Sponseret af: Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Bestyrelsen styrker selvejet i dit landbrug

Selvejet i landbruget bliver i disse år styrket, når ejere af landbrug etablerer professionelle bestyrelser. Ejer og ledere i et moderne landbrug skal i dag håndtere betydelige potentialer, store kapitalbindinger og mange udfordringer.

Afgørende er derfor et forpligtende og tæt netværk af kompetencer, som der kan trækkes på. En professionel bestyrelse er netop dette tætte og brede kompetence netværk – der kan styrke beslutninger og dermed styrke selvejet i danske landbrug.

Tranbjerg Østergaard A/S – Stærke erfaringer med en professionel bestyrelse

Tranbjerg Østergaard A/S er et landbrug, der har rigtig gode erfaringer i samarbejdet med en bestyrelse. Tranbjerg Østergaard A/S er de seneste 10 år udviklet til et solidt og velindtjenende landbrug i Årre ved Varde.

Virksomheden, der ejes af familien Kristian Sørensen og Mette Klit, producerer årligt 4.000 kalve. Yderligere har virksomheden et større jordejerskab og halvpart i driften af en mælkeproduktion på 240 årskøer.

I forbindelse med generationsskiftet mellem Kristian Sørensen og Kristians far, Jens Sørensen, blev virksomheden konverteret til et A/S. Der blev her skabt en bestyrelse, der kunne hjælpe dem i udviklingen af virksomheden frem mod og efter det endelige generationsskifte.

Bestyrelsen har været med til at kvalificere mange beslutninger på rejsen fra 1.000 kalve frem til de i dag 4.000 kalve. Og her var bestyrelsen en vigtig brik i både gennemførelsen af generationsskiftet og konverteringen af virksomheden, fra personligt ejet til A/S selskabsstruktur.

Kristian fortæller, at styrken i den professionelle bestyrelse bl.a. ligger i;

 • At overvejelser om eksempelvis organisering, investeringer, finansieringer og overordnet drift dokumenteres og udsættes for en grundig dialog, inden der tages endelig stilling. Det giver bedre beslutninger – til gavn for virksomheden og ejer.

 • At du som ejer og direktør har sparringspartnere, der kender virksomheden. Det gør, at du hurtigt kan få nuanceret og løst potentialer og udfordringer.

 • At tilliden øges hos leverandører – herunder også de finansielle leverandører – idet de ved, der er flere ansvarlige omkring virksomheden.

Arbejdet i bestyrelsen har udviklet sig over årene. Hvor bestyrelsesdialogerne de første år var mere produktionsorienterede, så arbejder bestyrelsen i dag langt mere med virksomhedens strategi og organisering, samt strukturer og risikostyring.

Kristian Sørensens hustru Mette Klit anfører, at også for familien omkring en virksomhed har det stor værdi, at der er en professionel bestyrelse. Mette har naturligvis stor tillid til virksomheden og sin ægtefælle Kristian.

Det skaber dog en ekstra tryghed at vide, at man ikke står alene med beslutninger, fortæller hun. Det er trygt at vide, at planer og udfordringer behandles professionelt af en bestyrelse, og at der her vil blive skabt løsninger, der sikrer, at virksomheden på ansvarlig vis kan arbejde for en ambitiøs forretningsstrategi.

De Gode Rråd

Mette og Kristians gode råd omkring bestyrelser i landbrugsvirksomheder er bl.a.;

 • En professionel bestyrelse giver dig ekstra kraft til udvikling af din virksomhed.

 • Skab en bestyrelse med overvægt af eksterne kompetencer – også kompetencer udenfor landbruget. Søg i dit netværk – og via dine rådgiveres netværk. Vælg ikke blandt dine nære relationer – det er afgørende, at bestyrelsen ikke udgør rygklappere, men et »neutralt« forum.

 • Bestyrelsen skal arbejde med overordnet værdiskabelse via strategi, ledelse og risikostyring. Ikke via detailbeslutninger i driften – populært sagt ikke at fokusere på, om traktoren er blå eller rød.

 • En væsentlig del af værdiskabelsen ligger mellem bestyrelsesmøderne. Det er her aftalte indsatser gøres og nye indsatser gøres klar til beslutning.

Bestyrelsens sammensætning

Kristian har fokus på, at bestyrelsen hele tiden er på forkant med udvikling af Tranbjerg Østergaard som virksomhed. Derfor er der over årene sket enkelte udskiftninger i bestyrelsen for Tranbjerg Østergaard A/S.

Senest – for et år siden – er Paul-Chr. Kongsted indtrådt som formand for bestyrelsen. Paul-Chr. har betydelig erfaring med bestyrelsesarbejde i både større landbrug og teknologi virksomheder. I dag består bestyrelsen af;

 • Kristian Sørensen.

 • Niels Ove Biltoft, selvstændig økonomisk rådgiver.

 • Lorens Lorentzen, regnskabschef hos Abena og landmand.

 • Christian Anton Rahbek, land consolidation manager, Landbrugsstyrelsen, samt landmand.

 • Paul-Chr. Kongsted (formand), Fondsmæglerselskabet Agrocura og professionelt bestyrelsesmedlem.

Med denne bestyrelse arbejder Tranbjerg Østergaard for at øge gennemsigtighed i driften, styrke opfølgningen og kommunikationen om virksomheden – og dermed sikre det solide fundament for Tranbjerg Østergaards videre vækst.

Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S

Egelund 27,
6200 Aabenraa