Martin sikrer maksimal biosafety på Idavang i Rusland

Med nye udbrud af afrikansk svinepest i nabolaget har Martin Thorsen skærpet sikkerheden omkring de to danskejede svinefarme til det yderste

- Vi har rejst et tredje hegn omkring vores svinefarme og ansat en jæger, der har fået myndighedstilladelse til at skyde 365 dage uden for hegnene, fortæller Martin Thorsen.

Som daglig chef på Idavangs to mega-farme i Rusland og midt i ét af de nyeste områder, hvor afrikansk svinepest hærger, er han ansvarlig for på alle tænkelige og utænkelige måder at sikre mod indslæbning af smitte i de to store, danskejede besætninger.

Han tager det alligevel helt roligt og føler sig tryg ved de nuværende foranstaltninger.

- På det seneste uddeler vi gratis cigaretter i staldene til medarbejderne, skaffer egne briller til dem, går totalt op i hånddesinfektion – blandt andet med lysscanning af de renvaskede hænder – og har sikret mod indtrængende myg, fluer, mus og alt, hvad der tænkes kan.

- Vi ved desværre ikke, hvordan smitten bringes ind i besætninger; men jeg sover roligt om natten med alt det biosafety, som vi har udviklet og indført. Vi kan simpelthen ikke tænke på noget, vi mangler at gøre.

Én af de største svineproducenter i Rusland

Idavang er én af de største, danskejede svinelandbrug i Østeuropa.

Foreløbig med 11 gårde i Litauen og to store gårde i Rusland – tæt ved St. Petersborg. Alene i Rusland er der 10.000 søer, og der sælges godt 300.000 slagtesvin om året. Det gør Idavang til én af de 20 største svineproducenter i Rusland.

- Jeg bruger min tid med cirka halvdelen af ugen på hver af vores to russiske farme, fortæller Martin Thorsen. De ligger med 350 km i mellem sig, og jeg bor selv i passende afstand i St. Petersborg. Men det bliver naturligvis til en del kørsel i ugens løb.

Det er tidligere russiske statsbrug, som de jysk landmænd bag Idavang har købt og sat i stand til at kunne danne rammerne omkring svineproduktion efter dansk standard.

- Vi følger både i effektivitet, arbejdsforhold, miljø og dyrevelfærd danske standarder, understreger Martin Thorsen. Men det har taget tid at få indarbejdet herovre, hvor man slet ikke har den samme opfattelse af dyrevelfærd og etik, som vi har i Danmark.

Ruslands konflikt med Vesten

I de seneste uger er konflikten mellem Rusland og Vesten taget mere og mere til med restriktioner og importstop begge veje. Men det opleves foreløbig kun som et plus for den store, danske svineproducent i Rusland.

- Svinepriserne er næsten eksploderet, siden der er kommet importstop på blandt andet kød fra EU, fortæller Martin Thorsen.

- Nu har afregningsprisen passeret 20 kroner pr. kilo levende vægt, og kødpriserne fortsætter med at stige i de russiske butikker.

Der bliver indgået nye handelsaftaler med blandt andet Brasilien og amerikanske Smithfield om levering af kød, så det er nok kun et spørgsmål om tid, inden kødpriserne falder igen.

- Da vi indkøber mineral- og proteinfoder i EU og andre lande, har vi besluttet konstant at have minimum tre måneders forbrug på lager. Så er vi sikret i tilfælde af nye importstop.

Derudover mærker Martin Thorsen ikke noget til Ruslands-konflikten i det daglig blandt medarbejdere og i lokalområdet.

Indsats for medarbejderne

Hen over sommeren har netop medarbejderudvikling været et indsatsområde for Martin Thorsen.

- Vi har holdt personlige samtaler med alle cirka 140 russiske ansatte. Her har vi indskærpet betydningen af reglerne omkring basissikkerhed - for eksempel omkring vask og desinfektion – inden adgang og udgang til staldområder. Noget som er helt fast standard på alle Idavang-farme.

- Normen i russiske virksomheder er en ret stor udskiftning af medarbejdere. De føler sig ikke meget knyttet til arbejdsstedet. Men vi har succes med at fastholde dem – blandt andet i kraft af disse MUS-samtaler.

- Det er vigtigt med en stabil arbejdsstyrke – også når vi tænker biosafety.

Her lørdag aften skal der også afvikles en stor høstfest for alle ansatte og blandt andet fejres, at svin nummer én million i år er leveret.

Største høst nogensinde

Men der er også grund til at fejre årets høst.

- Det er nok den bedste og nemmeste høst, vi endnu har haft på Idavangs arealer her i Rusland, fortæller Martin Thorsen.

- Høstperioden var tør, kornet kom helt tørt ind, og udbytterne lå på fire til fem tons pr. hektar, hvilket er højt her i området.

Idavang driver omkring 14.000 hektar omkring de to russiske svinefarme, hvoraf cirka 5.500 hektar er forpagtet.

Unik gylleseparation

- Vi har udviklet et ganske enestående separationsanlæg til vores mange tons gylle, fortæller Martin Thorsen. Der er udtaget patent på det, og vi har allerede mange besøgende, selv om anlægget fortsat optimeres.

Enkelt forklaret lukkes gyllen ind i en centrifuge, hvor der tilsættes kalk til at hæve pH. Derefter varmes gyllen op, kvælstoffet fordamper og indfanges ved at sænke temperaturen igen.

- Vi får cirka en 26 procent koncentreret N ud, som lettere kan transporters over større afstande ud på vores arealer. Det er et stort anlæg – nærmest en hel fabrik.

Han glæder sig over den store, positive interesse, som anlægget giver.

- Det er med til at vise, at vi kan komme med fornyelser og holder en høj standard miljømæssigt. Vores ønske er jo at blive opfattet som en russisk farm og gøre lokalbefolkningen stolte over, at de har sådanne innovative anlæg netop i deres region.

- Det er faktisk lykkedes rigtig godt, udtrykker en tilfreds Martin Thorsen.

Maksimal biosafety

At lokalbefolkningen er stolte og glade for de to store farme i deres områder kommer blandt andet til udtryk netop i forbindelse med den øgede biosafety.

- Vi har inviteret os selv på kaffe hjemme ved alle vores ansatte. Primært for at se om de selv have en gris eller to gående hjemme i baghaven.

- Og alle har modtaget os meget positivt uden at opfatte vores besøg som for privat. Tværtimod. Og vi er nu sikre på, at de ikke kommer i kontakt med svin, inden de møder her på arbejde.

Seneste udbrud af svinepest var få kilometer borte for få uger siden, og 25.000 svin er netop blevet slået ned.

Men Martin Thorsen tager det helt roligt.

- Vi har de fem til seks personer i verden, som i øjeblikket ved mest om afrikansk svinepest, til at rådgive os. Og de hjælper os med at sikre en maksimal biosafety så vidt overhovedet muligt.

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også