Ny hvedesort skal trodse vinteren

En ny foderhvedesort burde have gode vinterfaste egenskaber. Sorten er i år blandt andet i fremavl hos Mollerup Mølle på Mors i Nordjylland.

I den nordlige del af landet er man meget opmærksom på overvintringsegenskaber, når man vælger hvedesort.

- Der er nogle landmænd her i landsdelen, der hellere vil have en god overvintringsevne og et forholdstal på 93 end et forholdstal på 110 og en dårlig overvintringsevne, siger Karl Kudsk, der er produktansvarlig for plante-afdelingen hos den private grovvareforretning Mollerup Mølle.

Han forventer sig meget af den nye foderhvedesort Kalmar fra Nordic Seed.

- Den burde have egenskaberne til en god overvintring, siger han.

Lavt vækstpunkt

Mollerup Mølle har sorten i fremavl for første gang i år, og de kan levere udsæd efter høst.

- Sorten har et lavt vækstpunkt, så planterne ikke bliver for store i efteråret, siger Karl Kudsk, der sammenligner dens overvintringsevne med Mariboss.
Jens Laurits Overgaard, Ørding på Mors, har sorten i fremavl på 16 hektar.

- Den holdt sig nede, fortæller han om afgrøden, der blev sået tidligt den 7. september med 155 kilo udsæd pr. hektar.
Afgrøden fik ammoniak i efteråret, og her i foråret har den fået 18-19 ton gylle pr. ha. ad to omgange, 155 kilo NS 27-4, og der er behandlet for ukrudt og svamp.

Frodig afgrøde

De 16 hektar hos Jens Laurits Overgaard står flot, vurderer Karl Kudsk og tilføjer, at det gælder samtlige 250 hektar, Mollerup Mølle har i fremavl.

Jens Laurits Overgaard har desuden bidt mærke i, at den har været meget grøn hele vinteren.

- Det er en frodig sort, er hans vurdering.

Karl Kudsk oplyser, at Kalmar er en buskningstype, der sætter flere sideskud og dermed giver flere kerner end andre hvedesorter.

I forsøg har sorten et forholdstal på 105, og er placeret som nummer tre efter den bedste, der havde et forholdstal på 107.

Tager kampen op mod skadedyr og sygdom

Udover både vinterfasthed og udbyttepotentiale fremhæver Karl Kudsk sortens resistens overfor hvedegalmyg. Et skadedyr, der kan lave store skader i marken.

- Det kan koste op til 20 tønder udbytte pr. hektar, siger han.

De kan bekæmpes med kemi.

- Men det er dyrt, og hvis man ikke gør det rettidigt, så er der stadig risiko for angreb, siger planteavlsrådgiveren.

Kalmar skulle også have gode muligheder for at modstå Septoria. Og det er vigtigt, understreger Karl Kudsk.

- De midler vi har mod Septoria virker dårligere og dårligere, så det er vigtigt, at sorten er modstandsdygtig, siger han.

Endelig fremhæver han sortens stive strå.

- Den har ikke tendens til lejesæd, og på den måde er den tilpasset tidens kvælstofnormer, siger han.

Læs også