Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Porcint reproduktions- og respirationssyndrom (PRRS) er en virusinfektion, der blev konstateret for første gang i Danmark i 1992. Besætninger med PRRS er kendetegnet ved en generelt højere pattegrisedødelighed og dødelighed hos smågrisene, når man sammenligner med PRRS-negative besætninger.

For at komme sygdommen til livs er en samlet dansk svinebranche gået sammen med Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen om en national plan for at reducere dens forekomst blandt danske grise. I Landbrug & Fødevarer har man endda ambitioner om, at sygdommen på sigt skal udryddes helt i Danmark.

Argumenterne for at tage kampen op mod PRRS i danske svinebesætninger er de sundhedsmæssige og økonomiske fordele, som det forventes at medføre.

Landbrug & Fødevarer, der står i spidsen for den nationale strategi, har udarbejdet en omfattende plan, der meget minutiøst beskriver, hvordan den danske svinebranche griber sagen an.

Første punkt er at kende alle danske besætningers PRRS-status. Det arbejde begynder den 1. juli 2022.

PRRS har i mange år været en såkaldt »anmeldepligtig sygdom«, der betyder, at landmanden skal sige det til dyrlægen, hvis der er mistanke om PRRS, og dyrlægen har pligt til at indberette PRRS til myndighederne. Sådan er det stadig. Forskellen fra tidligere er blot, at man nu ønsker at kende status for alle besætninger, idet det er forudsætningen for at kunne gøre noget ved det.

Herefter er det tanken, at område for område skal saneres for PRRS, ligesom der allerede findes tidligere eksempler på.

En ny bekendtgørelse vil understøtte den nationale plan. Det indebærer blandt andet, at man pr. 1. juli 2022 får månedlige besøg af sin dyrlæge, hvis man ikke kender sin besætnings status eller der findes antistoffer mod PRRS i besætningen. Dyrlægen skal skrive en erklæring om, at besætningen ikke har symptomer på PRRS, for hvis der er symptomer, skal besætningen testes for virus.

Med andre ord bliver livet som svineproducent altså både lettere og billigere, hvis der ikke er PRRS i ens besætning.

Landbrug & Fødevarer vil organisere regionale indsatser, så der bliver en systematisk tilgang til sanering af Danmark - område for område. Allerede inden planen træder i kraft, er der dog svineproducenter, der på eget initiativ har valgt at udnytte lavkonjunkturen til at sanere et område i fællesskab med naboer.

Når man sanerer sin besætning for PRRS kan man enten vælge totalsanering, hvor hele stalden tømmes for grise i en periode, eller man kan vælge delsanering, hvor man undgår at tømme stalden. Totalsaneringer er de dyreste, fordi stalden skal stå tom i en periode og der skal indkøbes nye dyr, men det er samtidig den mest sikre metode. Begge metoder er dog en høj succesrate og danske dyrlæger har stor erfaring med begge dele.

Den danske plan for reduktion af PRRS bakkes op af såvel Den Danske Dyrlægeforening samt de Danske Svineslagterier, hvor Danish Crown allerede har meldt ud, at besætninger, der er PRRS-viruspositve pr. 1. januar 2023 vil få et fradrag i noteringen på 20 øre pr. kg i de første 17 uger, og at fradraget herefter vil stige efter en trappemodel.
En national plan for reduktion af PRRS i dansk svineproduktion har været længe omtalt og længde ventet, men nu er den endelig klar. På sigt er det endda meningen, at PRRS helt skal udryddes, fremgår det af en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris. Arkivfoto: Anne Wolfenberg
Nu lanceres national plan for udryddelse af PRRS
Nu lanceres national plan for udryddelse af PRRS

- PRRS skal ud af de danske grisestalde, meddeler Landbrug & Fødevarer, Sektor for Gris, som nu lancerer en national plan for en fuldstændig udryddelse af svinesygdommen i Danmark.

- Hvis vi agerede som en samlet »dansk griseproduktion a/s«, var der jo ingen tvivl, om, at det eneste rigtige er at være fri for PRRS, påpeger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Landbrug & Fødevarer. Arkivfoto: Anne Wolfenberg
Sektordirektør: PRRS-planen er ambitiøs, men realistisk
PRRS-planen er ambitiøs, men realistisk

Sektordirektør er optimistisk omkring den nationale plan for reduktion af PRRS. Det skyldes, at den sundhedsmæssigt og økonomisk er en klar fordel for producenterne.

Michael Bosebjerg, Bosebjerg Farming ved Mørkøv, er gået sammen med fire naboer om sanering for PRRS. De produktionsøkonomiske fordele har været den helt store drivkraft for alle deltagere, forklarer han. Foto: Anne Wolfenberg
Fire naboer laver fælles sanering for PRRS
Fire naboer laver fælles sanering for PRRS

En bedre produktionsøkonomi er den samlende motivationsfaktor for fire naboer, der er gået sammen om at sanere et område for PRRS.

3,00 kroner pr. kg gris er det maksimale beløb, som svineproducenter, der er andelshavere i Danish Crown, vil miste i fradrag, hvis de har haft PRRS-virus i besætningen i sammenlagt 24 måneder. Fradraget er Danish Crowns bidrag til Danske Svineslagteriers opbakning til den nationale plan for sanering for PRRS. De øvrige slagteriers konkrete bidrag til svineslagteriernes opbakning er endnu ikke offentliggjort. Foto: Colourbox
PRRS: Svineproducenter risikerer fradrag på tre kroner pr. kg
Svineproducenter risikerer fradrag på tre kroner pr. kg

Fra årsskiftet trækker Danish Crown 20 øre pr. kg, hvis man får påvist PRRS-virus i sin besætning. Fradraget stiger over tid og lander på tre kroner pr. kg efter 24 måneder. Hvis man sanerer og derefter reinficeres, fortsætter man på det niveau, hvor man slap.

I en ny podcast fra Seges Innovation sættes der fokus på overvejelserne i forhold til en sanering af besætningen. Arkivfoto
Sanering bør overvejes under de lave priser
Sanering bør overvejes under de lave priser

Spredning af afrikansk svinepest i Europa og mindre eksport til Kina har også påvirket priserne i Danmark. I en ny podcast sætter Seges Innovation fokus på, om sanering kan være med til at forbedre økonomien ude i besætningerne.

»PRRS - Tag handling« står øverst på det brev, som i disse minutter er på vej ud i alle svineproducenters e-bokse. Brevet, der har til formål at oplyse om den nye, nationale plan for reduktion af PRRS,har en samlet branche som afsendere i form af Den Danske Dyrlægeforening, Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer og Danske Svineproducenter. Endda Fødevarestyrelsen er medunderskriver på brevet. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
Brev om PRRS-reduktion er på vej ud til alle producenter
Brev om PRRS-reduktion er på vej ud til alle producenter

Fødevarestyrelsen samt hele fire brancheforeninger er underskrivere af et brev, der opfordrer til opbakning til den nationale reduktionsplan for PRRS

Spørgsmål og svar

PRRS er en smitsom virus-infektion og blev første gang påvist i Danmark i 1992.

PRRS er forkortelsen for Porcine Reproductive and Respiratory syndrom.

PRRS er altså, som det engelske navn siger, en sygdom hos grise (Porcine), som giver problemer med grisenes luftveje og med deres reproduktion (altså dyrenes evne til at forplante sig). 

I nogle tilfælde smittes en besætning med PRRS uden, at der er symptomer, mens den i andre tilfælde kan give endog voldsomme symptomer og dermed produktionstab for landmanden. 

I 2019 blev der konstateret en særligt sygdoms- og tabsvoldende afart af PRRS kaldet Hatting-PRRS, fordi smitten blev spredt via ornesæd fra en ornestationen Hatting Horsens, der er ejet af firmaet Hatting. Flere af de smittede besætninger oplevede massiv dødelighed hos især pattegrisene, hvor tabet var flere millioner kroner pr. besætninger. Flere af disse besætninger har anlagt sag mod sædfirmaet Hatting.

 

Nej, så vidt vides, kan PRRS ikke smitte mennesker.

Da PRRS er en virus-sygdom, kan man ikke direkte »behandle« PRRS væk med medicin.

Hvis man har PRRS i sin besætning, kan man via et godt management, høj hygiejne og fravær af andre sygdomme i nogen grad mindske konsekvenserne af PRRS, og man kan også også vaccinere mod PRRS for at minimere symptomer og driftstab i ens besætning.

Men hvis man helt skal slippe af med PRRS i en besætning, så kræver det, at man sanerer besætningen. Det kan gøres ved enten en totalsanering, hvor man tømmer sine stalde helt, gør rent, og stalden står tom i en længere periode, eller man kan lave en såkaldt delsanering, hvor man »skubber« sygdommen ud af besætningen.

 

PRRS-virus spredes ved direkte kontakt med smittede dyr og med sekreter fra næse eller med spyt, urin, afføring eller sæd. Det vil sige, at grisene for eksempel kan smittes ved ophold i beskidte stalde eller transportvogne.

PRRS-virus-partikler kan også spredes med vinden over afstande på flere kilometer. Virus overlever bedst i fugtige og kølige omgivelser, hvorfor det kan spredes med vinden over de længste afstande i køligt og fugtigt vejr.

Virus bliver hurtigt inaktiveret ved opvarmning og ved rengøring og desinfektion men er modstandsdygtigt overfor frost.

Dyk ned alle vores 245 artikler om Danmark saneres for PRRS

PRRS nærmer sig udryddelse på Østlige Øer

Andelen af PRRS-positive besætninger på Østlige Øer er faldet fra 7,2 procent til to procent siden marts sidste år. Om alt går vel, kommer man ned på nul procent til næste år.

Sanering er løsningen ved en plads på PRRS-listen og fradrag på noteringen

Alle besætninger, der får påvist PRRS-virus, vises på PRRS-listen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. At få påvist PRRS-virus og komme på PRRS-listen betyder slagterestriktioner og fradrag på noteringen. På svineproduktion.dk kan du se, hvordan du kan komme af listen igen.

Bliv ikke »stopklodsen« i områdesaneringen

Rådgiver opfordrer de soholdere, som allerede nu kan forudse, at tilgængelige stipladser til smågrise bliver en mangel i forbindelse med PRRS-sanering, til at komme i gang med en ansøgning til kommunen, hvis de ønsker en klimapavillion. Også selvom området endnu ikke er startet på saneringsplanen.

Risikoen for PRRS-infektion falder

Det er nu to år siden, at Landbrug & Fødevarer lancerede reduktionsplanen for PRRS. - På nationalt niveau bevæger vi os i den rigtige retning, lyder det fra sektordirektøren. I den seneste podcast fra Griseproduktion kan du også få en status på, hvordan det er gået siden reduktionsprogrammets start.

Ny funktion i PRRS-kortet: Kend risikoen for smitte med PRRS

Nu kan du som rådgiver eller dyrlæge se, hvor stor sandsynligheden er for, om en besætning i fremtiden kan holde sig fri for PRRS.

PRRS-vaccine omfatter nu også gylte og søer

Ingelvac PRRS Vet. fra Boehringer Ingelheim har fået udvidet indikationen til også at gælde vaccination af gylte og søer mod PRRS-virus Type 2.

Svineproducenters PRRS-sager mod Hatting trækker ud

Der er stadig lang vej for Danske Svineproducenters PRRS-erstatnings-sager mod ornesædsleverandøren Hatting KS.

National PRRS-reduktion: De Østlige Øer er næsten i mål

97 procent af alle besætninger er fri for PRRS-virus på De Østlige Øer. Regionen er dermed tæt på at opnå målet med at få den smitsomme sygdom udryddet.

Lyt dig til mere viden om PRRS-virus i ny podcast

Lyt til podcast-kanalen Griseproduktions nyeste afsnit, hvor der stilles skarpt på PRRS som virus, hvordan den bevæger sig, og hvad antistoffer er.

Onlinekursus kan ruste til PRRS-sanering

Seges Innovation tilbyder nu et gratis online kursus, der klæder dine medarbejdere på til sanering i soholdet.