Skiold-koncernen i Sæby i gang med at finde ny ejer

Familien Hougaard har ejet koncernen i 90 år og tre generationer. Den oplyser, at koncernen under en ny ejer vil kunne få endnu mere fremdrift i Europa, CIS-landene, Asien og Australien.

Der er igangsat en proces med henblik på at finde en ny ejer til Skiold-koncernen.

Skiold er global udbyder af udstyr og projekter til foderfremstilling, kornrensning og såsæd og komplette teknologipakker til svinestalde. Skiold har datterselskaber i ti lande i Europa, CIS-landene (det vil sige SNG-landene, som er sammenslutningen af uafhængige lande fra det tidligere Sovjetunionen), Asien og Australien. Omsætningen udgjorde 602 millioner kroner i 2016 mod 508 millioner kroner året før, og et nettoresultat i 2016 på 34.6 millioner kroner mod 20.9 millioner kroner i 2015, oplyser koncernen.

Skiold forventer stigende aktivitet og resultat i 2017 og de kommende år, blandt andet som følge af gunstige udsigter for udviklingen på mange af kernemarkederne.

Vurderer at nye ejere kan bringe Skiold op i en højere liga

Skiold har været ejet af Hougaard-familien siden 1927. Henrik Hougaard var administrerende direktør fra 1986 til 2006, hvor Samuel Waldorph, der tillige er medejer sammen med øvrige nøglemedarbejdere, overtog den daglige ledelse, og Henrik Hougaard har siden været formand for bestyrelsen.

- Efter 90 års og tre generationers ejerskab er det min og mine tre børns vurdering, at det vil kunne give Skiold endnu mere fremdrift at få en ny ejer, der kan anlægge et andet perspektiv og tilføre nye ideer og kompetencer. Det ligger ikke i kortene at gennemføre et ledelsesmæssigt generationsskifte inden for familien. Faktisk skete det ledelsesmæssige generationsskifte for 11 år siden, da jeg udtrådte af direktionen. Man må sige, at lederteamet i Skiold har gjort det flot, mens familiens rolle har været mere tilbagetrukket, siger Henrik Hougaard i en pressemeddelelse fra Skiold. Han tilføjer:

- Jeg og mine børn kunne godt fortsætte som ejere af Skiold en rum tid endnu, og fremtidsudsigterne har næppe på noget tidspunkt været bedre, end de er nu, men det er min overbevisning, at virksomhedens potentiale i fremtiden udnyttes bedst under et nyt ejerskab, som har et andet grundlag for at investere i og realisere en ambitiøs vækststrategi og dermed bringe Skiold op i en endnu højere liga.

 

Læs også