Er betingelserne for skattefri kørsel opfyldt?

Har du ansatte, der skal have udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, skal du huske at kontrollere, at alle betingelserne er opfyldt. 

Som arbejdsgiver skal man kontrollere, at følgende oplysninger passer: Kørslens formål, kørslens mål med eventuelle delmål, dato, antal førte kilometer, beregning efter satser og kørslen er i medarbejderens eget køretøj. Opfylder medarbejderens kørsel ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen.

Man skal ikke kun kontrollere oplysningerne, man skal også kunne dokumentere, at man har kontrolleret det. Oplysningerne skal både fremgå af arbejdsgiverens bilag til bogføringen og være synligt kontrolleret af arbejdsgiveren for eksempel med underskrift, stempel eller fejlrettelse.

Der er ikke krav om, at man bruger en bestemt blanket, men det kan være en fordel at bruge den samme systematik fra gang til gang. Skattestyrelsen har lavet en køreseddel, som arbejdsgivere kan benytte. Blanketten kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside.

 

Læs også