SLF vil bane vejen for ejerskifte i landbruget

Unge landbrugskøbere skal matches med ældre sælgere for at få gang i et tiltrængt generationsskifte i landbruget, hvor mange bedrifter med fordel kan ejerskiftes. SLF arrangerer sammen med Nykredit en kursusdag om ejerskifte den 4. maj i Vojens.

Mange ældre landmænd er klar til at trække sig tilbage og sælge ejendommen, og de unge har både vilje og evne til at overtage, men alligevel går det meget langsomt med ejerskiftet i dansk landbrug.

Ofte strander det på manglende økonomi hos de unge købere, men ejerskiftet skal i gang, mener man hos SLF, der sammen med Nykredit den 4. maj holder en kursusdag i Vojens, hvor man sætte fokus på ejerskifte, og hvordan man på nye måder kan få sat turbo på det.

Et af midlerne er ”ejerskifte-match”, der i al sin enkelthed går ud på, at få sælger og køber til at finde hinanden med henblik på sammen at få overdraget ejendommen fra ældre til yngre kræfter.

SLF-økonomikonsulenterne Dennis B. Hansen og Thejs Hjort-Christiansen er gået offensivt ind i ejerskifteudfordringen.

De har gennem de seneste år arbejdet med at oparbejde et sælgerkartotek og et køberkartotek, hvorfra man kan skabe det perfekte ejerskifte-match. Køberkartoteket har de to blandt andet kunnet etablere ud fra deres uddannelsesprogram ”Talent-akademiet”.

-  Generationsskiftet halter voldsomt i landbruget. Det er svært for de unge at finde ejerkapital. Derfor sætter vi fokus på ejerskiftet, som vi gerne vil have sat skub i. Det gælder om at få det italesat, hvor vi også får de ældre i spil, forklarer Thejs Hjort-Christiansen.

Og både han og Dennis B. Hansen fremhæver samtidig det fordelagtige i, at de er tilknyttet et stort og bredt rådgivningscenter som SLF:

-  Det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er én konsulent, men hele husets konsulenter, man kan trække på omkring ejerskifte.

I forbindelse med kursusdagen vil en tredje SLF-konsulent også være med i form af Jørn Aarøe, der blandt andet vil komme ind på ejerskiftekonstellationer, skattesuccession og sælgerpantebreve.   

Hvilken vej skal jordpriserne? Og hvordan vil man hos Nykredit bidrage til finansiering af fremtidens landbrugsvirksomheder?

Det bliver blot nogle af de spørgsmål, man vil få svarene på i forbindelse med kursusdagen i Vojens.

John Jensen fra Agromarkets vil i sit indlæg have fokus på netop jordpriserne og deres indflydelse på ejerskifteprocessen.  Samtidig vil han belyse konjunkturgevinster i forbindelse med ejendomssalg, ligesom han vil komme med sin vurdering af indtjeningskrisens indflydelse på ejendomspriserne.

Landmand Per Bundgaard Hansen vil komme med et indlæg omkring sharemilking og planteavl.

Nykredit runder dagen af med et indlæg om finansiering af fremtidens landbrugsvirksomheder, generationsskifte og formuepleje.

Desuden deltager Vækstfonden og Landbrugets Finansieringsbank, LFB også.

-  Vi håber at både de yngre og de ældre vil møde op i stort tal på dagen, hvor der er mulighed for matchmaking og networking, lyder det fra Dennis B. Hansen og Thejs Hjort-Christiansen.

Læs også