for der vil komme noget mere luft, og jeg vil også få nogle bedre sengebåse med noget mere hygiejne. Og jeg kan dele køerne op i nogle hold, så jeg bedre kan dele dem op i forhold til, hvis jeg vil sanere for noget sygdom, siger han. Ifølge planen vil der derfor blive bygget en ny stald i år.

- Forhåbentligt står den færdig inden juleferien, hvis alt går vel, siger han med et grin.

Agri Nord

Hobrovej 437
9200 Aalborg SV