Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Porcint reproduktions- og respirationssyndrom (PRRS) er en virusinfektion, der blev konstateret for første gang i Danmark i 1992. Besætninger med PRRS er kendetegnet ved en generelt højere pattegrisedødelighed og dødelighed hos smågrisene, når man sammenligner med PRRS-negative besætninger.

For at komme sygdommen til livs er en samlet dansk svinebranche gået sammen med Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen om en national plan for at reducere dens forekomst blandt danske grise. I Landbrug & Fødevarer har man endda ambitioner om, at sygdommen på sigt skal udryddes helt i Danmark.

Argumenterne for at tage kampen op mod PRRS i danske svinebesætninger er de sundhedsmæssige og økonomiske fordele, som det forventes at medføre.

Landbrug & Fødevarer, der står i spidsen for den nationale strategi, har udarbejdet en omfattende plan, der meget minutiøst beskriver, hvordan den danske svinebranche griber sagen an.

Første punkt er at kende alle danske besætningers PRRS-status. Det arbejde begynder den 1. juli 2022.

PRRS har i mange år været en såkaldt »anmeldepligtig sygdom«, der betyder, at landmanden skal sige det til dyrlægen, hvis der er mistanke om PRRS, og dyrlægen har pligt til at indberette PRRS til myndighederne. Sådan er det stadig. Forskellen fra tidligere er blot, at man nu ønsker at kende status for alle besætninger, idet det er forudsætningen for at kunne gøre noget ved det.

Herefter er det tanken, at område for område skal saneres for PRRS, ligesom der allerede findes tidligere eksempler på.

En ny bekendtgørelse vil understøtte den nationale plan. Det indebærer blandt andet, at man pr. 1. juli 2022 får månedlige besøg af sin dyrlæge, hvis man ikke kender sin besætnings status eller der findes antistoffer mod PRRS i besætningen. Dyrlægen skal skrive en erklæring om, at besætningen ikke har symptomer på PRRS, for hvis der er symptomer, skal besætningen testes for virus.

Med andre ord bliver livet som svineproducent altså både lettere og billigere, hvis der ikke er PRRS i ens besætning.

Landbrug & Fødevarer vil organisere regionale indsatser, så der bliver en systematisk tilgang til sanering af Danmark - område for område. Allerede inden planen træder i kraft, er der dog svineproducenter, der på eget initiativ har valgt at udnytte lavkonjunkturen til at sanere et område i fællesskab med naboer.

Når man sanerer sin besætning for PRRS kan man enten vælge totalsanering, hvor hele stalden tømmes for grise i en periode, eller man kan vælge delsanering, hvor man undgår at tømme stalden. Totalsaneringer er de dyreste, fordi stalden skal stå tom i en periode og der skal indkøbes nye dyr, men det er samtidig den mest sikre metode. Begge metoder er dog en høj succesrate og danske dyrlæger har stor erfaring med begge dele.

Den danske plan for reduktion af PRRS bakkes op af såvel Den Danske Dyrlægeforening samt de Danske Svineslagterier, hvor Danish Crown allerede har meldt ud, at besætninger, der er PRRS-viruspositve pr. 1. januar 2023 vil få et fradrag i noteringen på 20 øre pr. kg i de første 17 uger, og at fradraget herefter vil stige efter en trappemodel.
En national plan for reduktion af PRRS i dansk svineproduktion har været længe omtalt og længde ventet, men nu er den endelig klar. På sigt er det endda meningen, at PRRS helt skal udryddes, fremgår det af en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris. Arkivfoto: Anne Wolfenberg
Nu lanceres national plan for udryddelse af PRRS
Nu lanceres national plan for udryddelse af PRRS

- PRRS skal ud af de danske grisestalde, meddeler Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, som nu lancerer en national plan for en fuldstændig udryddelse af svinesygdommen i Danmark.

- Hvis vi agerede som en samlet »dansk griseproduktion a/s«, var der jo ingen tvivl, om, at det eneste rigtige er at være fri for PRRS, påpeger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Landbrug & Fødevarer. Arkivfoto: Anne Wolfenberg
Sektordirektør: PRRS-planen er ambitiøs, men realistisk
PRRS-planen er ambitiøs, men realistisk

Sektordirektør er optimistisk omkring den nationale plan for reduktion af PRRS. Det skyldes, at den sundhedsmæssigt og økonomisk er en klar fordel for producenterne.

Michael Bosebjerg, Bosebjerg Farming ved Mørkøv, er gået sammen med fire naboer om sanering for PRRS. De produktionsøkonomiske fordele har været den helt store drivkraft for alle deltagere, forklarer han. Foto: Anne Wolfenberg
Fire naboer laver fælles sanering for PRRS
Fire naboer laver fælles sanering for PRRS

En bedre produktionsøkonomi er den samlende motivationsfaktor for fire naboer, der er gået sammen om at sanere et område for PRRS.

3,00 kroner pr. kg gris er det maksimale beløb, som svineproducenter, der er andelshavere i Danish Crown, vil miste i fradrag, hvis de har haft PRRS-virus i besætningen i sammenlagt 24 måneder. Fradraget er Danish Crowns bidrag til Danske Svineslagteriers opbakning til den nationale plan for sanering for PRRS. De øvrige slagteriers konkrete bidrag til svineslagteriernes opbakning er endnu ikke offentliggjort. Foto: Colourbox
PRRS: Svineproducenter risikerer fradrag på tre kroner pr. kg
Svineproducenter risikerer fradrag på tre kroner pr. kg

Fra årsskiftet trækker Danish Crown 20 øre pr. kg, hvis man får påvist PRRS-virus i sin besætning. Fradraget stiger over tid og lander på tre kroner pr. kg efter 24 måneder. Hvis man sanerer og derefter reinficeres, fortsætter man på det niveau, hvor man slap.

I en ny podcast fra Seges Innovation sættes der fokus på overvejelserne i forhold til en sanering af besætningen. Arkivfoto
Sanering bør overvejes under de lave priser
Sanering bør overvejes under de lave priser

Spredning af afrikansk svinepest i Europa og mindre eksport til Kina har også påvirket priserne i Danmark. I en ny podcast sætter Seges Innovation fokus på, om sanering kan være med til at forbedre økonomien ude i besætningerne.

»PRRS - Tag handling« står øverst på det brev, som i disse minutter er på vej ud i alle svineproducenters e-bokse. Brevet, der har til formål at oplyse om den nye, nationale plan for reduktion af PRRS,har en samlet branche som afsendere i form af Den Danske Dyrlægeforening, Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer og Danske Svineproducenter. Endda Fødevarestyrelsen er medunderskriver på brevet. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
Brev om PRRS-reduktion er på vej ud til alle producenter
Brev om PRRS-reduktion er på vej ud til alle producenter

Fødevarestyrelsen samt hele fire brancheforeninger er underskrivere af et brev, der opfordrer til opbakning til den nationale reduktionsplan for PRRS

Spørgsmål og svar

PRRS er en smitsom virus-infektion og blev første gang påvist i Danmark i 1992.

PRRS er forkortelsen for Porcine Reproductive and Respiratory syndrom.

PRRS er altså, som det engelske navn siger, en sygdom hos grise (Porcine), som giver problemer med grisenes luftveje og med deres reproduktion (altså dyrenes evne til at forplante sig). 

I nogle tilfælde smittes en besætning med PRRS uden, at der er symptomer, mens den i andre tilfælde kan give endog voldsomme symptomer og dermed produktionstab for landmanden. 

I 2019 blev der konstateret en særligt sygdoms- og tabsvoldende afart af PRRS kaldet Hatting-PRRS, fordi smitten blev spredt via ornesæd fra en ornestationen Hatting Horsens, der er ejet af firmaet Hatting. Flere af de smittede besætninger oplevede massiv dødelighed hos især pattegrisene, hvor tabet var flere millioner kroner pr. besætninger. Flere af disse besætninger har anlagt sag mod sædfirmaet Hatting.

 

Nej, så vidt vides, kan PRRS ikke smitte mennesker.

Da PRRS er en virus-sygdom, kan man ikke direkte »behandle« PRRS væk med medicin.

Hvis man har PRRS i sin besætning, kan man via et godt management, høj hygiejne og fravær af andre sygdomme i nogen grad mindske konsekvenserne af PRRS, og man kan også også vaccinere mod PRRS for at minimere symptomer og driftstab i ens besætning.

Men hvis man helt skal slippe af med PRRS i en besætning, så kræver det, at man sanerer besætningen. Det kan gøres ved enten en totalsanering, hvor man tømmer sine stalde helt, gør rent, og stalden står tom i en længere periode, eller man kan lave en såkaldt delsanering, hvor man »skubber« sygdommen ud af besætningen.

 

PRRS-virus spredes ved direkte kontakt med smittede dyr og med sekreter fra næse eller med spyt, urin, afføring eller sæd. Det vil sige, at grisene for eksempel kan smittes ved ophold i beskidte stalde eller transportvogne.

PRRS-virus-partikler kan også spredes med vinden over afstande på flere kilometer. Virus overlever bedst i fugtige og kølige omgivelser, hvorfor det kan spredes med vinden over de længste afstande i køligt og fugtigt vejr.

Virus bliver hurtigt inaktiveret ved opvarmning og ved rengøring og desinfektion men er modstandsdygtigt overfor frost.

Dyk ned alle vores 231 artikler om Danmark saneres for PRRS

Samarbejde på tværs er vigtig for succes

Landbrug & Fødevarer, Seges Innovation og Københavns Universitet er med til at sikre, at forskning og resultater bliver delt på tværs af organisationer. På den måde kan producenter og dyrlæger altid være opdateret og få nyeste resultater på området.

95 procent PRRS-fri besætninger – Hvad så med de sidste?

Når først vi opnår et helt grønt kort i et område, så handler det jo om at bevare den PRRS-negative status i området. Bjarke Lassesen har gode råd til forebyggelsen af ny-udbrud, men gjorde det også klart, at PRRS-positive besætninger i fremtiden er et fokuspunkt.

398 CHR-numre er fri for PRRS nu

- 78 procent af besætningerne på Fyn er altså negative lige nu. Så det er lige til højrebenet at gå i gang med her, lød det fra Nicolai Rosager Weber fra Landbrug & Fødevarer, da der mandag var møde om sanering for PRRS på Fyn, Langeland og Ærø.

Besætninger registreret i CHR opkræves et gebyr

I forbindelse med den nye bekendtgørelse opkræver Fødevarestyrelsen et gebyr til alle besætningsejere, der har registreret grise i CHR-registeret. Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris opfordrer derfor til, at man opdaterer oplysningerne i CHR inden 1. juni.

Kend besætningens PRRS-variant

En sekvensanalyse kan fortælle, om det er et PRRS-virus, som tidligere er fundet i besætningen, eller det er en ny variant, som har smittet besætningen. Det er gratis at få foretaget en sekvensanalyse.

De østlige øer skal være de første

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris har i samarbejde med VKST sat som mål, at øerne øst for Storebælt skal være fri for PRRS, som den første region i Danmark.

Muligheder og udfordringer i håndteringen af PRRS

En af udfordringerne ved at håndtere PRRS er, at der kan optræde mange forskellige PRRS-stammer indenfor samme type virus. Det skyldes blandt andet, at PRRS er en såkaldt RNA-virus, der ofte muterer langt mere end DNA-virus.

PRRS-kort - Nu med regioner og flytninger

Besætningsejerne får nu også adgang til at se PRRS-regioner og flyttemønstre i PRRS-kortet. Det er en funktion, der har været tilgængelig for rådgivere og dyrlæger et stykke tid.

Mors mødes om PRRS-planer

Torsdag eftermiddag var svineproducenter på Mors inviteret til et møde med henblik på at sanere hele Mors for PRRS. Ved mødets afslutning meldte de repræsenterede besætninger sig klar til første step i processen.

PRRS - et dyrt og besværligt bekendtskab

Nedsat ædelyst hos søerne i farestalden var det første symptom på PRRS i nordvestjysk besætning med 450 årssøer. 35 søer døde i løbet af en måned, og pattegrisedødeligheden steg fra 11 til 50 procent i samme tidsrum.