Sponseret af: DSM Nutritional Products A/S

Midtjysk landmand: - Mycofix® er en forsikring, som er pengene værd

Den midtjyske landmand Brian Jensen, nær Brande, har i de 28 år som mælkeproducent altid gået op i, at køerne skal yde deres bedste, og at man skal minimere sine omkostninger. Og da han sidste år oplevede, at køernes gødning blev ustabil, fik han en mistanke om, at det skyldtes mykotoksiner. Efter sparring med Vestjyllands Andel tilsatte han Mycofix® til foderet, og det blev hurtigt bedre.

- Det koster nogle penge selvfølgelig, men det er også en form for forsikring, der er pengene værd.

Så kort kan det siges af landmand Brian Jensen nær Brande i Midtjylland om den fodertilsætning, Mycofix® fra DSM, som han i 2022 begyndte at tilsætte til køernes foder.

I 28 år har han været fuldtidslandmand. Han har 400 årskøer og driver cirka 300 hektar med cirka to tredjedel majs og en tredjedel græs. Landbrug af den helt konventionelle slags.

For Brian Jensen handler det om at maksimere ydelsen og minimere omkostningerne, og i det spil, især med de mælkepriser, der er for tiden, så kan en forkert beslutning koste mange penge på bundlinjen.

Marathonløbere

Brian Jensen sammenligner selv en ko med en marathonløber.

- Den præsterer rigtig meget hver eneste dag og omsætter en stor mængde foder, og giver deraf selvfølgelig en hel masse mælk. Og får de sådan noget foder, som ikke er specielt godt eller der er noget , som generer dem, så er det klart, så giver det vomforstyrrelser, tyndere gødning, og dermed en lavere produktion, siger Brian Jensen, der har svært ved at sætte et præcist tal på, hvor meget Mycofix® har øget produktionen med.

- Men det handler om, at det er vigtigt, at man kan opretholde en stabil produktion. Vi går altid efter at få mest muligt ud af køerne. Det er sådan, vi gør det her og derfor skal man så også være obs på sådan nogle ting, siger han.

Brian Jensen blev præsenteret for Mycofix® i sommeren 2022 under et erfa-møde af Rasmus Wielandt, der er produktkonsulent i Vestjyllands Andel.

Det skete i forbindelse med, at Brian Jensen oplevede et øget antal yverbetændelser samt forhøjede celletal og generelle mistrivselsproblemer, og landmanden havde selv fået den mistanke, at problemerne kunne skyldes mykotoksiner fra foderet.

Problemer med kernemajs

Brian Jensen mener, at problemet med mykotoxinerne skyldtes nogle kernemajs.

- Det lå i pølser, og der har både været mus i og huller i det. Og så begynder det at rådne og danne svampe, og deraf nok også nogle toksiner. Vi fjerner selvfølgelig det, der er synligt, men man får nok ikke altid det hele med. Og så var det vi tænkte, nu prøver vi Mycofix® for at se om det kunne hjælpe. Og det synes jeg, vi havde en effekt af, lyder det fra Brande-landmanden.

Rasmus Wielandt fra Vestjyllands Andel forklarer, at Brian Jensen i en periode, efter at køernes fordøjelse blev mere stabil, kortvarigt stoppede med brugen af Mycofix®, hvorefter problemerne opstod igen. Derfor fortsatte han med tilsætningen i et godt stykke tid.

Og her forklarer Rasmus Wielandt, at forskellige landmænd bruger forskellige strategier, og at der er flere måder at bruge Mycofix® på.

- Mycofix® er ikke nødvendigvis noget, man skal bruge som en forsikring gennem hele sæsonen, men det er et redskab, man kan tage ned af hylden, når man har nogle akutte problemer. Og så kan man jo altid prøve at se, om man kan klare sig uden på et senere tidspunkt. Så det har jo fungeret helt efter hensigten her. Det har været fantastisk, siger Rasmus Wielandt, der forklarer, at der også er en anden type landmænd.

- Vi har også kunder, som vælger at bruge det her som en konsekvent fast del af fodring til alle dyr. Og det kan også give god mening, ligesom man har mange andre produkter, hvor man siger, at det er så lidt mælk, der skal til, og især med de priser vi har på nuværende tidspunkt, at den risiko løber vi simpelthen ikke, lyder det fra produktkonsulenten.

Selv er Brian Jensen ikke bleg for at benytte sig af Mycofix® igen

- Altså, når køer fungerer sundhedsmæssigt, og vommen fungerer, så er vi kommet rigtig langt, siger han.

Viden om mykotoksiner

Tyler Turner, teknisk kvægspecialist for DSM i Nordeuropa, forklarer, at der generelt i samfundet mangler viden om mykotoksiner og hvilke problemer, der kan opstå blandt besætninger på grund af de giftige stoffer.

- Folk har måske hørt om mykotoksiner, men mange mangler en dybere forståelse. Så meget af vores arbejde handler om at udvide vores kunders såvel som primærproducenternes basisviden for at hjælpe dem med at forstå, at det ikke kun handler om enkelte individuelle toksiner, men at der er tale om et bredere spektrum. Et spektrum med metabolitter og nye mykotoksiner, siger han.

Han forklarer, at DSM laver mange undersøgelser af foder hvert år, og at der er ved at komme meget mere viden ind om de forskellige mykotoksiner og deres indflydelse på dyresundheden og produktionen.

- Vi samarbejder med Romer Labs, hvor der er en gruppe af elitevidenskabsfolk, der har været med til at udvikle metodikken ved hjælp af LC-MS-MS gennem en årrække. Disse forskere er ikke blot i stand til at se på de centrale mykotoksiner, som vi er mere fortrolige med, men de er også i stand til at finde ud af mere om de skjulte mykotoksiner såvel som metabolitterne, så vi får et omfattende kig på de forskellige typer mykotoksiner i vores råvarer samt i vores kraftfoder, siger han.

Fakta om Mycofix®

Simon Skaarup Jensen, performance solution sales manager ved DSM, forklarer, at Mycofix® er et gennemtestet og EU-godkendt produkt, der består af tre strategier, hvilket gør det særligt effektivt mod mykotoksiner.

  • Adsorption – Mycofix® går ind og binder de toksiner, der kan bindes

  • Biotransformation – Mycofix® ændrer mykotoksinerne fra en giftig til en ikke-giftig form, så de ikke er skadelige for dyret

  • Bioprotection – Mycofix® går ind og understøtter leveren og tarmen hos køerne.

  • Mycofix® har tre EU-godkendelser på, at det virker effektivt imod mykotoksiner.

Fakta om mykotoxiner

  • Mykotoksiner er giftstoffer, som produceres af forskellige svampearter, der vokser på landbrugsafgrøder. Mykotoksiner kan forårsage akutte og kroniske forgiftninger hos dyr

  • DSM foretager omtrent 20.000 mykotoksin-analyser på globalt plan hvert år for at få et overblik over, hvad der er af mykotoksiner i den pågældende fodersæson.

  • Udover de mest gængse mykotoksiner - såsom DON og Zearalenon – findes der mange forskellige mykotoksiner. Disse har en synergistisk effekt, der giver en negativ indflydelse på dyrene og er i stand til at ramme deres ydeevne.

  • 95 procent af de fundne mykotoksiner er såkaldte markmykotoksiner, som bliver dannet i vækstsæsonen. Via god management kan man minimere dette via sædskifte, dyrkningsform og sortsvalg. Dog er blomstringsperioden og vejret i vækstsæsonen afgørende for antallet af mykotoksiner.

DSM Nutritional Products A/S

Kirkebjerg Alle 88 1. 2605 Brøndby

Øvrige artikler fra DSM Nutritional Products A/S