Sponseret af: Agri Nord

Sådan hjalp Agri Nord 25-årige Mads og Katrine i gang med landbrugsdrømmen

Mads Lucassen og Katrine Møller Haugaard (begge 25 år) har netop overtaget en gård ved Ålestrup, hvor de vil opdrætte kalve og dyrke jorden.

- Vi er ikke flyttet ind endnu, men vi er i fuld sving med at gøre klar til de første kalve, som vi modtager midt i april. Det er dejligt at komme i gang.

Sådan lyder det fra Mads Vangsgaard Lucassen, der sammen med sin kæreste Katrine Haugaard har købt en landbrugsejendom ved Vesterris og Lerkenfeld å lige nord for Ålestrup. I forbindelse med etableringen af landbrugsbedriften har parret haft stor glæde af Agri Nord, idet de har trukket på en bred palet af rådgivere.

- Vi har oplevet en stor professionalisme og kompetente folk på alle niveauer. Selvom vi egentlig aldrig har tvivlet på, at det var det rigtige at gøre, har mødet med rådgiverne bare gjort os mere trygge i vores valg, siger Mads Vangsgaard Lucassen.

Et godt forløb

Den personlige relation til planteavlskonsulent Jakob Hundahl Poulsen var indgangen til Agri Nord.

- Jakob var lynhurtig til at sende mig videre til økonomichef Henrik Rasmussen, og han var god til at lede mig hen til de kontakter, jeg havde brug for, fortæller Mads Vangsgaard Lucassen.

I løbet af de seneste måneder har det unge par fået hjælp af økonomiafdelingen, juridisk afdeling, miljøafdelingen og planteavlsrådgivningen.

- Det er gået stille og roligt, skridt for skridt har vi fået rådgivningen i takt med, at vi skulle bruge den, fortæller Mads Vangsgaard Lucassen.

Det viste sig nemlig, at der var behov for at sende en ny ansøgning om miljøgodkendelse til kommunen, eftersom parret forventer at modtage 300 kalve årligt til opfedning – og den stod miljørådgiver Carsten Aarup for.

- Vi syntes, det var naturligt at benytte os af Agri Nords rådgivning, fordi den ligger i vores geografiske område. Vi er nu også blevet bekræftet i, at de er gode.

Mads Vangsgaard Lucassen

Søgte etableringsstøtte

Juridisk rådgiver Ann Raundrup kunne hjælpe med at søge etableringsstøtte fra en EU-pulje, der netop er målrettet unge landbrugere under 41 år.

- Hun er super fin. Hun kom med de rigtige spørgsmål om, hvad vi forestiller os over en tre-femårig periode. Det var god sparring, siger Mads Vangsgaard Lucassen.

Vision og planlægning er vigtig, når man søger etableringsstøtte. Er der tale om deltidsbedrift eller forventer parret at være fuldtidsbeskæftiget? Hvad er arbejdskraftbehovet – og hvor mange timer forventer de at bruge pr. hektar og pr. dyr.

Mads Vangsgaard Lucassen og Katrine Haugaard er begge uddannet jordbrugsteknologer – hun med speciale i kvæg og han med speciale i økonomi. Alligevel forventer de, at deres landbrug skal være en deltidsbeskæftigelse, hvilket betyder, at de kan regne med at modtage 50.000 euro i etableringstilskud.

Flere fagligheder i spil

De har begge fast arbejde. Mads Vangsgaard Lucassen arbejder hos Nykredit i Viborg og Katrine Haugaard arbejder hos sin bror, der har en malkekvægsbesætning på en naboejendom. Det er også ham, som det unge par køber kalvene af.

Mads Vangsgaard Lucassen har selv lavet budgettet for bedriften, der er godkendt af et pengeinstitut. Alligevel har han haft glæde af økonomikonsulent Betina Skak Vestergaard hos Agri Nord, da tallene blev indarbejdet i Agri Nords regnskabsprogram med henblik på at integrere dem i det skema, der skulle bruges til at søge etableringsstøtte.

- Det gør det nemmere for de unge landbrugere, at de kan bruge alle de fagligheder, vi har i huset. Når oplysningerne ligger internt i vores systemer, kan vi også let trække på hinanden, forklarer Ann Raundrup.

Skal dyrke majs og raps

Den landbrugsejendom, som Mads Vangsgaard Lucassen og Katrine Haugaard har købt, er på 22 hektar, hvoraf 18 hektar er dyrkningsegnet, idet et stykke er henlagt til beskyttet naturareal.

I samarbejde med Jakob Hundahl Poulsen er der lavet en plan for, hvordan sædskiftet skal se ud.

En del af arealet er allerede i efteråret sået til med rug, og så har de aftalt at dyrke majs og raps – foruden græsmark med lucerne til kalvene.

- Vi skal have en løbende dialog om, hvad der giver mest mening i forhold til at producere foder til dyrene. Mads kan godt lide at planlægge på lidt længere sigt, og vi har talt om at prøve at lave protein til dyrene i form af vårbyg med ærter næste år, siger Jakob Hundahl Poulsen.

Det er aftalt, at han skal stå for at lave markplan og EU-ansøgning samt udarbejdelse af gødningsregnskab og sprøjtejournal.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er fortsat til behandling hos kommunen. Kalvene fra parrets gård skal slagtes hos Himmerlandskød a/s i Aalestrup.

Agri Nord

Hobrovej 437
9200 Aalborg SV