Ingen godtgørelse efter rod i regnskabet

Tilbagebetalingskrav betyder, at Videncenter for Svineproduktion ikke udbetaler godtgørelse til landets svineproducenter

Danske svineproducenter får ingen godtgørelse fra Videncenter for Svineproduktion i år.

Det fastslog formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion Erik Larsen, da han tirsdag formiddag gik på scenen ved årsmødet for svineproducenter i Herning.

Baggrunden er de sager, der kom frem tidligere på året. En revisionsgennemgang viste, at en række af de projekter, hvor VSP har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, ikke har levet op til formelle krav.

- NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse i den første af en lang række tilskudssager, og vi må regne med betydeligt større tilbagebetalingskrav end først antaget, konstaterede Erik Larsen og fortsatte:

- Det betyder, at vi ikke udbetaler godtgørelse i år, men vi har en forventning om at komme stærkt tilbage. I svinesektoren rydder vi op efter os.

Læs også