Sponseret af: Agri Nord

Landmand vil være på forkant med ESG-rapport: - På et tidspunkt kommer der krav

Esben Wulff Andersen, der driver Langsiggård, regner med, at der med tiden vil komme flere krav til landmændene om at få styr på sine miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål. Derfor forsøger han at være på forkant og er i samarbejde med Agri Nord i gang med at få udarbejdet en ESG-rapport, der netop konkretiserer sådanne målsætninger.

De fire bedrifter i den lille by Torup, der ligger nær Støvring i Himmerland, er med tiden blevet samlet under ét banner, Langsiggård. Her er det svineproducent og planteavler Esben Wulff Andersen, der står i spidsen for de 50.000 årlige slagtesvin og de 750 hektar korn, græsfrø og raps.

En landmand, der i mange år har suppleret sit fokus på at konsolidere sin økonomiske position med et fokus på indsatser inden for miljø.

Blandt andet vil Langsiggård anlægge et minivådområde, der skal være med til at fjerne den sidste rest af nitrat, landbruget udleder til den lokale bæk. Og Esben Wulff Andersen håber på en snarlig lovændring, der vil gøre det muligt for ham at opføre et solcelleanlæg på sin grund, der kan forsyne alle hans gårde, plus et par naboejendomme, med grøn strøm.

- Jeg har det fint med at lave sådanne projekter her, fordi det sætter os i et bedre lys, landbruget som helhed. At vi prøver at lave en mere og mere miljøvenlig landbrugsproduktion, siger Esben Wulff Andersen.

 

Rettidigt omhu

Den nordjyske landmand forstod dog hurtigt, at han havde behov for at få nedfældet sin nuværende miljøpåvirkning, samt sine strategimæssige og de sociale omstændigheder blandt medarbejderne på sin gård, på et stykke papir. Og at han med rådgivning kunne få konkretiseret sine mål.

Den oplagte løsning var en såkaldt ESG-rapport. En rapport, han er ved at få lavet i samarbejde med Agri Nord, som har været Esben Wulff Andersens faste rådgivningspartner igennem 24 år.

- Jeg har valgt at få lavet en ESG-rapport, fordi jeg gerne vil have beskrevet mit landbrugs miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Jeg vil gerne have beskrevet, hvilket ledelsesniveau vi er på ejendommen. Hvor vi gerne vil hen. Og så til sidst det sociale ansvar. Hvordan vi kan udvikle vores sociale ansvar på ejendommen, siger Esben Wulff Andersen.

For den nordjyske landmand er der i høj grad tale om rettidig omhu, når man sætter gang i udarbejdelsen af en ESG-rapport. Han forudsiger, at der med tiden vil komme øgede krav til gårdejerne omkring deres miljømæssige påvirkning og deres ledelsesmæssige ansvar.

Så selvom der lige nu ikke foreligger nogen konkrete krav fra hans eget pengeinstitut, er Esben Wulff Andersen ikke i tvivl om, at presset fra omverden vil blive øget hen over årene. Og derfor giver det god mening for ham allerede at sætte konkrete mål nu, der kan gøre det nemmere for at ham at udvikle sin bedrift. 

- Det er helt sikkert for at være på forkant med den her udvikling. Jeg er sikker på, at der over tid bliver krav fra omgivelserne om, at vi har de her ting nedfældet på et stykke papir. Og kan dokumentere, at vi flytter os. At mit landbrug udvikler sig på de parametre. Fordelene ved at få lavet en ESG-rapport er jo, at vi får de her ting sat i system. Og at vi får lavet en plan for den her udvikling på de tre punkter, siger Esben Wulff Andersen.

Konkrete mål

ESG står for Environment, Social og Governance og kan på godt dansk oversættes til de miljømæssige forhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse. Arbejdet med disse punkter kan samles i en såkaldt ESG-rapport, hvilket er noget, som Agri Nord blandt andet har specialiseret sig i.

Kort fortalt er det en ny form for analyse, eller kortlægning om man vil, som har taget store dele af erhvervslivet med storm. Og særligt indenfor landbruget, hvor der er så mange øjne, der hviler på bæredygtighed, er det særdeles vigtigt at holde fokus på kerneværdien i ens bedrift. 

Esben Wulff Andersens ESG-rapport er så småt ved at falde på plads og mangler nu kun de sidste rettelser. Rettelser, han får lavet i samarbejde med sin rådgiver fra Agri Nord, Betina Katholm.

Hun fortæller, at en ESG-rapport særligt har givet god mening for en landmand som Esben Wulff Andersen, der allerede inden udarbejdelsen af rapporten, har gået med tanker om at reducere sin negative miljømæssige påvirkning. 

- Det er Esbens måde at vise, at han gør noget for at få lov til at blive ved med at være her. Han bekymrer sig om miljøet og er meget interesseret i at opføre sig ordentligt. Og med ESG-rapporten kigger vi efter de tiltag, hvor der er en gevinst at hente. Og vi identificerer de områder, hvor det ikke giver mening at sætte ind, siger Betina Katholm.

Færdig præsentation

I første omgang styrer Agri Nord processen under udarbejdelsen af en ESG-rapport og konkretiserer landmandens mål ud fra flere samtaler.

Ordene og tankerne bliver formuleret og tilbagesendt til landmanden til godkendelse. Herefter har landmanden en færdig præsentation over blandt andet sine emissioner og sit målrettede arbejde med ledelse og socialt ansvar.

En præsentation, man blandt andet kan fremvise over for sit pengeinstitut. Selv glæder Esben Wulff Andersen sig til se at sine mål konkretiseret, så han nemmere kan gå til dem.

- Der er ingen tvivl om, at den rapport bliver et vigtigt værktøj til at føre de her initiativer ud i livet, så det ser jeg meget frem til, siger landmanden.

Agri Nord

Hobrovej 437
9200 Aalborg SV