Sponseret af: Agri Nord

Høst vinden og solen – måske også på dit landbrug?

Agri Nord er klar til at yde rådgivning fra A-Z, hvis du ønsker at få undersøgt, ansøgt, godkendt og etableret en ny vindmøllepark eller et solcelleprojekt.

Vindmøller præger landskabet i Danmark, og Danmark er et foregangsland indenfor udvikling af vindmøller. I de kommende år vil solceller også komme til at sætte præg på landskabet, ligesom vi kender det fra for eksempel Tyskland.

- Opstilling af vindmøller på land og solceller vil altid berøre landbrugsjord, og netop derfor ligger din landbrugsejendom måske med potentiale til at blive en del af en fremtidig vindmøllepark, lyder budskabet fra Jacob Frey Hansen og Kristian Sejersbøl, som begge er virksomhedsrådgivere med speciale i sol- og vindenergi i Agri Nord. 

- Både solceller og vindmøller opføres i Danmark i vidt omfang uden statslig støtte. Men selv på de frie markedsvilkår kan et sol- eller vindmølleprojekt være et særdeles økonomisk attraktivt aktiv for din bedrift og dit lokalområde, understreger Agri Nord-rådgiverne.

2030-målsætningen på energiområdet i Danmark

Regeringen har i juni 2022 fremsat en ny 2030-målsætning, som blandt andet indbefatter:

 • En firedobling af Danmarks grønne elproduktion på land gennem eksempelvis:
  • En fordobling af landvindmøllekapaciteten fra 4,7 GW til cirka 8,2 GW fra 2021 til 2030
  • En 10-dobling af solcellekapaciteten fra 2 GW i 2021 til 20 GW i 2030
 • Fjerne det tidligere loft som krævede reduktion i antal eksisterende vindmøller på land til maks. 1.850 møller i 2040
 • Etablere 10-15 energi-øer på land i Danmark

- I Agri Nord sidder vi klar til at yde rådgivning fra A-Z, hvis du som landmand, eksisterende mølleejer eller nabo ønsker at få undersøgt, ansøgt, godkendt og etableret en ny vindmøllepark eller et solcelleprojekt, siger Jacob Frey Hansen og Kristian Sejersbøl.

- Vi er også klar med rådgivning, når du måske bliver kontaktet af en projektudvikler, som vil lave en lodsejeraftale med dig, tilføjer de. 

- Processen med godkendelse af et sol- eller vindmølleprojekt er en kommunalpolitisk proces, som kræver tålmodighed, nabodialog og målrettet rådgivning. Og her er vi klar med erfaring og rådgivning.

Se perspektiverne

Rigtig mange mennesker har de sidste 20-30 år haft økonomisk glæde af at være en del af ejerskabet i en møllepark.

- Og med regeringens nye målsætning om væsentlig forøgelse af den vedvarende energiproduktion, kan denne effekt nå ud til endnu flere landmænd og øvrige borgere omkring de nye energianlæg, siger Kristian Sejersbøl og tilføjer:

- Så det er oplagt som landmand at være opmærksom på, om din bedrift også rummer en mulighed for at »høste solen og vinden«. 

Rummer din landbrugsjord et potentiale for vindmøller?

En række krav skal være opfyldt, hvis du vil etablere en vindmøllepark. Nogle af kravene er:

 • Ingen beboelse indenfor fire gange møllens totalhøjde (med undtagelse af mølleejerens egen beboelse)
 • Støjkrav skal overholdes
 • Ikke være i konflikt med en række andre naturhensyn – herunder naturbeskyttede områder
 • Møllerne skal på en rentabel måde kunne tilsluttes det lokale elnet

Ofte er der behov for at nedlægge en eller flere beboelser for at ovenstående kan lade sig gøre, når møllehøjden er 150 meter og derover. Og en grundig og troværdig dialog med lokalområdet er også et must, for at et mølleprojekt kan indpasses lokalt. Det vil ofte være en rigtig god ide at tilbyde lokalt medejerskab til mølleparken, selvom det ikke længere er et lovkrav. 

Hør om vedvarende energi på konference 13. januar

Agri Nord arrangerer fredag den 13. januar 2023 en konference om vedvarende energi indenfor sol- og vindenergi for alle interesserede deltagere.

På konferencen vil du blandt andet kunne høre om egen-udvikling af sol- og vindmølleprojekter, ligesom gårdejer Asger Krogsgaard, Ringkøbing, kommer og fortæller om, hvordan han inddrog naboerne i et samarbejde om etablering af i alt fem vindmøller nord for Ringkøbing.

Blandt dagens andre indledere er også tidligere udenrigsminister og nuværende direktør i Green Power Denmark, Kristian Jensen.

Agri Nord

Hobrovej 437
9200 Aalborg SV