Sponseret af: DSM Nutritional Products A/S

Kristian Larsens køer mistede pludselig ædelysten

På en kvægejendom på Bolejevej, nær Sindal i Nordjylland, begyndte Kristian Larsens jerseykøer at få det rigtig skidt, og mælkeydelsen faldt drastisk. Problemet viste sig at ligge lige for, og det gjorde løsningen også.

Pludselig sygdom opstod blandt flere af Kristian Larsens køer, og mælkeydelsen blev påvirket.

- Det var mystisk. Vi havde nogle udfordringer med nogle køer, som simpelthen gik ned midtlaktation med en slags forgiftning, og vi kunne ikke rigtigt spore os ind på, hvad grunden var. De kunne stå med 20 kilo den ene dag, og den næste dag havde de bare ingen mælk, og det var jo superfrustrerende at have nogle dyr, vi ikke vidste, hvad der skete med. siger Kristian Larsen, der driver kvægejendommen med 330 jerseykøer med fuld opdræt. 

Kristian Larsen står i den ene af sine stalde, hvor køerne er i fuld gang med den daglige TMR ration. Han står flankeret af Simon Skaarup Jensen fra DSM, der forhandler produktet Mycofix®, og produktkonsulent Rasmus Wielandt fra Vestjyllands Andel, som har været Kristians faste kontaktperson vedrørende foderrådgivning.

- Køerne blev syge, og vi kunne ikke rigtigt forklare det ud fra vores foderplan. Vi havde ligesom prøvet at arbejde ekstra med den. Udover de køer, der satte mælken og fik diarrélignende tynd mave, havde vi også en del nykælvere, som ikke præsterede på det niveau, vi forventede, siger Rasmus Wielandt. 

Mykotoksiner: En giftig fjende

Han fandt dog en anden mulig forklaring på køernes ændrede adfærd og mælkeydelse: Mykotoksiner. - Det virkede til at holde stik.

Mykotoksiner kan nemlig være en særdeles farlig fjende mod dyrenes trivsel og ydeevne. Noget som Kristian Larsen - der har 270 hektar primært med græs og majs - lærte på den hårde måde.

Rasmus Wielandt kontaktede derfor Kristian Larsen for at høre, om de skulle forsøge sig med et foderadditiv, som kunne håndtere de farlige mykotoksiner, inden de gjorde skade på køerne og deres fordøjelsessystemer.

Valget faldt på det EU-dokumenterede produkt Mycofix®.

- Vi fik undersøgt, om der var toksiner i grovfoderet, og vi kunne spore, at der var en lille smule. Så derfor gik vi i gang med det her for at teste det af, og efter kort tid så vi en effekt.

Ædelysten kom tilbage

- Ædelysten er kommet tilbage, og de spiser mere, end de har gjort før, siger Kristian Larsen henvendt til Rasmus Wielandt, som er forbi ejendommen for at gøre status efter tre måneder med Mycofix® i foderet.
Kristian Larsen og Rasmus Wielandt blev enige om, at de skulle begynde med at prøve toksinbinderen af i en måneds tid for at se, om det havde en effekt.

- Det vi tydeligt så var, at vi ikke havde de her køer, som lige pludseligt midt i laktationen satte mælken eller fik diarrélignende tilstande. Det forsvandt faktisk ret hurtigt, og vi så også mere mælk både pr. ko og i tanken. Vi så også et bedre foderoptag i kilo tørstof pr. ko. Vi har prioriteret, at vi ikke bare har givet det til goldkøer eller startlakterende køer. Vi har givet det til alle, både goldkøer og alle malkende køer, og jeg tror, det er ret vigtigt, at vi har kørt all-in. Derfor ser vi nu også effekten af det og meget mere stabile køer, siger Rasmus Wielandt.

- Når det kommer til mykotoksiner, er der ikke noget sikkert niveau. Derfor: Vær kritisk og rådfør dig med din foderleverandør om hvilket produkt, du skal bruge mod mykotoksiner. Vælg et produkt som Mycofix®, der kan dokumentere sin effekt via EU-godkendelser, siger Simon Skaarup Jensen fra DSM, der suppleres af Rasmus Wielandt fra Vestjyllands Andel.

Mykotoksiner

  • Mykotoksiner er giftstoffer, som produceres af forskellige svampearter, der vokser på landbrugsafgrøder. Mykotoksiner kan forårsage akutte og kroniske forgiftninger hos dyr
  • DSM foretager omtrent 20.000 mykotoksin-analyser på globalt plan hvert år for at få et overblik over, hvad der er af mykotoksiner i den pågældende fodersæson.
  • Udover de mest gængse mykotoksiner - såsom DON og Zearalenon – findes der mange forskellige mykotoksiner. Disse har en synergistisk effekt, der giver en negativ indflydelse på dyrene og er i stand til at ramme deres ydeevne.
  • 95 procent af de fundne mykotoksiner er såkaldte markmykotoksiner, som bliver dannet i vækstsæsonen. Via god management kan man minimere dette via sædskifte, dyrkningsform og sortsvalg. Dog er blomstringsperioden og vejret i vækstsæsonen afgørende for antallet af mykotoksiner.

En billig forsikring

- Det er ret væsentligt for os, at vi kan trække på nogle dygtige samarbejdspartnere som DSM, der forhandler Mycofix®. Samarbejdet er afgørende, for det gør, at vi er i stand til at kunne levere den nyeste viden til vores kunder og dermed hele tiden prøve at forbedre resultaterne. Noget af det, vi blandt andet tilbyder, er, at vi i samarbejde med DSM kan tage analyser af folks grovfoder for at teste, om der er mykotoksiner i foderet, så vi har et billede af, hvor stort problemet egentlig er. Så det er et rigtig godt og stærkt samarbejde, vi har der, siger han.

Kristian Larsen er ikke i tvivl om, at Mycofix® har gjort en kæmpe forskel, og han vil fortsætte med at bruge produktet.

- Selvom det er en meromkostning til foderet, så kan det langt bedre svare sig end et sygt dyr. Der går simpelthen for lang tid, før de kommer i gang igen. Der er også nogle, der aldrig rigtigt kommer i gang og aldrig kommer sig rigtigt over det, så derfor er det en billig forsikring, siger Kristian Larsen med et smil.

Mycofix®

Simon Skaarup Jensen fra DSM forklarer, at Mycofix® er et gennemtestet og EU-godkendt produkt, der består af tre strategier, hvilket gør det særligt effektivt mod mykotoksiner.

  1. Adsorption – Mycofix® går ind og binder de toksiner, der kan bindes
  2. Biotransformation – Mycofix® ændrer mykotoksinerne fra en giftig til en ikke-giftig form, så de ikke er skadelige for dyret
  3. Bioprotection – Mycofix® går ind og understøtter leveren og tarmen hos køerne.

DSM Nutritional Products A/S

Kirkebjerg Alle 88 1. 2605 Brøndby